Hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ tại Việt Nam trong năm 2023

Sang tên sổ đỏ tại Việt Nam là một quy trình pháp lý cần thiết để chuyển quyền sở hữu tài sản bất động sản từ người bán cho người mua. Việc sang tên sổ đỏ đòi hỏi các bước thủ tục chính xác và cẩn thận để tránh những rắc rối về sau. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp chi tiết những bước cần thiết để thực hiện quy trình sang tên sổ đỏ tại Việt Nam.

Lưu ý:

Việc sang tên Sổ đỏ là thủ tục đăng ký thay đổi quyền sở hữu đất đai và nhà ở khi chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai.

Tuy nhiên, để hoàn thành hồ sơ đăng ký theo quy định, trước tiên cần phải công chứng hợp đồng và kê khai nghĩa vụ tài chính.

Thủ tục sang tên Sổ đỏ khi chuyển nhượng hoặc tặng cho

Bước 1. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho

Giấy tờ cần chuẩn bị

Theo Điều 40 và Điều 41 của Luật Công chứng 2014, các bên cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Bên bán hoặc bên tặng cho cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận (Sổ đỏ).
 • Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (của cả vợ và chồng).
 • Sổ hộ khẩu.
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (đăng ký kết hôn).
 • Hợp đồng ủy quyền (nếu bán thay người khác).
Hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ tại Việt Nam trong năm 2023
Hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ tại Việt Nam trong năm 2023

Bên mua hoặc bên nhận tặng cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 • Sổ hộ khẩu.
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (đăng ký kết hôn).

Phiếu yêu cầu công chứng thường do bên mua chuẩn bị theo mẫu của tổ chức hành nghề công chứng, nhưng có thể do các bên thỏa thuận vì theo quy định: Bên nào có yêu cầu công chứng thì bên đó phải nộp phí công chứng (trừ các bên có thỏa thuận khác).

Ngoài các giấy tờ trên, các bên có thể soạn trước hợp đồng. Tuy nhiên, các bên thường sẽ yêu cầu tổ chức công chứng soạn thảo.

Công chứng viên thực hiện việc công chứng hợp đồng.

Phí công chứng.

Bước 2. Kê khai nghĩa vụ tài chính.

Trong trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, phí trước bạ cũng phải lập hồ sơ khai thuế, phí (theo chi tiết) theo a.1 điểm a khoản 3 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC và khoản 1 Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP.

Những người có nghĩa vụ khai, kê khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và các khoản tiền phải nộp

 • Thuế thu nhập cá nhân là: Người bán, Người nhận quà và người mua.
 • Lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ thuộc trách nhiệm của Người mua hoặc Người Tặng cho.

Thời hạn khai thuế:

Nếu hợp đồng không thuận theo người mua của người bán thì phải kê khai hồ sơ thuế trễ nhất vào ngày thứ 10 kể từ thời điểm chuyển đổi hợp đồng và có hiệu lực kê khai hồ sơ thuế.

Nếu hợp đồng được thuận theo sổ sách thay thế thì hạn kê khai hồ sơ thuế cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất (thời điểm hồ sơ sang tên).

Thời hạn sử dụng hồ sơ khai báo hợp lệ cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất (thời điểm hồ sơ sang tên).

Lưu ý: Các bên được phép thỏa thuận về người theo dõi.

Hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ tại Việt Nam trong năm 2023
Hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ tại Việt Nam trong năm 2023

Bước 3: Đăng ký quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở (Sang tên sổ đỏ)

Thủ tục đăng ký

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Trong trường hợp chuyển nhượng và được các bên thỏa thuận rằng bên mua sẽ đại diện cho bên bán nộp thuế, thì hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cần nộp kèm với hồ sơ khai thuế và lệ phí, bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 03/BĐS-TNCN.
 • Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có).
 • Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01.
 • Giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).
 • Nơi nộp hồ sơ:
 • Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất.
 • Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND cấp xã nơi có đất (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.
 • Tiếp nhận, giải quyết
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.
 • Sau khi nhận được thông báo nộp tiền (thuế, lệ phí) thì nộp theo thông báo.
 • Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thông tin chuyển nhượng, tặng cho vào Giấy chứng nhận.
 • Trả kết quả
 • Thời gian giải quyết

Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thời hạn thực hiện thủ tục sang tên như sau:

 • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, hoặc trong vòng 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, sẽ hoàn tất thủ tục.
 • Thời gian trên không tính vào các ngày nghỉ, ngày lễ, thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật, và thời gian trưng cầu giám định.
Hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ tại Việt Nam trong năm 2023
Hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ tại Việt Nam trong năm 2023

Thủ tục chuyển tên sổ đỏ khi nhận thừa kế

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Dựa trên:

 • Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT);
 • Khoản 4 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC về khai thuế thu nhập cá nhân;
 • Điểm a khoản 3 Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về khai lệ phí trước bạ (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP).

Theo các quy định trên, người thừa kế cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký thay đổi theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền thừa kế.
 • Giấy tờ về quyền hưởng di sản thừa kế.

Nếu người thừa kế là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế.

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 03/BĐS-TNCN.
 • Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có).
 • Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01.
 • Giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất (nộp hồ sơ sang tên sang tên sổ đỏ)

Thực hiện tương tự như trong trường hợp chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất.

Kết luận: Trên đây là hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ theo quy định hiện hành. Để được sang tên Sổ đỏ, người dân chỉ cần hoàn thiện đầy đủ giấy tờ theo quy định và nộp tại cơ quan đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã (nếu hộ gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu).

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top