Quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi của người vợ sau khi ly hôn được pháp luật quy định như thế nào? Nghĩa vụ cấp dưỡng của người chồng thế nào?

Cho mình hỏi nếu ly hôn con của mình được 2 tuổi mình có được quyền nuôi bé không? Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con và mức cấp dưỡng được quy định như thế nào? Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng và quyền giáo dục con được pháp luật quy định như thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!

Quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi của người vợ sau khi ly hôn được pháp luật quy định như thế nào?

Theo pháp luật tại Điều 81 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước lao lý, đơn cử:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

  1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
  2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
  3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì quyền nuôi con sau khi ly hôn đối với con dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi của người vợ sau khi ly hôn được pháp luật quy định như thế nào?

Quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi của người vợ sau khi ly hôn được pháp luật quy định như thế nào?

Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con và mức cấp dưỡng được quy định như thế nào?

Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ so với con địa thế căn cứ tại Điều 110 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước được lao lý như sau: Cha, mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng con.

Như vậy, nếu người chồng không trực tiếp nuôi dưỡng, không sống chung với con thì có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho con theo lao lý pháp lý.

Về mức cấp dưỡng địa thế căn cứ tại Điều 116 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước như sau:

( 1 ) Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận hợp tác địa thế căn cứ vào thu nhập, năng lực trong thực tiễn của người có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng và nhu yếu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì nhu yếu Tòa án xử lý.

( 2 ) Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng và quyền giáo dục con được pháp luật quy định như thế nào?

Tại Điều 71 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền chăm nom, nuôi dưỡng pháp luật:- Cha, mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm nom, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có gia tài để tự nuôi mình.

– Con có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền chăm nom, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt quan trọng khi cha mẹ mất năng lượng hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp mái ấm gia đình có nhiều con thì những con phải cùng nhau chăm nom, nuôi dưỡng cha mẹ.

Bên cạnh đó, Điều 72 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền giáo dục con như sau:

– Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập.

Cha mẹ tạo điều kiện kèm theo cho con được sống trong thiên nhiên và môi trường mái ấm gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp ngặt nghèo với nhà trường, cơ quan, tổ chức triển khai trong việc giáo dục con.

– Cha mẹ hướng dẫn con chọn nghề; tôn trọng quyền chọn nghề, quyền tham gia hoạt động giải trí chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội của con.

– Cha mẹ hoàn toàn có thể đề xuất cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan trợ giúp để thực thi việc giáo dục con khi gặp khó khăn vất vả không hề tự xử lý được.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top