Hỏi – Đáp về luật hôn nhân và gia đình

Hỏi – Đáp về luật hôn nhân và gia đình

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Câu 1. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta được quy định như thế nào?

Bạn đang đọc: HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Trả lời:

Chế độ hôn nhân và gia đình là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn; quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và những vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình (Khoản 3 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 tiếp tục kế thừa một số nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, tuy nhiên có sửa đổi, bổ sung điểm mới cho phù hợp với thực tiễn hiện nay nhằm bảo vệ và phát huy hiệu quả của hôn nhân và gia đình Việt Nam bền vững trong giai đoạn mới.

Theo đó, tại Điều 2 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình được quy định như sau:

Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.

Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

đ. Kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống, đạo đức tốt đẹp của dân tộc bản địa Nước Ta về hôn nhân và gia đình.

Câu 2. Để bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình, Nhà nước ta cấm thực hiện những hành vi nào?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, triển khai theo pháp luật của Luật hôn nhân và gia đình, được tôn trọng và được pháp lý bảo vệ. Cấm những hành vi sau đây:

– Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

– Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

– Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

– Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong khoanh vùng phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

– Yêu sách của cải trong kết hôn;

– Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

– Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật tương hỗ sinh sản vì mục tiêu thương mại, mang thai hộ vì mục tiêu thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

– Bạo lực gia đình;

– Lợi dụng việc triển khai quyền về hôn nhân và gia đình để mua và bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích mục tiêu trục lợi.

Mọi hành vi vi phạm pháp lý về hôn nhân và gia đình phải được giải quyết và xử lý nghiêm minh, đúng pháp lý. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền nhu yếu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền vận dụng giải pháp kịp thời ngăn ngừa và giải quyết và xử lý người có hành vi vi phạm pháp lý về hôn nhân và gia đình.

Câu 3. Một số nơi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn trường hợp thách cưới cao mang tính chất gả bán (như đòi bạc trắng, tiền mặt, của hồi môn, trâu, bò, chiêng ché…để dẫn cưới). Vậy, xin hỏi việc áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình được pháp luật quy định như thế nào? Việc thách cưới trên có vi phạm pháp luật không?

Trả lời:

Tập quán về hôn nhân và gia đình là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình, được lặp đi, lặp lại trong một thời hạn dài và được thừa nhận thoáng đãng trong một vùng, miền hoặc hội đồng. Theo Điều 7 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước thì vận dụng tập quán về hôn nhân và gia đình được lao lý như sau:

Trong trường hợp pháp lý không lao lý và những bên không có thỏa thuận hợp tác thì tập quán tốt đẹp bộc lộ truyền thống của mỗi dân tộc bản địa, không trái với nguyên tắc lao lý tại Điều 2 và không vi phạm điều cấm của Luật này được vận dụng.

Thực tế lúc bấy giờ, những phong tục, tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình của những dân tộc bản địa như: nam nữ tự do khám phá, tự do lựa chọn người bạn đời tri kỷ; hoặc sau khi kết hôn, tùy theo sự sắp xếp, thỏa thuận hợp tác giữa hai gia đình, vợ, chồng hoàn toàn có thể cư trú ở nhà vợ hoặc ở nhà chồng (tục đổi sữa mẹ); cha mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục con nên người, có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con gây ra… vẫn được triển khai và tương thích với pháp lý của nhà nước ta không bị nghiêm cấm mà khuyến khích phát huy, vận dụng.

Căn cứ vào pháp luật nêu trên thì việc thách cưới là phong tục, tập quán lỗi thời, trái với lao lý của Luật hôn nhân và gia đình, bị nghiêm cấm, theo lao lý tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 32/2002 / NĐ-CP ngày 27/3/2002 của nhà nước pháp luật việc vận dụng Luật hôn nhân nhân và gia đình so với những dân tộc thiểu số. Quy định này nhằm mục đích hoạt động, xóa bỏ phong tục tập quán lỗi thời, làm ảnh hưởng tác động đến hôn nhân gia đình văn minh, bình đẳng và niềm hạnh phúc.

KẾT HÔN

Câu 4. M sắp tròn 17 tuổi, hiện đang ở nhà phụ giúp bố mẹ làm vườn. Bố mẹ tôi ép tôi kết hôn với anh S vì hai gia đình đã hứa hôn từ khi M và S còn nhỏ. Xin hỏi, điều kiện kết hôn được quy định như thế nào? Theo quy định của pháp luật thì M đã đủ tuổi kết hôn chưa? Việc bố mẹ M ép M cưới anh S đúng hay sai?

Trả lời:

Theo Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì nam, nữ kết hôn phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này, gồm:

– Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

– Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

– Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

– Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong khoanh vùng phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng Ngoài ra, Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

M chưa đủ 17 tuổi, như vậy, M chưa đủ tuổi để kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.  Một trong những hành vi bị cấm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là cưỡng ép kết hôn, đồng thời một trong những điều kiện kết hôn là việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định. Như vậy, việc bố, mẹ ép M kết hôn là không đúng pháp luật.

Câu 5. Chúng tôi tổ chức đám cưới và sống chung đã được 3 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn? Như vậy có vi phạm pháp luật không?

Trả lời:

Theo Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước thì đăng ký kết hôn được pháp luật như sau:

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được ĐK theo pháp luật của pháp lý thì không có giá trị pháp lý.

Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

Việc bạn tổ chức triển khai đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn là vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình, việc kết hôn của bạn trong trường hợp này không có giá trị pháp lý.

Câu 6. Chị H bị cha mẹ cưỡng ép kết hôn, chị H có quyền tự mình yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn đó không? Pháp luật quy định những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật?

Trả lời:

Theo Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước thì người có quyền nhu yếu hủy việc kết hôn trái pháp lý được lao lý như sau:

Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại mục 2 dưới đây yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình[1].

Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình:

a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d mục 2 nêu trên yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Chị H bị cha mẹ cưỡng ép kết hôn, theo pháp luật của pháp lý về tố tụng dân sự, chi H có quyền tự mình nhu yếu hoặc đề xuất cơ quan quản trị nhà nước về gia đình, Hội liên hiệp phụ nữ ở địa phương nhu yếu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp lý.

Câu 7. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được quy định như thế nào?

Trả lời:

Kết hôn trái pháp lý là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kèm theo kết hôn theo pháp luật tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình. Theo Điều 11 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước thì giải quyết và xử lý việc kết hôn trái pháp lý được lao lý như sau:

Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được Tòa án thực hiện theo quy định tại Luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về tố tụng dân sự.

Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn.

