Mẫu đơn ly hôn năm 2022

Mẫu đơn ly hôn năm 2022

Khi tiến hành thủ tục ly hôn, cần phải nộp đơn theo mẫu chuẩn của Toà án. Sau đây, Luật Nam Sơn sẽ giới thiệu mẫu đơn ly hôn mới và chuẩn nhất của Toà án cho trường hợp thuận tình và ly hôn đơn phương.

mau-don-ly-hon

Mẫu đơn ly hôn thuận tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang đọc: Mẫu đơn ly hôn năm 2022

… ….., ngày ….. tháng …. năm … … …

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

( V / v: Công nhận chấp thuận đồng ý ly hôn và thỏa thuận hợp tác về con cháu, gia tài )

Kính gửi: Tòa án nhân dân … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Họ tên người nhu yếu:

1. Tên chồng: … … … … … … … … … … … … ….. Sinh năm: … … … … … … … ….

Địa chỉ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số điện thoại cảm ứng: … … … … … … … ( nếu có ); số fax: … … … … … …. … … …. ( nếu có )

Địa chỉ thư điện tử: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. ( nếu có )

2. Tên vợ: … … … … … … … … … … … … ….. Sinh năm: … … … … … … … … … ….

Địa chỉ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Số điện thoại cảm ứng: … … … … … … … ( nếu có ); số fax: … … … … … …. … … …. ( nếu có )

Địa chỉ thư điện tử: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. ( nếu có )

Chúng tôi xin trình diễn với Tòa án nhân dân … … … … … ….. việc như sau:

1. Những yếu tố nhu yếu Tòa án xử lý:

– Về quan hệ hôn nhân gia đình: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

– Về con chung: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

– Về gia tài chung: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Về nợ công: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

2. Lý do, mục tiêu nhu yếu Tòa án xử lý những yếu tố nêu trên: … … … ….

3. Căn cứ của việc nhu yếu Tòa án xử lý những yếu tố nêu trên: … … … …..

4. Tên và địa chỉ của những người có tương quan đến những yếu tố nhu yếu Tòa án xử lý: … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

5. tin tức khác: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

1. Chứng minh nhân dân ( bản xác nhận )

2. Sổ hộ khẩu ( Bản xác nhận )

3. Giấy khai sinh ( Bản xác nhận )

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số sách vở khác có tương quan Tôi cam kết những lời khai trong đơn là trọn vẹn đúng sự thực.

NGƯỜI YÊU CẦU

Vợ Chồng

Mẫu đơn ly hôn đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … ….., ngày ….. tháng …. năm … … …

ĐƠN KHỞI KIỆN

( v / v: Ly hôn )

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ( 1 ) … … … … … … … … … … … … …. … … …..

Người khởi kiện: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Địa chỉ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số điện thoại thông minh: … … … … … … … ( nếu có ); số fax: … … … … … …. … … …. ( nếu có )

Địa chỉ thư điện tử: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. ( nếu có )

Người bị kiện:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Số điện thoại thông minh: … … … … … … … ( nếu có ); số fax: … … … … … …. … … …. ( nếu có )

Địa chỉ thư điện tử: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. ( nếu có )

Người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ( nếu có ): … … … … … … … … … … … … …..

Địa chỉ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Số điện thoại thông minh: … … … … … … … ( nếu có ); số fax: … … … … … …. … … …. ( nếu có )

Địa chỉ thư điện tử: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. ( nếu có )

Yêu cầu Tòa án nhân dân … ….. xử lý ly hôn với những nội dung sau đây:

1. Quan hệ hôn nhân gia đình: … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Về con chung … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3 – Về gia tài: ( 4 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

4 – Về nợ công: ( 5 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1. Chứng minh nhân dân ( bản xác nhận )

2. Sổ hộ khẩu ( Bản xác nhận )

3. Giấy khai sinh ( Bản xác nhận )

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số sách vở khác có tương quan ( Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy thiết yếu cho việc xử lý vụ án )

( 6 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Trên đây là hàng loạt những nhu yếu của tôi, ý kiến đề nghị tòa án nhân dân xem xét, xử lý. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. Kính mong quý Tòa xem xét xử lý trong thời hạn luật định. Tôi xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI KHỞI KIỆN

Một số yếu tố về đơn ly hôn

Đơn ly hôn mua ở đâu?

Pháp luật hiện hành không bắt buộc người dân phải mua đơn có sẵn tại Tòa án. Về nguyên tắc mẫu Đơn xin ly hôn có thể được viết tay, đánh máy hoặc mua tại Tòa án (bản có dấu). Đơn chỉ cần có đầy đủ các nội dung thông tin cần thiết theo mẫu là Tòa án phải chấp nhận.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều Tòa án vẫn yêu cầu người dân phải mua mẫu đơn ly hôn 2022 có dấu treo tại Tòa.

Nộp đơn xin ly hôn ở đâu?

