Ai sẽ là người nuôi con sau ly hôn? Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với nuôi con sau ly hôn? Mức cấp dưỡng nuôi con theo quy định hiện nay?

nuoi con sau ly hon

Tôi và vợ lấy nhau được 4 năm, có một đứa con gái vừa tròn 2 tuổi. Do mâu thuẫn và không còn hợp nên chúng tôi quyết định ly hôn theo nguyện vọng của cả, tôi và vợ đều muốn nuôi con nên không thể thỏa thuận được. Tôi muốn hỏi tôi quy định pháp luật về nuôi con sau ly hôn, tôi có thể giành quyền nuôi con sau ly hôn không?

Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với nuôi con sau ly hôn?

Theo khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước quy định:

 • “Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật hôn nhân gia đình.”

Căn cứ vào Điều 82 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước quy định nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

“Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

 1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.
 2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
 3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Bên cạnh đó tại Điều 83 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước quy định nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con so với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

“Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

 1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.
 2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Nuôi con sau ly hôn

Nuôi con sau ly hôn

Quy định nuôi con sau ly hôn hiện nay? Ai là người nuôi con sau ly hôn?

Theo khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định:

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Theo Quy Định Mới Nhất 2022

“Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.”

Căn cứ Điều 81 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước quy định

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

 1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
 2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
 3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy, trong trường hợp của bạn con bạn chỉ mới đủ 2 tuổi (tức 24 tháng dưới 36 tháng) con bạn sẽ được giao cho vợ bạn trực tiếp nếu nuôi dưỡng trừ trường hợp vợ bạn không đủ điều kiện, tức bạn phải chứng minh rằng vợ bạn hiện tại không đủ điều kiện để trực tiếp trông nôm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Nếu không chứng minh được con bạn sẽ được giao trực tiếp cho vợ bạn nuôi dưỡng,

Xem thêm: Mẫu Đơn ly hôn chuẩn, mới nhất của Tòa án [có File tải về]

Mức cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn theo quy định hiện nay?

Căn cứ tại Điều 116 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước quy định

“Điều 116. Mức cấp dưỡng

 1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
 2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Như vậy, mức cấp dưỡng hoàn toàn có thể được thỏa thuận hợp tác giữa người có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng và người được nuôi dưỡng hoặc giám hộ dựa vào thu nhập, năng lực trong thực tiễn của người cấp dưỡng. Mức cấp dưỡng này cũng hoàn toàn có thể đổi khác do thỏa thuận hợp tác của những bên, nếu không thỏa thuận hợp tác được thì nhu yếu Tòa án xử lý.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top