Quyết định của Tòa án về việc hủy kết hôn trái pháp luật hoặc công nhận quan hệ hôn nhân phải được gửi cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên kết hôn trái pháp luật; cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Câu 8. Mặc dù chưa ly hôn với vợ nhưng anh A đã cưới và kết hôn với chị C. Theo yêu cầu của vợ anh A, Tòa án đã tuyên bố hủy kết hôn trái pháp luật giữa anh A và chị C. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, quan hệ giữa anh A và chị C được giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 12 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, khi bị hủy kết hôn trái pháp lý, anh A và chị C phải chấm hết quan hệ như vợ chồng. Trong trường hợp anh A và chị C đã có con chung thì quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cha, mẹ, con được xử lý theo pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cha, mẹ, con khi ly hôn. Quan hệ gia tài, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng giữa anh A và chị C được xử lý theo pháp luật sau:

– Quan hệ gia tài, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng của anh A và chị C được xử lý theo thỏa thuận hợp tác giữa những bên; trong trường hợp không có thỏa thuận hợp tác thì xử lý theo pháp luật của Bộ luật dân sự và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan.

– Việc xử lý quan hệ gia tài phải bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và con; việc làm nội trợ và việc làm khác có tương quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Câu 9. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được quy định như thế nào?

Trả lời:

Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức triển khai đời sống chung và coi nhau là vợ chồng. Theo Điều 14 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước thì xử lý hậu quả của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được pháp luật như sau:

a) Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Quan hệ gia tài, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được xử lý theo thỏa thuận hợp tác giữa những bên; trong trường hợp không có thỏa thuận hợp tác thì xử lý theo lao lý của Bộ luật dân sự và những lao lý khác của pháp lý có tương quan. Việc xử lý quan hệ gia tài phải bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và con; việc làm nội trợ và việc làm khác có tương quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

b) Trong trường hợp nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

QUAN HỆ GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

Câu 10. Gia đình chồng tôi theo đạo tin lành, sau khi kết hôn, chồng tôi và gia đình chồng ép tôi phải theo đạo tin lành. Xin hỏi, việc làm của họ có đúng không và pháp luật quy định vấn đề này như thế nào?

Trả lời:

Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta luôn coi trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân. Điều đó được thể hiện trong các Hiến pháp và được cụ thể hóa trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 tại Điều 22 quy định:

“Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau”.

Như vậy, theo quy định này, bạn có quyền tự do quyết định theo hoặc không theo đạo tin lành. Việc chồng và gia đình chồng ép bạn phải theo tôn giáo của họ là trái với quy định của pháp luật. Trong trường hợp này bạn có thể giải thích, thuyết phục với chồng và gia đình chồng để họ hiểu và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của bạn.

Nếu như bạn không tự thuyết phục được thì nên nhờ sự giúp đỡ của những người có uy tín trong cộng đồng, chính quyền, đoàn thể nơi bạn đang sinh sống.

Câu 11. Trong thời gian người chồng đi làm ăn xa nhà, người vợ có quyền thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng để vay vốn, sản xuất kinh doanh không?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 24 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, vợ, chồng hoàn toàn có thể ủy quyền cho nhau xác lập, triển khai và chấm hết thanh toán giao dịch mà theo pháp luật của Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và những luật khác có tương quan phải có sự đồng ý chấp thuận của cả hai vợ chồng.

Quyền sử dụng đất là gia tài chung của vợ chồng. Theo Điều 35 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài chung do vợ chồng thỏa thuận hợp tác.

Vì vậy, trong thời hạn người chồng đi làm ăn xa nhà, người vợ có quyền thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất là gia tài chung của vợ chồng để vay vốn, sản xuất kinh doanh thương mại, nếu người chồng đã có văn bản chuyển nhượng ủy quyền cho người vợ đại diện thay mặt mình thực thi những thanh toán giao dịch tương quan đến gia tài chung này.

Câu 12. Vợ chồng anh A, chị H cùng mở nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó, anh A trực tiếp quản lý nhà hàng. Xin hỏi, anh A có là đại diện hợp pháp của hai vợ chồng trong quan hệ kinh doanh đó không? Trường hợp vợ chồng anh A, chị H có thỏa thuận về việc đưa tài sản chung vào kinh doanh thì anh A có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó không? Vợ anh A có phải chịu trách nhiệm liên đới đối với những giao dịch trong quan hệ kinh doanh do anh A thực hiện không?

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin vấn đáp như sau: Theo lao lý tại Điều 25 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh thương mại chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh thương mại là người đại diện thay mặt hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh thương mại đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh thương mại, vợ chồng có thỏa thuận hợp tác khác hoặc Luật hôn nhân và gia đình và những luật tương quan có lao lý khác.

Như vậy, trong trường hợp nêu trên, anh A là người đại diện thay mặt hợp pháp của hai vợ chồng trong quan hệ kinh doanh thương mại của nhà hàng quán ăn. Theo Điều 36 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, trong trường hợp vợ chồng anh A có thỏa thuận hợp tác về việc một bên đưa gia tài chung vào kinh doanh thương mại thì anh A có quyền tự mình thực thi thanh toán giao dịch tương quan đến gia tài chung đó.

Thỏa thuận này phải lập thành văn bản. Theo pháp luật tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình, vợ anh A chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp so với thanh toán giao dịch trong quan hệ kinh doanh thương mại do anh A đại diện thay mặt thực thi.

Câu 13. Chiếc xe máy thường để chở hàng phục vụ đời sống trong gia đình là tài sản chung của vợ chồng anh C nhưng chỉ ghi tên vợ anh C trong giấy đăng ký xe. Xin hỏi, vợ anh C có được tự mình bán chiếc xe máy đó không?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 35 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước thì việc định đoạt gia tài chung phải có sự thỏa thuận hợp tác bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.

Vì vậy, mặc dầu chiếc xe máy này chỉ ghi tên vợ anh C trong giấy ĐK xe nhưng nó là gia tài chung, là nguồn tạo ra thu nhập hầu hết của gia đình và việc quyết định hành động bán chiếc xe máy phải có sự thỏa thuận hợp tác chấp thuận đồng ý bằng văn bản của vợ chồng anh C.

Vợ anh C hoàn toàn có thể tự mình bán chiếc xe máy nhưng phải có sự chuyển nhượng ủy quyền của anh C. Trong trường hợp vợ anh C tự mình bán chiếc xe máy với người thứ ba chưa được sự đồng ý chấp thuận, chuyển nhượng ủy quyền của anh C thì thanh toán giao dịch đó vô hiệu.

