Những tồn tại, bất cập lớn nhất trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Những tồn tại, bất cập lớn nhất trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với sự phát triển của mỗi con người, mỗi quốc gia. Một đất nước thực sự lớn mạnh hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào tài nguyên đất và cách quy hoạch sử dụng đất. Nhận ra được tầm quan trọng trong vấn …

Những tồn tại, bất cập lớn nhất trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Read More »

Biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án

Biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án

Sau khi có bản án, quyết định của tòa án giải quyết một vụ việc thì việc đưa bản án, quyết định đó thực thi trên thực tế là rất quan trọng. Pháp luật cho phép người phải thi hành án có một khoảng thời gian để tự nguyện thi hành phần nghĩa vụ theo …

Biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án Read More »

Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là chế định quan trọng và không thể thiếu trong quan hệ pháp luật sự của bất kỳ quốc gia nào. Bởi trên thực tế, những thiệt hại có thể xảy ra đối với một cá nhân, pháp nhân không phải bao giờ cũng …

Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài Read More »

Scroll to Top