Án phí ly hôn mới nhất là bao nhiêu?

Khi muốn ly hôn, án phí luôn là một trong những yếu tố được những cặp vợ chồng chăm sóc. Vậy án phí ly hôn là bao nhiêu?

Khi nào phải nộp án phí khi ly hôn? Nộp ở đâu?

Mức án phí, lệ phí khi ly hôn

Án phí, lệ phí là khoản tiền phải nộp khi Tòa án giải quyết vụ án dân sự tranh chấp về hôn nhân gia đình hoặc yêu cầu về hôn nhân và gia đình. Theo Điều 24 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14:

– Án phí trong vụ án dân sự: Gồm các loại án phí giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Trong đó:

 • Án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch: Là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể;
 • Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng số tiền cụ thể.
 • Án phí dân sự phúc thẩm.

– Lệ phí Tòa án: Lệ phí giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

 • Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
 • Yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình…

Đồng thời, theo lao lý tại Luật Hôn nhân và Gia đình ( HN&GĐ ) mới nhất, lúc bấy giờ có 02 hình thức ly hôn là chấp thuận đồng ý ly hôn và ly hôn theo nhu yếu của một bên.

Trong đó:

– Ly hôn thuận tình: Vợ, chồng cùng yêu cầu ly hôn, đã thỏa thuận được về việc chia tài sản, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền chính đáng của vợ, con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn (Điều 55 Luật HN&GĐ).

– Ly hôn đơn phương (ly hôn theo yêu cầu của một bên): Là vợ hoặc chồng yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi có căn cứ một trong hai có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng khiến mục đích của hôn nhân không đạt được, đời sống chung không thể kèo dài… (căn cứ Điều 56 Luật HN&GĐ).

Căn cứ những pháp luật trên, mức án phí và lệ phí ly hôn mới nhất được lao lý đơn cử như sau:

Án phí ly hôn

STT

Tên án phí

Mức thu

I

Án phí ly hôn sơ thẩm

1

Ly hôn không có giá ngạch

300.000 đồng
2

Ly hôn có giá ngạch

2.1 Từ 06 triệu đồng trở xuống 300.000 đồng
2.2 Từ trên 06 – 400 triệu đồng 5 % giá trị gia tài
2.3 Từ trên 400 – 800 triệu đồng 20 triệu đồng + 4 % của phần giá trị gia tài vượt quá 400 triệu đồng
2.4 Từ trên 800 – 02 tỷ đồng 36 triệu đồng + 3 % của phần giá trị gia tài vượt 800 triệu đồng
2.5 Từ trên 02 – 04 tỷ đồng 72 triệu đồng + 2 % của phần giá trị gia tài vượt 02 tỷ đồng
2.6 Từ trên 04 tỷ đồng 112 triệu đồng + 0,1 % của phần giá trị gia tài vượt 04 tỷ đồng.

II

Án phí dân sự phúc thẩm

300.000 đồng

III

Án phí khi thực hiện thủ tục rút gọn

50% mức án phí nêu trên

Lệ phí ly hôn

STT

Tên lệ phí

Mức thu

1

Lệ phí sơ thẩm giải quyết yêu cầu về hôn nhân và gia đình

300.000 đồng
2 Lệ phí phúc thẩm xử lý nhu yếu về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình 300.000 đồng

Vợ hay chồng phải nộp án phí khi ly hôn?

Án phí sơ thẩm ly hôn:

Khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự lao lý:

Trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải chịu án phí xét xử sơ thẩm, không nhờ vào vào việc Tòa án gật đầu hay không đồng ý nhu yếu của nguyên đơn. Trường hợp cả hai đồng ý chấp thuận ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu 50% án phí xét xử sơ thẩm.

Đồng thời, theo điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị quyết 326 / năm nay:

Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự xét xử sơ thẩm trong vụ án ly hôn không phụ thuộc vào vào việc Tòa án gật đầu hay không đồng ý nhu yếu của nguyên đơn. Trường hợp chấp thuận đồng ý ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu 50 % mức án phí

Như vậy, trong trường hợp đơn phương ly hôn thì nguyên đơn ( người nộp đơn ) phải chịu án phí xét xử sơ thẩm không phụ thuộc vào vào việc Tòa án có đồng ý nhu yếu hay không. Nếu đồng ý chấp thuận ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu 50% án phí xét xử sơ thẩm.

Án phí phúc thẩm ly hôn

Cũng tại Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự, đương sự kháng nghị phải chịu án phí phúc thẩm nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí phúc thẩm.

Nếu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị thì người kháng nghị không phải chịu án phí phúc thẩm. Đồng thời, Tòa án phúc thẩm xác lập lại nghĩa vụ và trách nhiệm chịu án phí xét xử sơ thẩm nêu trên.