Câu 14. Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới trong những trường hợp nào?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước thì vợ chồng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp trong những trường hợp sau đây:

a) Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện giữa vợ chồng trong các trường hợp sau:

– Trường hợp xác lập, triển khai và chấm hết thanh toán giao dịch mà theo lao lý của Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và những luật khác có tương quan phải có sự đồng ý chấp thuận của cả hai vợ chồng;

– Trường hợp vợ chồng kinh doanh thương mại chung;

– Trường hợp đại diện thay mặt giữa vợ và chồng trong việc xác lập, triển khai và chấm hết thanh toán giao dịch tương quan đến gia tài chung có giấy ghi nhận quyền sở hữu, giấy ghi nhận quyền sử dụng gia tài chỉ ghi tên vợ hoặc chồng;

b) Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ chung đối với tài sản của vợ chồng sau đây:

– Nghĩa vụ phát sinh từ thanh toán giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận hợp tác xác lập, nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà theo lao lý của pháp lý vợ chồng cùng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm;

– Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng triển khai nhằm mục đích cung ứng nhu yếu thiết yếu của gia đình;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài chung;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng gia tài riêng để duy trì, tăng trưởng khối gia tài chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập đa phần của gia đình;

– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo lao lý của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

– Nghĩa vụ khác theo lao lý của những luật có tương quan.

Câu 15. Anh A là lao động chủ lực trong gia đình, còn chị T – vợ anh A chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái. Vì vậy, anh A tự cho mình có quyền quyết định đối với việc sử dụng, định đoạt tài sản chung của gia đình. Như vậy có đúng không?

Trả lời:

Việc anh A tự cho mình có quyền quyết định hành động so với việc sử dụng, định đoạt gia tài chung của gia đình là không đúng và trái với nguyên tắc chung về chính sách gia tài của vợ chồng pháp luật tại Điều 29 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, như sau:

– Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.

– Vợ, chồng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ điều kiện kèm theo để phân phối nhu yếu thiết yếu của gia đình.

– Việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, quyền lợi hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường.

Câu 16. Bố mẹ anh T cho riêng anh T ngôi nhà mà hiện nay là nơi ở duy nhất của vợ chồng anh T. Trong trường hợp này, khi anh T thực hiện các giao dịch liên quan đến ngôi nhà thì có phải thỏa thuận với vợ không?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 31 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, trong trường hợp ngôi nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng thuộc gia tài chung của vợ chồng anh thì việc xác lập, thực thi, chấm hết những thanh toán giao dịch tương quan đến nhà phải có sự thỏa thuận hợp tác của vợ chồng.

Trường hợp nêu trên, nhà thuộc sở hữu riêng của anh T thì anh T có quyền xác lập, thực thi, chấm hết thanh toán giao dịch tương quan đến nhà đó nhưng phải bảo vệ chỗ ở cho vợ và những con của mình.

Câu 17. Chiếc tivi là tài sản chung của vợ chồng anh N, chị V. Để trả món nợ đã vay đến hạn, không bàn bạc với chồng, chị V tự ý bán chiếc tivi cho anh H. Giao dịch này có được pháp luật công nhận không?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 32 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, trong thanh toán giao dịch với người thứ ba ngay tình thì vợ, chồng đang chiếm hữu động sản mà theo pháp luật của pháp lý không phải ĐK quyền sở hữu được coi là người có quyền xác lập, triển khai thanh toán giao dịch tương quan đến gia tài đó trong trường hợp Bộ luật dân sự có lao lý về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình. Như vậy, theo pháp luật nêu trên, chị V được coi là có quyền triển khai việc bán chiếc tivi đó, thanh toán giao dịch mua và bán giữa chị V và anh H được pháp lý công nhận.

Câu 18. Tài sản chung của vợ chồng bao gồm những tài sản nào? Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó có được coi là tài sản chung không? Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, gia tài chung của vợ chồng gồm gia tài do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ gia tài riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; gia tài mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được Tặng Kèm cho chung và gia tài khác mà vợ chồng thỏa thuận hợp tác là gia tài chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là gia tài chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được Tặng Ngay cho riêng hoặc có được trải qua thanh toán giao dịch bằng gia tài riêng.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc chiếm hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo vệ nhu yếu của gia đình, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chung của vợ chồng. Trong trường hợp không có địa thế căn cứ để chứng tỏ gia tài mà vợ, chồng đang có tranh chấp là gia tài riêng của mỗi bên thì gia tài đó được coi là gia tài chung của vợ chồng. Theo Điều 35 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài chung do vợ chồng thỏa thuận hợp tác.

Việc định đoạt gia tài chung phải có sự thỏa thuận hợp tác bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

– Bất động sản;

– Động sản mà theo lao lý của pháp lý phải ĐK quyền sở hữu;

– Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập hầu hết của gia đình.

Câu 19. Chị B muốn mở cửa hàng bán quần áo để tăng thu nhập  cho gia đình nhưng anh T – chồng chị B không đồng ý. Vì vậy, chị B đòi chia một phần tài sản chung để chị lo liệu mở cửa hàng. Hai vợ chồng mâu thuẫn vì không thống nhất được với nhau. Xin hỏi, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có được chia tài sản chung không?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận hợp tác chia một phần hoặc hàng loạt gia tài chung, trừ 1 số ít trường hợp chia gia tài chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu theo pháp luật tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì có quyền nhu yếu Tòa án xử lý.

Như vậy, trong trường hợp trên, trước hết chị B nên thuyết phục chồng chấp thuận đồng ý với nguyện vọng chính đáng của mình, nếu không thỏa thuận hợp tác được với chồng về việc chia một phần gia tài chung, chị B có quyền nhu yếu Tòa án xử lý.

Câu 20. Anh H làm ăn thua lỗ và mắc nợ một số cá nhân. Vợ chồng anh H lập văn bản thỏa thuận về việc chia tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ của anh H. Xin hỏi, văn bản thỏa thuận trên có được pháp luật công nhận không?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 42 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, việc chia gia tài chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác so với Nhà nước;

e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, trong trường hợp trên, văn bản thỏa thuận hợp tác về việc chia gia tài chung của vợ chồng anh H là vô hiệu và không được pháp lý công nhận.

Câu 21.  Tôi đi làm và tiết kiệm được 500 triệu đồng. Số tiền này, tôi đem hùn vốn kinh doanh với một người bạn và hiện trung bình mỗi tháng lợi nhuận thu được khoảng 10 triệu đồng. Năm tới, tôi dự định kết hôn. Xin hỏi sau khi kết hôn, tôi muốn giữ số vốn kinh doanh trên là tài sản riêng của mình có được không? Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của vợ chồng được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật hôn nhân và gia đình; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Tài sản được hình thành từ gia tài riêng của vợ, chồng cũng là gia tài riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ gia tài riêng trong thời kỳ hôn nhân được triển khai theo lao lý tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật hôn nhân và gia đình. Căn cứ vào pháp luật nêu trên, số tiền 500 triệu đồng là gia tài bạn tích góp được trước khi kết hôn, thế cho nên đó là gia tài riêng của bạn.

