Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng không đăng ký kết hôn

Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng không đăng ký kết hôn

Công ty luật Quang Huy tư vấn cho bạn các vấn đề liên quan về “Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng không đăng ký kết hôn” như sau: 

Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Theo Khoản 1 Điều 14 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm năm trước lao lý về xử lý hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

“Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm so với con, tài sản, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng giữa những bên được xử lý theo lao lý tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.”

Tại Điều 15 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước lao lý về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

“ Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được xử lý theo pháp luật của Luật này về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cha mẹ và con ”.

Như vậy, trường hợp nam, nữ có đủ điều kiện kèm theo kết hôn, chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quan hệ vợ chồng, không cần phải triển khai thủ tục ly hôn.

Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Theo pháp luật của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước

Theo Điều 16 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước lao lý về xử lý quan hệ tài sản, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau: “

  1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được xử lý theo thỏa thuận hợp tác giữa những bên; trong trường hợp không có thỏa thuận hợp tác thì xử lý theo lao lý của Bộ luật Dân sự và những lao lý khác của pháp lý có tương quan.
  2. Việc xử lý quan hệ tài sản phải bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và con. Công việc nội trợ và việc làm khác có tương quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập. ”

Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng không đăng ký kết hôn

Do đó, khi nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, sau đó vì lý khách quan hoặc chủ quan như tình cảm không còn, hai bên muốn đường ai nấy đi, … thì quan hệ tài sản, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng của họ sẽ được xử lý theo thỏa thuận hợp tác giữa những bên. Trường hợp hai bên nam nữ không có thỏa thuận hợp tác về cách phân loại tài sản, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng thì những quan hệ này sẽ được xử lý theo pháp luật của Bộ luật Dân sự năm năm ngoái và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan.

Theo pháp luật của Bộ luật Dân sự năm năm ngoái

Quản lý, sử dụng tài sản chung

Theo Điều 216 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái lao lý về quản lý tài sản chung như sau: ” Các chủ sở hữu chung cùng quản lý tài sản chung theo nguyên tắc nhất trí, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp lý có lao lý khác ”. Theo Điều 217 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái pháp luật về sử dụng tài sản chung như sau:

“1.Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Theo Quy Định Mới Nhất 2022

2. Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền ngang nhau trong việc khai thác hiệu quả, hưởng hoa lợi, cống phẩm từ tài sản chung, trừ trường hợp có thoả thuận khác. ”

Chia tài sản thuộc hình thức chiếm hữu chung

Theo Điều 219 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái lao lý về chia tài sản thuộc hình thức sở hữu chung như sau:

1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung.

Nếu thực trạng chiếm hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận hợp tác của những chủ sở hữu chung hoặc theo lao lý của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền nhu yếu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó. Khi tài sản chung không hề chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có nhu yếu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp những chủ sở hữu chung có thỏa thuận hợp tác khác.

2. Trường hợp có người nhu yếu một người trong số những chủ sở hữu chung triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để giao dịch thanh toán thì người nhu yếu có quyền nhu yếu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác. Nếu không hề chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị những chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền nhu yếu người có nghĩa vụ và trách nhiệm bán phần quyền sở hữu của mình để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch.

Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng không đăng ký kết hôn

Kết luận:

Như vậy, so với trường hợp hai bên nam nữ sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn mà không có thỏa thuận hợp tác về cách phân loại tài sản, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng thì những quan hệ này sẽ được xử lý theo pháp luật của Bộ luật Dân sự năm năm ngoái như trên và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan.

Chia tài sản trong trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng trước ngày 03/01/1987

Theo Khoản 2 Điều 44 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP pháp luật đơn cử như sau: Đối với những trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích và tạo điều kiện kèm theo để đăng ký kết hôn. Nếu có nhu yếu ly hôn thì việc chia tài sản sẽ địa thế căn cứ vào Điều 59 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước. Trong trường hợp vợ chồng khi ly hôn thì việc chia tài sản khi ly hôn do những bên thỏa thuận hợp tác; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì nhu yếu Tòa án xử lý.

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng sẽ tính đến các yếu tố sau đây:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Lưu ý: Lao động của vợ, chồng trong mái ấm gia đình được coi như lao động có thu nhập; Quang Huy tự hào là công ty luật triển khai những dịch vụ tư vấn pháp lý về hôn nhân gia đình mái ấm gia đình uy tín và chuyên nghiệp. Vì vậy, đến với đội ngũ luật sư của chúng tôi, bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể xử lý vấn đề nhanh gọn với mức ngân sách hài hòa và hợp lý nhất.

Trân trọng!

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

MỤC LỤC
Scroll to Top