Mẫu đơn xin ly hôn tại Quận Ba Đình 202 theo quy định pháp luật

ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG QUẬN BA ĐÌNH 2022

Hiện nay, mẫu đơn ly hôn đơn phương được quy định chung tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. Quận Ba Đình đã có bản mẫu đơn ly hôn đơn phương cho các đương sự được đăng tải kèm theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————————————–

  ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Ba Đình- Thành phố Hà Nội

Tên tôi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. sinh năm … … … … … … … … … ….

CMND ( Hộ chiếu ) số : … … … … … … … … … … … … … … ….. cấp ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Đăng ký HKTT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Địa chỉ chỗ ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Xin được ly hôn với: ………………………………………………………………………………………………………

CMTND ( Hộ chiếu ) số : … … … … … … … … … … … … … …. cấp ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Đăng ký HKTT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Địa chỉ chỗ ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Nội dung xin ly hôn:

Tôi và … … … … … … … … … … … …. có đăng ký kết hôn ngày … … … …. tháng … … … …. năm … … … … tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. ( nếu chung sống không có đăng ký kết hôn nêu rõ nguyên do, thời hạn chung sống ) : … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Về tình cảm: Hai người chung sống với nhau từ ngày …………tháng ………….. năm…………..

tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Quá trình chung sống niềm hạnh phúc đến ngày … … … … / … … … … / … … … ….. Nguyên nhân xích míc do vợ chồng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Về con chung: Vợ chồng có mấy con chung: ……………………………………………………………….

1. Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. sinh ngày : … … ….. / … … … … … / … … … … …

2. Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. sinh ngày : … … …. / … … … … … / … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi, và nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn ( nếu không thỏa thuận hợp tác được ghi rõ quan điểm ý kiến đề nghị xử lý ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. lúc bấy giờ ai đang quản trị sử dụng; giá lúc bấy giờ đã qua sử dụng ) : … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Về nhà ở, quyền sử dụng đất: Nhà ở, quyền sử dụng đất của vợ, chồng (mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích nhà, đất giá hiện nay, thỏa thuận về phân chia nhà, đất): ……………………………..

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nếu không thỏa thuận hợp tác được thì đề xuất chia như thế nào : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Nếu là nhà, đất của cha, mẹ vợ ( chồng ) hoặc của người khác thì nêu rõ họ, tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhà đất ở đó : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Về vay nợ: ……………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

TP. Hà Nội, ngày … … …. tháng … … … … năm … … ….

Người làm đơn

( Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại cảm ứng ) Bài viết tìm hiểu thêm :

Để được tư vấn chi tiết về Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương tại Quận Ba Đình 2022, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. Chuyên viên : Nguyễn Trang

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top