Theo Điều 44 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài riêng của vợ, chồng được pháp luật như sau: – Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài riêng của mình; nhập hoặc không nhập gia tài riêng vào gia tài chung.

– Trong trường hợp vợ hoặc chồng không hề tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không chuyển nhượng ủy quyền cho người khác quản trị thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo vệ quyền lợi của người có gia tài.

– Nghĩa vụ riêng về gia tài của mỗi người được thanh toán giao dịch từ gia tài riêng của người đó.

– Trong trường hợp vợ, chồng có gia tài riêng mà hoa lợi, cống phẩm từ gia tài riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt gia tài này phải có sự đồng ý chấp thuận của chồng, vợ. Như vậy, so với số tiền 500 triệu đồng là gia tài riêng của bạn có được trước khi kết hôn, bạn hoàn toàn có thể nhập hoặc không nhập vào không nhập vào gia tài chung là do bạn tự quyết định hành động.

Câu 22. Người yêu của tôi làm nghề buôn bán kinh doanh và tính ưa mạo hiểm.  Đã có lần anh ấy phải bán hết tài sản đi để trả nợ vì làm ăn thua lỗ. Sắp tới, chúng tôi sẽ kết hôn với nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện phá sản của anh ấy nên trước khi kết hôn tôi muốn có bản thỏa thuận rõ ràng về chế độ tài sản giữa hai người.  Xin hỏi, tôi có được quyền làm như vậy không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 47 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, bạn được quyền lựa chọn chính sách gia tài theo thỏa thuận hợp tác khi kết hôn. Trong trường hợp này, thỏa thuận hợp tác xác lập chính sách gia tài của vợ chồng phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc xác nhận.

Chế độ gia tài của vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn. Khoản 1 Điều 48 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước pháp luật nội dung cơ bản của thỏa thuận hợp tác về chính sách gia tài gồm có:

a) Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

b) Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

c) Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

d) Nội dung khác có liên quan.

Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng (Điều 29), quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình (Điều 30); giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng (Điều 31); giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (Điều 32) của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định.

Câu 23. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu trong trường hợp nào?

Trả lời:

Theo pháp luật tại khoản 1 Điều 50 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước thì thỏa thuận hợp tác về chính sách gia tài của vợ chồng bị Tòa án công bố vô hiệu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan;

b) Vi phạm một trong các quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng (Điều 29), quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình (Điều 30); giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng (Điều 31); giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (Điều 32) của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

c) Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

CHẤM DỨT HÔN NHÂN

24. Chồng tôi có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác. Khi tôi phát hiện ra mối quan hệ này, chồng tôi đã xin lỗi và hứa chấm dứt mối quan hệ đó. Tôi đã tin và tha thứ cho anh ấy. Xong một thời gian sau, anh ta vẫn chứng nào, tật ấy, lén lút hẹn hò với cô gái khác. Không thể sống với người chồng luôn phản bội vợ, tôi muốn ly hôn, song hiện tôi đang mang thai cháu thứ hai. Vậy xin hỏi tôi có thể ly hôn trong điều kiện hiện tại không?

Trả lời:

Tại Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn như sau:

Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy, pháp lý chỉ pháp luật người chồng không có quyền nhu yếu ly hôn trong trường hợp vợ có thai, sinh con, hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Ở trường hợp của bạn, bạn hoàn toàn có thể nhu yếu xử lý ly hôn với chồng nếu thực trạng hôn nhân của bạn lâm vào thực trạng trầm trọng, đời sống chung không hề lê dài, mục tiêu của hôn nhân không đạt được.

Câu 25. Theo quy định của pháp luật, khi vợ chồng yêu cầu ly hôn thì có bắt buộc phải tiến hành hòa giải ở cơ sở không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 52 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn. Việc hòa giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Do đó, việc hòa giải ở cơ sở chỉ khuyết khích thực hiện mà không bắt buộc phải thực hiện khi vợ chồng có yêu cầu ly hôn.

Câu 26.  Tôi được biết đơn ly hôn sẽ do Tòa án thụ lý giải quyết. Xin hỏi, trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 53 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có nhu yếu ly hôn thì Tòa án thụ lý và công bố không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có nhu yếu về con và gia tài thì xử lý theo lao lý về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn (Điều 15) và pháp luật về xử lý quan hệ gia tài, nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn (Điều 16) của Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước.

Câu 27. Vợ chồng tôi tính tình không hợp nhau, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cuộc sống chung nặng nề, căng thẳng. Cả hai chúng tôi cùng yêu cầu ly hôn. Xin hỏi, trong trường hợp này, Tòa án sẽ giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 55 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, trong trường hợp vợ chồng bạn cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của người vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu vợ chồng bạn không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của người vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Câu 28. Chồng tôi thường xuyên uống rượu say rồi về nhà đánh đập vợ con, không thể chịu đựng được cảnh sống như vậy, tôi muốn ly hôn nhưng chồng tôi không chịu. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, nếu một mình tôi yêu cầu ly hôn thì Tòa án có giải quyết không?

Trả lời:

Theo lao lý tại Khoản 1 Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, bạn có quyền nhu yếu Tòa án xử lý ly hôn không cần có sự đồng ý chấp thuận của chồng bạn. Theo lao lý tại Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, khi vợ hoặc chồng nhu yếu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án xử lý cho ly hôn nếu có địa thế căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi đấm đá bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào thực trạng trầm trọng, đời sống chung không hề lê dài, mục tiêu của hôn nhân không đạt được.

Câu 29. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn được quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật hôn nhân và gia đình.

Trong trường hợp chính sách gia tài của vợ chồng theo thỏa thuận hợp tác thì việc xử lý gia tài khi ly hôn được vận dụng theo thỏa thuận hợp tác đó; nếu thỏa thuận hợp tác không không thiếu, rõ ràng thì vận dụng pháp luật tương ứng tại những khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại những điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật hôn nhân và gia đình để xử lý.

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa gia tài riêng với gia tài chung mà vợ, chồng có nhu yếu về chia gia tài thì được giao dịch thanh toán phần giá trị gia tài của mình góp phần vào khối gia tài đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận hợp tác khác.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Câu 30. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống chung với gia đình nhà chồng. Ngoài việc đóng góp tiền sinh hoạt chung hàng tháng, vợ chồng tôi còn đóng góp tiền sửa chữa nhà và mua sắm nhiều vật dụng đắt tiền trong nhà như tủ lạnh, điều hòa, ti vi… Gần đây, mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi ngày càng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài nên muốn ly hôn. Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về việc chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình?

Trả lời:

Tại Điều 61 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình như sau:

Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình.