Đối với thuận tình ly hôn, nộp đơn tại nơi cư trú của hai vợ chồng. Nếu nơi cư trú khác nhau, hai vợ chồng có thể thỏa thuận đến Tòa án nơi cư trú của vợ hoặc của chồng để làm thủ tục.

Trường hợp ly hôn đơn phương, người có yêu cầu xin ly hôn đơn phương phải gửi đơn đến Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, tức là nếu vợ đơn phương ly hôn chồng, thì phải nộp đơn đến Tòa án nơi chồng đang tạm trú, thường trú, làm việc.

Nộp đơn ly hôn cùng sách vở gì?

Nộp kèm đơn ly hôn gồm những sách vở, tài liệu sau đây:

  • Giấy ghi nhận đăng ký kết hôn ( bản chính ). Nếu không có giấy ghi nhận kết hôn thì hoàn toàn có thể nộp bản sao xác nhận đăng ký kết hôn; Bản sao từ sổ gốc ( trích lục ) đăng ký kết hôn; Giấy ghi nhận đăng ký kết hôn đã được ĐK lại …
  • Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân của vợ và chồng ( bản sao có xác nhận ). Trường hợp không có, vợ / chồng thực thi theo hướng dẫn của Tòa án để nộp sách vở tùy thân khác sửa chữa thay thế.
  • Giấy khai sinh của những con ( nếu có con chung, bản sao có xác nhận );
  • Sổ hộ khẩu ( bản sao có xác nhận );
  • Giấy tờ chứng tỏ quyền sở hữu tài sản chung ( nếu có gia tài chung, bản sao có xác nhận ) như Sổ đỏ; hợp đồng mua và bán, khuyến mãi cho, thừa kế chung …

Đơn xin ly hôn có bắt buộc 2 vợ chồng cùng ký?

Như đã nói ở trên, khi ly hôn có 02 cách: Thuận tình và đơn phương. Trong đó, chấp thuận đồng ý là việc cả hai vợ chồng cùng đồng ý chấp thuận và thỏa thuận hợp tác được việc ly hôn. Ngược lại, đơn phương ly hôn là khi một bên có nhu yếu ly hôn. Do đó, trong đơn ly hôn đồng ý chấp thuận, bắt buộc phải có chữ ký của cả hai vợ chồng còn đơn ly hôn đơn phương thì không bắt buộc.

Đơn ly hôn viết tay có được gật đầu không?

Hiện nay, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân tối cao phát hành đơn ly hôn kèm theo Nghị quyết 01/2017 / NQ-HĐTP. Tuy nhiên, tại văn bản này cũng như những văn bản tương quan cũng không nhu yếu vợ, chồng bắt buộc phải sử dụng hai mẫu này để gửi Tòa án ly hôn. Người muốn ly hôn hoàn toàn có thể gửi đơn theo mẫu hoặc viết tay với khá đầy đủ nội dung về: Tên Tòa án nhận đơn, họ tên người nhu yếu ly hôn, những nội dung nhu yếu Tòa án xử lý về quan hệ hôn nhân gia đình, con chung, gia tài ( nếu có ) …

Nộp đơn ly hôn có mất tiền không?

Hiện nay, đối với trường hợp không có tranh chấp về tài sản, án phí ly hôn là 300.000 đồng. Trong đó, nếu đơn phương ly hôn thì nguyên đơn phải chịu án phí sơ thẩm không phụ thuộc vào việc đơn yêu cầu có được chấp thuận hay không.

Nếu ly hôn chấp thuận đồng ý, mỗi bên chịu 50% án phí hoặc 02 bên tự thỏa thuận hợp tác. Đối với trường hợp ly hôn có tranh chấp về gia tài, 02 bên phải chịu án phí theo giá trị gia tài.

Có được bổ trợ nhu yếu chia gia tài sau khi đã nộp đơn ly hôn không?

Đây có lẽ rằng là yếu tố mà rất nhiều cặp vợ chồng khi ly hôn vướng mắc. Theo đó, bên cạnh việc nhu yếu chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình giữa hai vợ chồng, tại đơn xin ly hôn, vợ, chồng hoàn toàn có thể nhu yếu chia gia tài, cấp dưỡng, nuôi con, chăm nom con, phân định nợ chung … Đặc biệt, sau khi đã nộp đơn ly hôn, hai vợ chồng trọn vẹn có quyền bổ trợ nhu yếu chia gia tài. Tuy nhiên, chú ý quan tâm thời gian bổ trợ phải trước khi mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai minh bạch chứng cứ và hòa giải ( Căn cứ Công văn 01/2017 / GĐ-TANDTC ).

Như vậy Luật Nam Sơn đã cung cấp mẫu Đơn ly hôn mới nhất 2022 tới bạn đọc. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật Sư Hà, Luật Sư Trung.

Xem thêm: Giải quyết ly hôn đơn phương – Luật Quang Huy

Điện thoại: 1900.633.246 Gmail: [email protected]

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top