Nếu Tòa án phúc thẩm hủy bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị để xét xử lại theo thủ tục xét xử sơ thẩm thì đương sự kháng nghị không phải chịu án phí phúc thẩm. Nghĩa vụ chịu án phí trong trường hợp này được xác lập lại khi xử lý lại vụ án theo thủ tục xét xử sơ thẩm.

Lệ phí Tòa án:

Theo khoản 2 Điều 146 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, với nhu yếu công nhận chấp thuận đồng ý ly hôn, thỏa thuận hợp tác nuôi con, chia gia tài khi ly hôn thì vợ, chồng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc nộp tiền tạm ứng lệ phí trường hợp được miễn hoặc không phải nộp.Nếu vợ, chồng không thỏa thuận hợp tác được người nộp tiền tạm ứng lệ phí thì mỗi người phải nộp một nửa tiền tạm ứng lệ phí.Xem thêm …

an phi ly hon 2021

Án phí ly hôn mới nhất là bao nhiêu? (Ảnh minh họa)

Khi nào phải nộp án phí khi ly hôn? Nộp ở đâu?

Thời hạn nộp án phí trong vụ ly hôn:

Theo Điều 17 Nghị quyết 326, thời hạn nộp án phí ly hôn được pháp luật như sau:

 • Tạm ứng án phí xét xử sơ thẩm: Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận thông tin của Tòa về việc nộp tạm ứng án phí xét xử sơ thẩm.
 • Tạm ứng án phí phúc thẩm: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông tin của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.
 • Tạm ứng lệ phí: Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được thông tin của Tòa về việc nộp tiền tạm ứng lệ phí trừ trường hợp có nguyên do chính đáng.
 • Án phí, lệ phí Tòa án: Khi bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý.

Đồng thời, khoản 3 Điều 144 Bộ luật Tố tụng dân sự nêu rõ:

Người đã nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí phải chịu án phí, lệ phí thì ngay sau khi bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực hiện hành pháp lý, số tiền tạm ứng đã thu được phải được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Như vậy, ngay sau khi bản án, quyết định hành động của Tòa có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, số tiền án phí phải nộp sẽ được tính từ tiền tạm ứng án phí trước đó và nộp ngay vào ngân sách Nhà nước.Nếu được trả lại một phần hoặc hàng loạt số tiền tạm ứng đã nộp theo bản án, quyết định hành động của Tòa án thì người nộp sẽ được cơ quan thi hành án làm thủ tục trả lại tiền.

Nơi nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án:

Theo khoản 2 Điều 144 Bộ luật Tố tụng dân sự, tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí được nộp cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền để gửi vào thông tin tài khoản tạm giữ mở tại kho bạc Nhà nước và được rút ra để thi hành án theo quyết định hành động của Tòa án.Do đó, những đương sự nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền ngay sau khi nhận được thông tin của Tòa án.

Có được miễn nộp tiền án phí ly hôn không?

Theo điểm đ Điều 12 Nghị quyết 326, những trường hợp sau đây hoàn toàn có thể được miễn nộp án phí ly hôn:

 • Cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo;
 • Người cao tuổi;
 • Người khuyết tật;
 • Người có công với cách mạng;
 • Đồng bào dân tộc thiểu số ở những xã có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả;
 • Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận mái ấm gia đình liệt sĩ.

Các đối tượng người tiêu dùng này cũng được miễn những khoản tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án.Tuy nhiên, nếu vợ, chồng thỏa thuận hợp tác 01 bên chịu hàng loạt án phí hoặc một phần án phí phải nộp mà được miễn nộp thì Tòa án chỉ xem xét miễn án phí với phần người được miễn phải chịu. Phần người đó nộp thay người khác thì không được miễn nộp.

Gặp sự kiện bất khả kháng, vợ, chồng được giảm án phí?

Đây là nội dung nêu tại Điều 13 Nghị quyết 326. Cụ thể, khoản 1 Điều 13 Nghị quyết 326 nêu rõ:

Người gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến không có đủ gia tài để nộp tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú thì được Tòa án giảm 50 % mức tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án mà người đó phải nộp.

Đồng thời, để được miễn, giảm án phí ly hôn thì người được miễn, giảm phải làm đơn đề xuất.

Theo đó, hồ sơ nộp cần có:

 • Đơn đề xuất miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án. Trong đơn phải có những nội dung sau: Ngày, tháng, năm làm đơn; Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn; Lý do và địa thế căn cứ ý kiến đề nghị miễn, giảm.
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm.

Trên đây là toàn bộ quy định về án phí ly hôn mới nhất. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được giải đáp.

>> Thủ tục ly hôn: Cần giấy tờ gì? Nộp ở đâu?

>> Mẫu Đơn ly hôn chuẩn của Tòa án và thủ tục ly hôn nhanh nhất

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

MỤC LỤC
Scroll to Top