Như vậy, trong trường hợp của chị, hai vợ chồng cần luận bàn, thỏa thuận hợp tác với gia đình chồng về việc chia gia tài trong khối gia tài chung của gia đình địa thế căn cứ vào sức lực lao động góp phần của chị vào việc tạo lập, duy trì, tăng trưởng khối gia tài chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối gia tài chung do vợ chồng thỏa thuận hợp tác với gia đình; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì nhu yếu Tòa án xử lý.

Câu 31. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 62 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước pháp luật về chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn như sau:

Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.

Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:

a) Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

. Trong trường hợp chỉ một bên có nhu yếu và có điều kiện kèm theo trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được liên tục sử dụng nhưng phải giao dịch thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

b) Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a mục 2 nêu trên;

c) Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn;

d) Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định tại Điều 61 của Luật hôn nhân và gia đình về chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình

Câu 32. Phát hiện chồng ngoại tình và đã có con với người đàn bà khácn, tôi đã làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Ngay sau khi bản án ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật, chồng tôi đã yêu cầu tôi phải dọn ra khỏi nhà – ngôi nhà chồng tôi được bố mẹ tặng cho riêng trước khi chúng tôi cưới nhau. Nhưng tạm thời tôi chưa tìm được chỗ ở mới phù hợp, vậy tôi có thể xin ở đó thêm một thời gian được không?

Trả lời:

Điều 63 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước lao lý về quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn như sau: Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó; trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn vất vả về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm hết, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác. Như vậy, trong trường hợp trên bạn có quyền nhu yếu người chồng cũ cho lưu cư tại ngôi nhà của anh ấy trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bản án ly hôn có hiệu lực hiện hành pháp lý.

Câu 33. Sau khi cưới nhau, vợ chồng anh A, chị B được bố mẹ hai bên gia đình hỗ trợ tiền để mua một căn nhà tại Hà Nội, trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ghi tên của cả hai vợ chồng. Đầu năm 2014, anh A đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Chị B chuyển về quê ở Thái Bình sinh sống và có ý định bán căn nhà chung của hai vợ chồng. Khi biết chuyện, gia đình anh A đã yêu cầu chị B phải chia căn nhà đó theo pháp luật về thừa kế. Vậy xin hỏi Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như thế nào về vấn đề này?

Trả lời:

Xem thêm: Thủ tục ly hôn thuận tình – Tư vấn pháp luật: Công ty Luật Quang Huy

Điều 66 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước lao lý xử lý gia tài của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án công bố là đã chết như sau:

Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.

Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự.

Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại các mục 1, 2 và 3 nêu trên, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác.

Căn cứ vào pháp luật trên, khi có nhu yếu của gia đình anh A về chia di sản thừa kế thì căn nhà thuộc chiếm hữu chung của anh A và chị B sẽ được chia đôi. Phần gia tài của anh A sẽ được chia theo pháp lý về thừa kế với hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của Bộ luật dân sự gồm: vợ, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của anh A.

Câu 34. Anh T là dân chài lưới. Do gặp bão, anh T bị thương nặng, trôi dạt vào bờ, được người dân địa phương cứu sống, nhưng phải mất ba năm sau anh T mới hồi phục. Được biết, sau hai năm kể từ ngày anh mất tích, vợ anh T đã đề nghị Tòa án tuyên bố anh T đã chết và xin được ly hôn với anh. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân giữa anh T và vợ cũ được giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Theo lao lý tại Điều 83 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì:

“ Khi một người bị công bố là đã chết quay trở lại hoặc có tin tức xác nhận là người đó còn sống thì theo nhu yếu của người đó hoặc của người có quyền, quyền lợi tương quan, Tòa án ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động công bố người đó là đã chết ”.

Theo lao lý tại Điều 67 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, khi Tòa án ra quyết định hành động hủy bỏ công bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được  Phục hồi kể từ thời gian kết hôn. Trong trường hợp có quyết định hành động cho ly hôn của Tòa án thì quyết định hành động cho ly hôn vẫn có hiệu lực hiện hành pháp lý.

Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý. Về quan hệ gia tài của người bị công bố là đã chết trở lại với người vợ hoặc chồng được xử lý như sau:

– Trong trường hợp hôn nhân được Phục hồi thì quan hệ gia tài được Phục hồi kể từ thời gian quyết định hành động của Tòa án hủy bỏ công bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực thực thi hiện hành. Tài sản do vợ, chồng có được kể từ thời gian quyết định hành động của Tòa án về việc công bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực hiện hành đến khi quyết định hành động hủy bỏ công bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực hiện hành là gia tài riêng của người đó;

– Trong trường hợp hôn nhân không được Phục hồi thì gia tài có được trước khi quyết định hành động của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực thực thi hiện hành mà chưa chia được xử lý như chia gia tài khi ly hôn. Như vậy, theo pháp luật nêu trên, khi trở lại, anh T cần nhu yếu Tòa án ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động công bố anh là đã chết để anh được Phục hồi những quyền công dân.

Vợ anh T đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực hiện hành pháp lý, Quan hệ hôn nhân của anh T và vợ đã chấm hết. Tài sản có được trước khi quyết định hành động của Tòa án về việc công bố anh T là đã chết có hiệu lực hiện hành mà chưa chia được xử lý như chia gia tài khi ly hôn.

QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON

Câu 35. Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền gì?

Trả lời:

Theo pháp luật tại những điều 69, 71,72 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước thì cha mẹ có những nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền sau đây:

– Thương yêu con, tôn trọng quan điểm của con; chăm sóc việc học tập, giáo dục để con tăng trưởng lành mạnh về sức khỏe thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

– Trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình.

– Giám hộ hoặc đại diện thay mặt theo lao lý của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự.

– Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo thực trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động; không được xúi giục, ép buộc con thao tác trái pháp lý, trái đạo đức xã hội.

– Cha, mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm nom, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình.

– Cha mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền giáo dục con, chăm sóc và tạo điều kiện kèm theo cho con học tập. Cha mẹ tạo điều kiện kèm theo cho con được sống trong môi trường tự nhiên gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp ngặt nghèo với nhà trường, cơ quan, tổ chức triển khai trong việc giáo dục con.

– Cha mẹ hướng dẫn con chọn nghề; tôn trọng quyền chọn nghề, quyền tham gia hoạt động giải trí chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội của con.

– Cha mẹ hoàn toàn có thể đề xuất cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan trợ giúp để triển khai việc giáo dục con khi gặp khó khăn vất vả không hề tự xử lý được.

Câu 36. Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, con có quyền và nghĩa vụ gì?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 70 và Điều 71 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước thì con có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây:

– Được cha mẹ thương mến, tôn trọng, triển khai những quyền, quyền lợi hợp pháp về nhân thân và gia tài theo pháp luật của pháp lý; được học tập và giáo dục; được tăng trưởng lành mạnh về sức khỏe thể chất, trí tuệ và đạo đức.

– Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của gia đình.

– Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom. Con chưa thành niên tham gia việc làm gia đình tương thích với lứa tuổi và không trái với pháp luật của pháp lý về bảo vệ, chăm nom và giáo dục trẻ nhỏ.

– Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa truyền thống, trình độ, nhiệm vụ; tham gia hoạt động giải trí chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội theo nguyện vọng và năng lực của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia việc làm gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm mục đích bảo vệ đời sống chung của gia đình; góp phần thu nhập vào việc cung ứng nhu yếu của gia đình tương thích với năng lực của mình.

– Được hưởng quyền về gia tài tương ứng với công sức của con người góp phần vào gia tài của gia đình.

– Con có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền chăm nom, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt quan trọng khi cha mẹ mất năng lượng hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì những con phải cùng nhau chăm nom, nuôi dưỡng cha mẹ.

Câu 37. Bố mẹ chồng tôi mất có để lại di chúc cho con trai 6 tuổi của tôi quyền sử dụng mảnh đất 100 m2. Không may sau đó cháu mắc một bệnh hiểm nghèo, cần nhiều tiền để chữa trị. Vợ chồng đã thống nhất với nhau là sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất này để lấy tiền chữa bệnh cho cháu. Xin hỏi, vợ chồng tôi có được đại diện cho con để thực hiện việc chuyển quyền sử dụng mảnh đất đó không? Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như thế nào về vấn đề này?

Trả lời:

Theo Điều 73 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước lao lý về việc cha mẹ đại diện thay mặt cho con như sau:

Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật.

Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Đối với giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, tài sản đưa vào kinh doanh của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì phải có sự thỏa thuận của cha mẹ.

Cha, mẹ phải chịu trách nhiệm liên đới về việc thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản của con được quy định tại mục 2 và mục 3 nêu trên và theo quy định của Bộ luật dân sự.

Đối chiếu với những lao lý trên, vợ chồng anh chị có quyền đại diện thay mặt cho con triển khai chuyển quyền sử dụng mảnh đất đó.

Câu 38. Con tôi sang nhà hàng xóm chơi, do sơ ý đã làm hỏng chiếc tivi của nhà hàng xóm, vậy xin hỏi tôi có phải bồi thường thiệt hại do con tôi gây ra hay không?

Trả lời:

Điều 74 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước pháp luật: Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự gây ra theo lao lý của Bộ luật dân sự. Theo qui định của Điều 606 Bộ luật dân sự, người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường hàng loạt thiệt hại; nếu gia tài của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có gia tài riêng thì lấy gia tài đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp pháp luật tại Điều 621 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng gia tài của mình; nếu không đủ gia tài để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng gia tài của mình.

Như vậy, so sánh với lao lý nêu trên, nếu con bạn chưa đủ 15 tuổi mà gây thiệt hại thì bạn phải bồi thường hàng loạt thiệt hại. Nếu gia tài của bạn không đủ để bồi thường mà con bạn có gia tài riêng thì lấy gia tài đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp con bạn gây thiệt hại trong thời hạn học tại trường thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

Nếu con bạn đã đủ 15 tuổi mà gây thiệt hại, con bạn phải bồi thường bằng gia tài của mình, nếu không đủ gia tài để bồi thường thì bạn phải bồi thường phần còn thiếu bằng gia tài của mình.

Câu 39. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, con có quyền có tài sản riêng không?

Trả lời:

Theo Điều 75 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, con có quyền có gia tài riêng. Tài sản riêng của con gồm có gia tài được thừa kế riêng, được Tặng Ngay cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ gia tài riêng của con và thu nhập hợp pháp khác.

Tài sản được hình thành từ gia tài riêng của con cũng là gia tài riêng của con. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc đời sống chung của gia đình; góp phần vào việc cung ứng nhu yếu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập. Con đã thành niên có nghĩa vụ và trách nhiệm góp phần thu nhập vào việc cung ứng nhu yếu của gia đình.

Câu 40. Bố chồng tôi qua đời, có di chúc để lại cho con trai 10 tuổi của tôi một ngôi nhà nhưng lại giao cho mẹ chồng tôi quản lý cho đến khi cháu tròn 18 tuổi. Xin hỏi Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như thế nào về quản lý tài sản riêng của con? Vợ chồng tôi có được quyền quản lý ngôi nhà này của con tôi không?

Trả lời:

Điều 76 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước lao lý việc quản lý tài sản riêng của con như sau:

Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.

Như vậy, con bạn dưới 15 tuổi thì cha mẹ có quyền quản lý tài sản riêng của con. Tuy nhiên, đây là gia tài con bạn được thừa kế từ ông nội, mà trong di chúc của bố chồng bạn có ghi rõ mẹ chồng bạn là người quản lý tài sản này thì vợ chồng bạn không có quyền quản lý tài sản này nữa.

Câu 41. Con anh X là cháu H được ông ngoại tặng cho chiếc xe máy (giấy đăng ký xe mang tên H) vào dịp sinh nhật tròn 17 tuổi. Hai tháng sau, H không thích màu sơn đó nên định bán đi mua xe khác. Bố mẹ H không đồng ý cho H bán. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, trong trường hợp này H có được quyền tự mình bán chiếc xe máy đó không?

Trả lời:

Điều 77, Luật Hôn nhân và gia đình năm năm trước pháp luật việc định đoạt gia tài riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự như sau: “ 1. Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt gia tài đó vì quyền lợi của con, nếu con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Trong trường hợp con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện.”

Trong trường hợp này, H mới hơn 17 tuổi, chưa đủ 18 tuổi nên là người chưa thành niên. Chiếc xe máy của H là gia tài có ĐK quyền chiếm hữu. Vì vậy, theo pháp luật nêu trên, H chỉ được bán chiếc xe máy đó khi có sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của cha mẹ.

Câu 42. Theo Luật hôn nhân và gia đình, quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi được quy định như thế nào, được xác lập và chấm dứt khi nào?

Trả lời:

Theo lao lý tại Điều 78 Luật Hôn nhân và gia đình năm năm trước, kể từ thời gian quan hệ nuôi con nuôi được xác lập theo lao lý của Luật nuôi con nuôi, thì cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cha, mẹ, con được pháp luật theo Điều 69, 70 của Luật hôn nhân và gia đình.

Trong trường hợp chấm hết việc nuôi con nuôi theo quyết định hành động của Tòa án thì quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi chấm hết kể từ ngày quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực hiện hành pháp lý.

