Có phải trợ cấp khi ly hôn mỗi người nuôi 1 con không?

Tranh chấp về việc giành quyền nuôi con khi ly hôn đã và đang trở nên rất thông dụng. Việc tranh chấp này thường xoay quanh yếu tố ai được nuôi, nuôi mấy con, tiền cấp dưỡng được thực thi như thế nào … Vậy trong trường hợp, mỗi vợ chồng được nuôi 01 con thì có cần phải cấp dưỡng không? Quyền nuôi con trên 07 tuổi được pháp lý lao lý thế nào?

Câu hỏi: Chào Luật sư, vợ chồng tôi đang giải quyết việc ly hôn tại Tòa án nhân dân. Chúng tôi đang có tranh chấp về quyền nuôi dưỡng con mong được Luật sư hỗ trợ, giải đáp như sau:

1. Chúng tôi có 02 cháu, một cháu đã trên 07 tuổi, một cháu 05 tuổi. Tôi mong ước được nuôi cả hai nhưng chồng tôi không đồng ý chấp thuận. Trong trường hợp mỗi người chúng tôi được nuôi 01 cháu thì tôi có cần phải cấp dưỡng, trợ cấp để chồng tôi nuôi cháu còn lại không thưa Luật sư?

2. Quyền nuôi dưỡng con trên 07 tuổi được pháp lý pháp luật như thế nào Luật sư? Chào bạn, tương quan đến quyền nuôi con, việc cấp dưỡng khi nuôi con mà bạn đang vướng mắc, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Ly hôn mỗi người nuôi 01 con thì có phải cấp dưỡng không?

Trước hết, việc cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn là nghĩa vụ và trách nhiệm của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con ( khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình năm trước ). Việc cấp dưỡng của cha mẹ được triển khai so với con chưa thành niên, hoặc con đã thành niên nhưng không có năng lực lao động hoặc không có gia tài chung để tự nuôi dưỡng mình. Cấp dưỡng ( hay còn hoàn toàn có thể gọi là trợ cấp nuôi con ) thường được hiểu là việc cha hoặc mẹ là người không trực tiếp nuôi con cung ứng tiền hàng tháng / hàng quý / … cho người đang trực tiếp nuôi con hoặc người giám hộ của con để nhằm mục đích mục tiêu sử dụng cho đời sống hoạt động và sinh hoạt của con, Giao hàng cho việc nuôi nấng, chăm nom, giáo dục … con. Theo Điều 116, Điều 117 Luật Hôn nhân và Gia đình năm trước, mức cấp dưỡng ( cấp dưỡng bao nhiêu, thống kê giám sát mức cấp dưỡng như thế nào … ) và phương pháp cấp dưỡng ( hàng tháng, hàng quý hay hàng năm, cấp dưỡng một lần ) được pháp lý được cho phép những bên tự thỏa thuận hợp tác, nếu không thỏa thuận hợp tác được thì những bên có quyền nhu yếu Tòa án xử lý. Vậy, với những nghiên cứu và phân tích ở trên, nếu mỗi người cha, mẹ nuôi 01 con thì việc cấp dưỡng, chi trả tiền trợ cấp nuôi con được thực thi như sau:

Một là, thực hiện theo thỏa thuận của các bên

Nghĩa là cha mẹ của trẻ có quyền tự thỏa thuận hợp tác về việc khi mỗi người nuôi 01 con thì có cần phải cấp dưỡng không, cấp dưỡng bao nhiêu, cấp dưỡng như thế nào. Cũng có nhiều người lựa chọn không cần cấp dưỡng do mỗi người đã thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi 01 con, cũng có nhiều cặp vợ chồng thỏa thuận hợp tác người còn lại vẫn phải trợ cấp cho người kia một khoản tiền nhất định để Giao hàng việc nuôi dưỡng, chăm nom con.

=> Tóm lại, việc có hay không cấp dưỡng được thực thi theo thỏa thuận hợp tác, ý chí, mong ước của những bên khi thực thi xử lý ly hôn. Tòa án sẽ công nhận thỏa thuận hợp tác này của cha, mẹ của con.

Hai là, cha mẹ không thỏa thuận được về việc cấp dưỡng

Đây là trường hợp mà những bên không có tiếng nói chung, không hề thỏa thuận hợp tác được việc cấp dưỡng nuôi con, chăm nom con. Lúc này, những bên có quyền đề xuất Tòa án nhân dân có thẩm quyền thực thi xử lý theo lao lý pháp lý. Tòa án địa thế căn cứ lao lý chung của pháp lý hôn nhân gia đình mái ấm gia đình, dựa trên nguyên tắc người nào không trực tiếp nuôi dưỡng thì phải có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng cho người còn lại nuôi con ( khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình năm trước ) và dựa trên tình hình thực tiễn của những bên để xử lý nhu yếu. Cụ thể, nếu tình hình kinh tế tài chính của hai bên cha mẹ có sự chênh lệch lớn, năng lực về kinh tế tài chính để phân phối nguyện vọng / nhu yếu nuôi 01 con của bên có thu nhập thấp hơn là khó khăn vất vả, đồng thời, họ có nhu yếu cấp dưỡng cho con thì Tòa án hoàn toàn có thể xử lý được cho phép họ được cấp dưỡng từ bên còn lại. Hoặc cũng hoàn toàn có thể trong trường hợp cả hai bên có mức thu nhập không thay đổi, gần như nhau và mức thu nhập này là đã tương thích với nhu yếu, nhu yếu nuôi dưỡng 01 đứa trẻ, đồng thời, những bên không có nhu yếu cấp dưỡng thì Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động không cần cấp dưỡng khi nuôi con.

