Luật Tố tụng hình sự

Nguyên tắc “Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự” của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, mỗi Bộ luật được ban hành đều có những nguyên tắc cơ bản

Nguyên tắc “Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự” của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Xem thêm »

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

MỤC LỤC
Scroll to Top