Câu 43. Ba của H qua đời đã lâu. Từ lúc còn nhỏ, H đã sống với mẹ và ba dượng. Mẹ H và ba dượng không có con. Nay, mẹ H qua đời, H đã lập gia đình và ở riêng. Vậy, theo quy định của pháp luật, H phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng ba dượng hay không?

Trả lời:

Theo Điều 79 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước pháp luật quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bố dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng như sau:

Cha dượng, mẹ kế có quyền và nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con riêng của bên kia cùng sống chung với mình theo quy định tại các điều 69, 71 và 72 của Luật hôn nhân và gia đình.

Con riêng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha dượng, mẹ kế cùng sống chung với mình theo quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Luật hôn nhân và gia đình.

Trong đó, khoản 2 Điều 71 Luật hôn nhân và gia đình lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền của con: Con có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm nom, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt quan trọng khi cha mẹ mất năng lượng hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì những con phải cùng nhau chăm nom, nuôi dưỡng cha mẹ. Như vậy, trong trường hợp này, H phải có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm nom, nuôi dưỡng ba dượng của mình.

Câu 44. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

– Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

– Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho con.

– Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thăm nom con mà không ai được cản trở. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây tác động ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền nhu yếu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Câu 45. Sau khi ly hôn, vợ tôi được Tòa án cho nuôi con vì con tôi còn nhỏ. Tuy nhiên sau đó, vợ tôi lại thường xuyên phải đi công tác xa, để con lại cho mẹ cô ấy chăm sóc, cuộc sống của cháu thiếu thốn cả về vật chất và tình cảm. Vậy tôi có quyền yêu cầu Tòa án cho phép tôi nuôi con được không?

Trả lời:

Theo lao lý tại Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, trong trường hợp có nhu yếu của cha, mẹ hoặc cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai như cơ quan quản trị nhà nước về gia đình; cơ quan quản trị nhà nước về trẻ nhỏ; Hội liên hiệp phụ nữ, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động việc biến hóa người trực tiếp nuôi con. Việc đổi khác người trực tiếp nuôi con sau ly hôn được xử lý khi có một trong những địa thế căn cứ sau đây:

– Cha, mẹ có thỏa thuận hợp tác về việc biến hóa người trực tiếp nuôi con tương thích với quyền lợi của con;

– Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện kèm theo trực tiếp trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con. Như vậy, bạn hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với vợ cũ về việc được cho phép bạn trực tiếp nuôi con để bảo vệ quyền lợi của con và nhu yếu Tòa án xử lý việc đó; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì bạn hoàn toàn có thể tự mình nhu yếu hoặc ý kiến đề nghị người thân thích, cơ quan quản trị nhà nước về gia đình, cơ quan quản trị nhà nước về trẻ nhỏ, Hội liên hiệp phụ nữ nhu yếu Tòa án quyết định hành động đổi khác người trực tiếp nuôi con.

Câu 46. Pháp luật quy định những trường hợp nào thì hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, cha, mẹ bị hạn chế quyền so với con chưa thành niên trong những trường hợp sau đây: – Bị phán quyết về một trong những tội xâm phạm tính mạng con người, sức khỏe thể chất, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và trách nhiệm trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con; – Phá tán gia tài của con; – Có lối sống đồi trụy; – Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp lý, trái đạo đức xã hội.

Câu 47. Tại khu dân cư nơi tôi đang sinh sống, có trường hợp người vợ vì căm ghét chồng do bị chồng phản bội, mà đánh đập, ngược đãi con rất tàn nhẫn. Gia đình, hàng xóm đã nhiều lần khuyên can nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Vậy xin hỏi, tôi là hàng xóm thì có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của người mẹ đối với con chưa thành niên hay không?

Trả lời:

Theo lao lý tại Điều 86 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, khi có những biểu lộ cần hạn chế quyền của cha, mẹ so với con chưa thành niên thì cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên; người thân thích, cơ quan quản trị nhà nước về gia đình; cơ quan quản trị nhà nước về trẻ nhỏ; Hội liên hiệp phụ nữ có quyền nhu yếu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ so với con chưa thành niên.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai khác khi phát hiện cha, mẹ có hành vi vi phạm pháp luật tại khoản 1 Điều 85 của Luật hôn nhân và gia đình (như phạm tội xâm phạm tính mạng con người, sức khỏe thể chất, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý; vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và trách nhiệm trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con; phá tán gia tài của con; có lối sống đồi trụy; xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp lý, trái đạo đức xã hội) có quyền đề xuất cơ quan quản trị nhà nước về gia đình, cơ quan quản trị nhà nước về trẻ nhỏ và Hội liên hiệp phụ nữ nhu yếu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ so với con chưa thành niên.

Như vậy, trường hợp trên, với nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân, bạn nên báo ngay chính quyền sở tại, đoàn thể cơ sở để can thiệp kịp thời, đồng thời bạn có quyền đề xuất cơ quan quản trị nhà nước về gia đình, cơ quan quản trị nhà nước về trẻ nhỏ, Hội liên hiệp phụ nữ địa phương nhu yếu Tòa án hạn chế quyền của người mẹ so với đứa trẻ đang bị bạo hành.

Câu 48. Việc xác định cha, mẹ và xác định con được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 88, Điều 89 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước lao lý việc xác lập cha, mẹ và xác lập con như sau: – Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời gian chấm hết hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng. – Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác lập.

– Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó là con mình.

– Người được nhận là cha, mẹ của một người hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án xác lập người đó không phải là con mình.

Câu 49. Quyền nhận cha, mẹ; quyền nhận con được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 90, Điều 91 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước lao lý quyền nhận cha, mẹ; quyền nhận con như sau:

– Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết.

– Con đã thành niên nhận cha, không cần phải có sự đồng ý chấp thuận của mẹ; nhận mẹ, không cần phải có sự chấp thuận đồng ý của cha.

– Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết.

– Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý chấp thuận của người kia.

Câu 50. Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 95 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, việc mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo phải được triển khai trên cơ sở tự nguyện của những bên và được lập thành văn bản. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây:

a) Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;

b) Vợ chồng đang không có con chung;

c) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây:

a) Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;

b) Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;

c) Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;

d) Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;

đ) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm ý. Việc mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo không được trái với pháp luật của pháp lý về sinh con bằng kỹ thuật tương hỗ sinh sản.

Câu 51. Quyền và nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 97 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo được pháp luật như sau:

– Người mang thai hộ, chồng của người mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như cha mẹ trong việc chăm nom sức khỏe thể chất sinh sản và chăm nom, nuôi dưỡng con cho đến thời gian giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ; phải giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ.

– Người mang thai hộ phải tuân thủ pháp luật về thăm khám, những tiến trình sàng lọc để phát hiện, điều trị những không bình thường, dị tật của bào thai theo lao lý của Bộ Y tế.