Tóm lại, việc cấp dưỡng khi mỗi người nuôi 01 con trong trường hợp này được thực hiện dựa trên nguyên tắc sau:

  • Quy định của pháp lý hôn nhân gia đình mái ấm gia đình về cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn của người không trực tiếp nuôi con;
  • Tình hình thực tiễn của những bên sau khi ly hôn ( mức thu nhập, nơi ăn ở,… );
  • Yêu cầu cụ thể của các bên về việc cấp dưỡng.

Xem thêm: MẪU ĐƠN LY HÔN MỚI NHẤT 2022 – LUẬT Quang Huy

Như vậy, việc cấp dưỡng khi mỗi người nuôi 01 con được thực hiện theo thỏa thuận của cha mẹ. Trường hợp cha mẹ không tự thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết dựa trên nguyên tắc chung của pháp luật hôn nhân gia đình, tình hình hoàn cảnh thực tế của các bên và yêu cầu cụ thể của họ về việc cấp dưỡng.

ly hon moi nguoi nuoi 1 con

Quyền nuôi con trên 07 tuổi khi ly hôn được quy định thế nào?

Theo thông tin bạn phân phối, bạn có 01 người con đã trên 07 tuổi, địa thế căn cứ khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình năm trước, việc phân định quyền nuôi dưỡng được pháp luật như sau:

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

=> Từ đó, hoàn toàn có thể nhận thấy, quyền nuôi dưỡng con trên 07 tuổi được thực thi trải qua một trong hai cách sau:

Cách 1: Quyền nuôi con trên 07 tuổi được pháp luật cho phép các bên tự thỏa thuận

Cha mẹ có quyền tự thỏa thuận hợp tác việc nuôi dưỡng con trên 07 tuổi nhưng phải xem xét đến nguyện vọng thực sự của con: con muốn ở với ai, ở trong bao lâu,… Sự thỏa thuận hợp tác này chỉ được triển khai sau khi những bên đã xem xét, xem xét kỹ lưỡng đến quyền lợi và nghĩa vụ của con, nguyện vọng của con. Đồng thời, những bên cũng có quyền ý kiến đề nghị Tòa án công nhận việc thỏa thuận hợp tác này khi xử lý ly hôn.

Cách 2: Yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết

Cha mẹ không tự thỏa thuận hợp tác được về quyền nuôi dưỡng con trên 07 tuổi thì hoàn toàn có thể ý kiến đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền phân định, xử lý. Tòa án địa thế căn cứ vào lao lý pháp lý hôn nhân gia đình mái ấm gia đình hiện hành, tình hình trong thực tiễn của cha mẹ, nguyện vọng của con để xem xét, quyết định hành động giao con cho ai nuôi.

Cụ thể:

+ Tòa án xem xét về nhu yếu giành quyền nuôi con của những bên;

+ Điều kiện trong thực tiễn của mỗi bên: Tình hình thu nhập, thực trạng, điều kiện kèm theo sống, môi trường tự nhiên tăng trưởng của con, phẩm chất / đạo đức của người nuôi dưỡng, sức khỏe thể chất của người nuôi dưỡng, có hay không thực trạng người nuôi dưỡng mắc những tệ nạn xã hội / bệnh nan y,…

+ Nguyện vọng của con: Con mong ước ở cùng với ai. Con trên 07 tuổi thường biểu lộ nguyện vọng được ở cùng với ai trải qua đơn ý kiến đề nghị / đơn trình diễn nguyện vọng của con theo hướng dẫn của Tòa án xử lý vấn đề. Sau khi xem xét, nhìn nhận đơn cử, thận trọng tổng lực mọi yếu tố nhằm mục đích mục tiêu cho con thiên nhiên và môi trường sống, thiên nhiên và môi trường tăng trưởng thuận tiện nhất, Tòa án quyết định hành động giao con cho người tương thích.

Như vậy, quyền nuôi con trên 07 tuổi được thực hiện thông qua sự thỏa thuận của cha mẹ sau khi đã tham khảo, cân nhắc ý kiến, nguyện vọng của con. Trong trường hợp không thỏa thuận được, Tòa án căn cứ vào quy định pháp luật, tình hình thực tế của các bên và xem xét đến nguyện vọng của con để quyết định giao con cho người phù hợp nuôi dưỡng.

Xem thêm: MẪU ĐƠN LY HÔN MỚI NHẤT 2022 – LUẬT Quang Huy

ly hôn mỗi người nuôi 1 con, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 

Trên đây là giải đáp thắc mắc vềnếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

>> Ly hôn khi chồng ở nước ngoài được không? Phải làm sao?

>> Án phí khi ly hôn không yêu cầu chia tài sản là bao nhiêu?

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top
MỤC LỤC