Các vấn đề pháp lý liên quan đến ly hôn – Công ty luật Ánh Sáng Việt

Ly hôn là chấm hết quan hệ hôn nhân do Tòa án công nhận hoặc quyết định hành động theo nhu yếu của vợ hoặc của chồng hoặc của hai vợ chồng. Tòa án là cơ quan duy nhất có nghĩa vụ và trách nhiệm ra phán quyết chấm hết quan hệ hôn nhân của vợ chồng. Phán quyết ly hôn của Tòa án bộc lộ dưới hai hình thức: Bản án hoặc quyết định hành động. Nếu hai bên vợ chồng đồng ý chấp thuận ly hôn thỏa thuận hợp tác với nhau xử lý được tổng thể những yếu tố tương quan đế vụ án ( về tình cảm, con cháu, gia tài, án phí ) khi ly hôn thì Toà án công nhận việc ly hôn bằng quyết định hành động. Nếu vợ chồng có xích míc, tranh chấp thì Tòa án ra phán quyết dưới dạng bản án ly hôn.

Căn cứ ly hôn:

Việc ly hôn của hai vợ chồng hoàn toàn có thể do vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng nhu yếu Tòa án xử lý.

Thuận tình ly hôn theo Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Trong trường hợp vợ chồng cùng nhu yếu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận hợp tác về việc chia gia tài, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục con trên cơ sở bảo vệ quyền hạn chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận chấp thuận đồng ý ly hôn; nếu không thỏa thuận hợp tác được hoặc có thỏa thuận hợp tác nhưng không bảo vệ quyền hạn chính đáng của vợ và con thì Tòa án xử lý việc ly hôn.

Ly hôn theo yêu cầu của một bên theo Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Trường hợp 1

Khi vợ hoặc chồng nhu yếu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án xử lý cho ly hôn nếu có địa thế căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi đấm đá bạo lực mái ấm gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào thực trạng trầm trọng, đời sống chung không hề lê dài, mục tiêu của hôn nhân không đạt được.

Trường hợp 2

Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án công bố mất tích nhu yếu ly hôn thì Tòa án xử lý cho ly hôn.

Trường hợp 3

Trong trường hợp có nhu yếu ly hôn theo pháp luật tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án xử lý cho ly hôn nếu có địa thế căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi đấm đá bạo lực mái ấm gia đình làm ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất, niềm tin của người kia.

Giải quyết việc nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng:

Theo lao lý của Luật hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước thì quyền nuôi con và nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng của cha mẹ được lao lý đơn cử như sau:

Điều 81.Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

Sau khi ly hôn

Sau khi ly hôn cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình theo lao lý của Luật này, Bộ luật dân sự và những luật khác có tương quan.

Vợ, chồng thỏa thuận hợp tác về người trực tiếp nuôi con:

Vợ, chồng thỏa thuận hợp tác về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn so với con; trường hợp không thỏa thuận hợp tác được thì Tòa án quyết định hành động giao con cho một bên trực tiếp nuôi địa thế căn cứ vào quyền lợi và nghĩa vụ về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Con dưới 36 tháng tuổi

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện kèm theo để trực tiếp trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận hợp tác khác tương thích với quyền lợi của con.

Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

 1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.
 2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
 3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

 1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.
 2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Thẩm quyền

Trong trường hợp có nhu yếu của cha, mẹ hoặc cá thể, tổ chức triển khai được lao lý tại khoản 5 Điều này, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động việc đổi khác người trực tiếp nuôi con.

Căn cứ

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

 1. Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
 2. Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Nguyện vọng của con

Việc đổi khác người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

Người giám hộ

Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

 1. Người thân thích;
 2. Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
 3. Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
 4. Hội liên hiệp phụ nữ.

Về chia tài sản khi ly hôn

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Thứ nhất

TH1:

Trong trường hợp chính sách gia tài của vợ chồng theo luật định thì việc xử lý gia tài do những bên thỏa thuận hợp tác; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì theo nhu yếu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án xử lý theo lao lý tại những khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại những điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

TH2

Trong trường hợp chính sách gia tài của vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác thì việc xử lý gia tài khi ly hôn được vận dụng theo thỏa thuận hợp tác đó; nếu thỏa thuận hợp tác không khá đầy đủ, rõ ràng thì vận dụng lao lý tương ứng tại những khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại những điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để xử lý.

Thứ hai

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Thứ ba

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần gia tài bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán giao dịch cho bên kia phần chênh lệch.

Thứ tư

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.
Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Thứ năm

Bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình.

Thứ sáu

Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

Điều 60. Giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn

Một là

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của vợ chồng so với người thứ ba vẫn có hiệu lực hiện hành sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận hợp tác khác.

Hai là

Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài thì vận dụng lao lý tại những điều 27, 37 và 45 của Luật này và pháp luật của Bộ luật dân sự để xử lý.

Theo nguyên tắc

Theo nguyên tắc chia gia tài khi ly hôn, những bên có quyền tự thỏa thuận hợp tác với nhau về phần gia tài, lao lý như vậy nhằm mục đích hạn chế những tranh chấp của vợ, chồng khi phải ly hôn. Nhiều trường hợp chỉ vì tranh chấp về gia tài mà việc ly hôn của họ trở nên phức tạp, con cháu của họ chịu nhiều áp lực đè nén hơn.

Tuy nhiên

Tòa án sẽ giải quyết việc chia tài sản chung của các bên khi họ yêu cầu, về nguyên tắc tài sản chung sẽ chia đôi nhưng có xem xét đến hoàn cảnh công sức đóng góp của mỗi bên vào việc duy trì và phát triển tài sản này. Việc chia tài sản phải bảo vệ lợi ích hợp pháp của vợ và các con chưa thành niên, hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi sống mình.

Việc chia tài sản của vợ, chồng có thể chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị, vậy bên nào nhận phần hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được nhận thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

Về nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán:

Vợ chồng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch khoản nợ chung. Các bên hoàn toàn có thể tự thỏa thuận hợp tác nếu không thỏa thuận hợp tác được thì Tòa án sẽ xử lý. Trường hợp vợ chồng có khoản nợ riêng khi xử lý Tòa án sẽ xem xét nghĩa vụ và trách nhiệm của từng người.

Kết luận

Hiện nay, thực trạng ly hôn diễn ra với số lượng lớn nếu như có sự chấp thuận đồng ý của vợ chồng thì việc xử lý sẽ xử lý thuận tiện hơn. Song việc ly hôn đơn phương diễn ra nhiều dẫn đến thực trạng không thỏa thuận hợp tác được về con cháu, gia tài đã thao tác ly hôn của vợ chồng trở nên stress và phức tạp. Để tránh thực trạng tranh chấp xảy ra khi ly hôn bạn hoàn toàn có thể liên hệ đến công ty chúng tôi để được tư vấn bởi những Luật sư có kinh nghiệm tay nghề sẽ giúp bạn có giải pháp tối ưu, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của bạn khi ly hôn.

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác có liên quan của Công ty Luật Ánh Sáng Việt:

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

MỤC LỤC
Scroll to Top