Mẫu đơn chia tài sau ly hôn mới nhất (Cập nhật 2022)

Không làm đơn chia tài sản khi ly hôn thì Tòa án sẽ chia như thế nào?

Trong một cuộc hôn nhân thì ly hôn không phải là vấn đề mà cả hai bên đều muốn. Khi hai bên đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ được cuộc hôn nhân này thì ly hôn là lựa chọn cuối cùng của họ tại thời điểm đó và đó là một quyết định cả hai hoặc là tất cả mọi người đều không mong muốn trong quan hệ hôn nhân. Trên thực tế thì ly hôn vẫn đã và đang diễn ra rất nhiều với hậu quả tốt hoặc xấu. Một trong những vấn đề được quan tâm đến nhất trước khi ly hôn và sau khi ly hôn đó là việc chia tài sản.

Ngoài ra nêu vợ chồng thỏa thuận được việc chia tài sản cần phải có mẫu đơn chia tài sản sau ly hôn nộp lên Tòa để Tòa án dựa vào đó giải quyết vấn đề tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng. Đề hiểu thêm về mẫu đơn chia tài sản sau ly hôn thì các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây của ACC nhé.

Căn cứ pháp lý tương quan: Luật Hôn nhân và Gia đình năm năm trước, Nghị Định số 70/2001 / NĐ-CP Quy định chi tiết cụ thể thi hành luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình.

mau don khoi kien tranh chap tai san sau khi ly hon 640

Mẫu đơn chia tài sản sau ly hôn

Ly hôn là gì?

Theo pháp luật của Luật Hôn nhân và Gia đình năm trước tại Khoản 14 Điều 3 thì ly hôn được định nghĩa như sau: Ly hôn là việc chấm hết quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án. Như vậy, thì ly hôn là việc chấm hết quan hệ vợ chồng tuy nhiên thì việc chấm hết này phải có quyết định hành động, theo bản án có hiệu lực hiện hành của Tòa án nơi xét xử vấn đề ly hôn. Và cơ quan quy nhất có nghĩa vụ và trách nhiệm ra phán quyết chấm hết quan hệ quan hệ hôn nhân gia đình của vợ chồng cũng chính là Toà án. Phán quyết ly hôn của Tòa án bộc lộ dưới hai hình thức: bản án hoặc quyết định hành động.

– Trường hợp Tòa án ra quyết định hành động: là nếu vợ chồng đồng ý chấp thuận ly hôn thỏa thuận hợp tác với nhau hoàn toàn có thể tự xử lý được tổng thể những nội dung quan hệ vợ chồng khi ly hôn thì Tòa án công nhận ra phán quyết là quyết định hành động.

– Trường hợp là bản án: Là vợ chồng có mâu thuẫn, tranh chấp trong quan hệ hôn nhân thì Tòa án sẽ ra bản án.

Tài sản khi ly hôn là gì?

Tài sản khi ly hôn gồm có tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng có trước hoặc trong thời kỳ hôn hôn, được vợ chồng tạo lập lên, được Tặng Kèm cho và bằng những hình thức khác.

Tài sản chung.

Theo lao lý của Luật hôn và Gia định năm trước thì tài sản chung của vợ chồng được pháp luật như sau:

 • Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân gia đình, trừ trường hợp được pháp luật tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được khuyến mãi cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận hợp tác là tài sản chung.
 • Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được Tặng cho riêng hoặc có được trải qua thanh toán giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc chiếm hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo vệ nhu yếu của mái ấm gia đình, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chung của vợ chồng. Trong trường hợp không có địa thế căn cứ để chứng tỏ tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Tài sản riêng.

Theo lao lý của Luật Hôn nhân và Gia đình năm năm trước tại Điều 43 về tài sản riêng của vợ, chồng thì tài sản riêng gồm có:

 • Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được Tặng Kèm cho riêng trong thời kỳ hôn nhân gia đình; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo lao lý tại những điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản Giao hàng nhu yếu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo pháp luật của pháp lý thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
 • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân gia đình được thực thi theo lao lý tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Mẫu đơn chia tài sản sau ly hôn.

Mẫu đơn chia tài sản phải bảo vệ những nội dung sau theo pháp luật của Nghị Định số 70/2001 / NĐ-CP như sau:

 • Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân gia đình pháp luật tại khoản 1 Điều 29 của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình phải được lập thành văn bản và ghi rõ những nội dung sau đây:
 • Lý do chia tài sản;
 • Phần tài sản chia ( gồm có bất động sản, động sản, những quyền tài sản ); trong đó cần miêu tả rõ những tài sản được chia hoặc giá trị phần tài sản được chia;
 • Phần tài sản còn lại không chia, nếu có;
 • Thời điểm có hiệu lực thực thi hiện hành của việc chia tài sản chung;
 • Các nội dung khác, nếu có.
 • Văn bản thỏa thuận hợp tác chia tài sản chung của vợ chồng phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và chồng; văn bản thỏa thuận hợp tác hoàn toàn có thể có người làm chứng hoặc được công chứng, xác nhận theo nhu yếu của vợ chồng hoặc theo pháp luật của pháp lý.
 • Trong trường hợp vợ, chồng không thoả thuận được về việc chia tài sản chung, thì cả hai bên hoặc một bên có quyền nhu yếu Tòa án xử lý.