– Người mang thai hộ được hưởng chính sách thai sản theo pháp luật của pháp lý về lao động và bảo hiểm xã hội cho đến thời gian giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời gian giao đứa trẻ mà thời hạn hưởng chính sách thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chính sách thai sản cho đến khi đủ 60 ngày. Việc sinh con do mang thai hộ không tính vào số con theo chủ trương dân số và kế hoạch hóa gia đình.

– Bên mang thai hộ có quyền nhu yếu bên nhờ mang thai hộ triển khai việc tương hỗ, chăm nom sức khỏe thể chất sinh sản. Trong trường hợp vì nguyên do tính mạng con người, sức khỏe thể chất của mình hoặc sự tăng trưởng của thai nhi, người mang thai hộ có quyền quyết định hành động về số lượng bào thai, việc liên tục hay không liên tục mang thai tương thích với pháp luật của pháp lý về chăm nom sức khỏe thể chất sinh sản và sinh con bằng kỹ thuật tương hỗ sinh sản.

– Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ khước từ nhận con thì bên mang thai hộ có quyền nhu yếu Tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con.

Câu 52. Vợ chồng anh A, chị M lấy nhau đã được hơn 4 năm nhưng không có con. Anh chị có làm văn bản thỏa thuận với chị B – em họ chị M về việc mang thai hộ. Văn bản thỏa thuận này đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Trong thỏa thuận, hai bên thống nhất với nhau về việc giao con cho bên nhờ mang thai hộ là khi con sinh ra được 4 tháng tuổi. Tuy nhiên, sau khi sinh con, chị B lại muốn tự mình nuôi và chăm sóc con nên đã không giao con cho vợ chồng anh A, chị M. Trong trường hợp này, vợ chồng anh A, chị M nên làm gì?

Trả lời:

Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước đã lao lý đơn cử về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên nhờ mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo (Điều 98), theo đó tại khoản 5 của Điều này có pháp luật: “ Trong trường hợp bên mang thai hộ khước từ giao con thì bên nhờ mang thai hộ có quyền nhu yếu Tòa án buộc bên mang thai hộ giao con ” Như vậy, trong trường hợp này, vợ chồng anh A hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án buộc chị B giao con cho anh chị như đã thỏa thuận hợp tác.

Câu 53. Tổ chức, cá nhân nào có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc xác định con cho cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 102 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước pháp luật như sau: Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai sau đây theo lao lý của pháp lý về tố tụng dân sự, có quyền nhu yếu Tòa án xác lập cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự; xác lập con cho cha, mẹ chưa thành niên hoặc mất năng lượng hành vi dân sự trong những trường hợp được lao lý tại khoản 2 Điều 101 của Luật này:

– Cha, mẹ, con, người giám hộ;

– Cơ quan quản trị nhà nước về gia đình;

– Cơ quan quản trị nhà nước về trẻ nhỏ;

– Hội liên hiệp phụ nữ.

QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA GIA ĐÌNH

Câu 54. Quyền, nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại đối với cháu được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 104 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước pháp luật về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của ông bà nội, ông bà ngoại so với cháu như sau: Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trông nom, chăm nom, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu; trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình mà không có người nuôi dưỡng (anh, chị, em) thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng cháu.

Câu 55. Quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 105 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước lao lý về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của anh, chị, em như sau: Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thương mến, chăm nom, trợ giúp nhau; có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện kèm theo trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục con.

CẤP DƯỠNG

Câu 56. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng như sau: Nghĩa vụ cấp dưỡng được triển khai giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng, đơn cử như sau:

– Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con (Điều 110):

Cha, mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng con.

– Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha, mẹ (Điều 111):

Con đã thành niên không sống chung với cha, mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình.

– Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em (Điều 112):

Trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có năng lực lao động và không có gia tài để cấp dưỡng cho con thì anh, chị đã thành niên không sống chung với em có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho em chưa thành niên không có gia tài để tự nuôi mình hoặc em đã thành niên không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình; em đã thành niên không sống chung với anh, chị có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho anh, chị không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình.

– Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu (Điều 113):

+ Ông bà nội, ông bà ngoại không sống chung với cháu có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có năng lực lao động, không có gia tài để tự nuôi mình và không có người cấp dưỡng theo lao lý tại Điều 112 của Luật hôn nhân và gia đình.

+ Cháu đã thành niên không sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho ông bà nội, ông bà ngoại trong trường hợp ông bà không có năng lực lao động, không có gia tài để tự nuôi mình và không có người khác cấp dưỡng theo pháp luật của Luật hôn nhân và gia đình.

– Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột (Điều 114):

+ Cô, dì, chú, cậu, bác ruột không sống chung với cháu ruột có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo pháp luật của Luật này.

+ Cháu đã thành niên không sống chung với cô, dì, chú, cậu, bác ruột có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho cô, dì, chú, cậu, bác ruột trong trường hợp người cần được cấp dưỡng không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo pháp luật của Luật này.

– Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn (Điều 115):

Khi ly hôn nếu bên khó khăn vất vả, túng thiếu có nhu yếu cấp dưỡng mà có nguyên do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng theo năng lực của mình. Nghĩa vụ cấp dưỡng không hề thay thế sửa chữa bằng nghĩa vụ và trách nhiệm khác và không hề chuyển giao cho người khác.

Trong trường hợp người có nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm thì theo nhu yếu của cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai được pháp luật tại Điều 119 của Luật hôn nhân và gia đình, Tòa án buộc người đó phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng theo pháp luật của Luật này.

Câu 57. Vợ chồng chị A đã chung sống với nhau được 3 năm và hiện đang có một con lên 2 tuổi. Tuy nhiên, trong suốt quá trình sinh sống, cả hai người đều không thấy hạnh phúc và đã nộp đơn yêu  cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Chị A và chồng thống nhất để chị A trực tiếp nuôi con, chồng chị A có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con. Tuy nhiên, hai vợ chồng chị A không thống nhất được mức cấp dưỡng. Xin hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước, mức cấp dưỡng nuôi con do chị A và chồng chị A thỏa thuận hợp tác địa thế căn cứ vào thu nhập, năng lực trong thực tiễn của chồng chị A và nhu yếu thiết yếu của người con; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì nhu yếu Tòa án xử lý.

Khi có nguyên do chính đáng, mức cấp dưỡng hoàn toàn có thể biến hóa. Việc đổi khác mức cấp dưỡng do những bên thỏa thuận hợp tác; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì nhu yếu Tòa án xử lý. [ 1 ] Khoản 1 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm năm trước pháp luật: Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo những điều kiện kèm theo sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này, gồm:

– Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

– Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

Xem thêm: Thủ tục ly hôn thuận tình mới nhất và những thông tin cần biết

– Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

– Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong khoanh vùng phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top