Mẫu đơn chia tài sản cơ bản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — –

ĐƠN THỎA THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Hôm nay, tại phòng Công chứng … … … … ….. địa chỉ … … … … … … … … … … … …, chúng tôi gồm: Ông: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … CMND số: … … … …. cấp ngày … … … … tại … … … … … … … … … … … … … … Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Bà: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … CMND số: … … … ….. cấp ngày … … … …. tại … … … … … … … … … … … … …

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….

Xem thêm: Quyền nuôi con sau khi ly hôn – Tư vấn pháp luật: Luật Quang Huy

Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp theo Giấy Đăng ký kết hôn … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Nay vì nguyên do: ( ghi rõ nguyên do vì sao phân loại tài sản ). Chúng tôi thỏa thuận hợp tác chia tài sản chung của vợ chồng như sau:

ĐIỀU 1: PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG ( gồm có bất động sản và động sản ) Trong mục này, nêu rõ những thông tin về tài sản là bất động sản và động sản; Ghi rõ người vợ, người chồng được chia bất động sản, động sản nào ( diễn đạt rõ đặc thù của từng bất động sản, động sản, quyền tài sản kèm sách vở chứng tỏ quyền sở hữu – nếu có ) hoặc giá trị phần tài sản; thỏa thuận hợp tác về thời hạn nhận tài sản của bên vợ / chồng

ĐIỀU 2: PHẦN TÀI SẢN KHÔNG CHIA Liệt kê những tài sản chung của vợ chồng còn lại không chia ( nếu có ) + kèm sách vở chứng tỏ quyền sở hữu ( nếu có ).

ĐIỀU 3: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

 1. Hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản đã được chia thì thuộc sở hữu riêng của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác;
 2. Thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại và những thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác;

ĐIỀU 4: CAM KẾT GIỮA CÁC BÊN

– Những thông tin về nhân thân và về tài sản nói trên là đúng thực sự;

– Nhà đất nêu trên hiện tại không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu; không bị kê biên để bảo vệ thi hành án, không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức thế chấp ngân hàng, Tặng Kèm cho nào.

– Bất động sản được chia nói trên chưa tham gia vào bất kể thanh toán giao dịch nào hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng tới hiệu lực hiện hành của việc chuyển dời bất động sản nói trên.

– Việc phân loại này không nhằm mục đích mục tiêu trốn tránh hay để thoát khỏi bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự hoặc khoản nợ vật chất nào của vợ / chồng. Nếu sai, chúng tôi sẽ chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý.

– Việc giao kết biên bản này là trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

– Không khiếu nại hoặc nhu yếu bồi thường gì so với Công chứng viên ký văn bản này.

– Văn bản này được lập thành … ….. bản, mỗi bản … … … trang, Phòng Công chứng số … … … lưu 01 bản, có hiệu lực hiện hành từ ngày … … … … … … … … … … … … … … … … Địa điểm,

ngày … tháng … năm

Vợ Chồng

( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký ghi rõ họ và tên )

Những câu hỏi thường gặp

Ly hôn đơn phương có được chia tài sản không?

Đơn phương ly hôn thực chất là vụ án dân sự, xử lý những tranh chấp tương quan đến tổng thể hoặc 1 trong những yếu tố: Quan hệ vợ chồng, quyền nuôi con, cấp dưỡng, chia tài sản chung, xử lý nợ chung …. Đơn phương ly hôn kết thúc bằng bản án có hiệu lực hiện hành của Tòa án. Theo đó, khi ly hôn đơn phương thì vợ chồng vẫn có quyền được chia tài sản chung mà hai bên tạo dựng và xác lập trong thời kỳ hôn nhân gia đình. Việc chia tài sản như thế nào sẽ dựa trên nguyên tắc của pháp lý về xử lý tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

Không làm đơn chia tài sản khi ly hôn thì Tòa án sẽ chia như thế nào?

 • Thứ nhất là tài sản chung của vợ chồng được chia đôi
 • Thứ hai, tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.
 • Thứ ba, Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.
 • Thứ tư, phân chia nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về mẫu đơn chia tài sản khi ly hôn không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về mẫu đơn chia tài sản khi ly hôn uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Chi phí dịch vụ tư vấn về mẫu đơn chia tài sản khi ly hôn của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn làm giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn bảo vệ triển khai xong việc làm mà người mua nhu yếu; cam kết hoàn tiền nếu không thực thi đúng, đủ, đúng mực như những gì đã giao kết bắt đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Kết luận.

Như đã nêu trên thì tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng được thành lập trước hoặc trong thời kỳ hôn nhân bằng các hình thức khác nhau khi ly hôn sẽ được pháp luật phân chia rõ ràng và cách thức chia theo quy định của pháp luật. Về mẫu đơn chia tài sản khi ly hôn được vợ chồng nộp lên để yêu cầu Tòa án chia tài sản trong trường hợp vợ chồng đã thỏa thuận được về tài sản chung và tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về mẫu đơn chia tài sản khi ly hôn và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến việc mẫu đơn chia tài sản khi ly hôn. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về mẫu đơn chia tài sản khi ly hôn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Đánh giá post

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

MỤC LỤC
Scroll to Top