Hướng dẫn mẫu đơn ly hôn tòa án quận 8

Hướng dẫn mẫu đơn ly hôn tòa án quận 8

Bạn đang tìm Mẫu đơn ly hôn TANDTC Q. 8? Ly hôn là điều không ai mong ước, nhưng một cuộc hôn nhân gia đình không niềm hạnh phúc cứ gượng ép mà lê dài lại càng khó để cam chịu. Qua bài viết này, Luật Quang Huy xin gửi đến bạn đọc Mẫu đơn ly hôn tòa án nhân dân Q. 8 để bạn đọc được nắm rõ.

Ly hôn đơn phương – Mẫu đơn ly hôn tòa án quận 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————o0o————–

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ……………….- TP…

Họ và tên vợ: ………….……… Sinh ngày:……………………………………………

Số CMND / CCCD: … … … … … … … … do … … … … … …. cấp ngày: … … … … … … … … …

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………..………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: … … … … … … …..

Họ và tên chồng: ………………………….. Sinh ngày:………………………………….

Số CMND / CCCD … … … … ….. do … … … … … … … … … cấp ngày: … … … … … … … … …..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: … … … … … … …..

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Tôi và vợ/chồng là………………………..tự nguyện kết hôn ngày………….tháng……….
năm………. chúng tôi đăng ký kết hôn tại………………………………………….. (Giấy chứng nhận kết hôn số………………………..ngày………tháng……….năm…………)

Nhưng đến năm … … … … …. vợ chồng có xích míc, nguyên do do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chúng tôi đã nhiều lần ngồi lại cùng nhau bàn luận để xử lý nhưng không có hiệu quả và cho đến nay tôi xác lập đời sống hôn nhân gia đình không đạt được và đời sống chung không hề lê dài. Vậy tôi ý kiến đề nghị Tòa án xử lý cho tôi được ly hôn.

1. Về con chung:

Trong thời kì hôn nhân gia đình, chúng tôi có … …. con chung: ( Ghi đơn cử họ và tên, ngày / tháng / năm sinh của những con ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Nguyện vọng của tôi về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hàng tháng như sau: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Về tài sản chung:

( Ghi đơn cử gia tài gồm có những gì? Nguyện vọng phân loại gia tài như thế nào? Nếu không có gia tài chung thì ghi không có gia tài chung ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. Về nợ chung:

( Nếu không có vay nợ thì ghi không có ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kính đề xuất Quý Tòa xem xét xử lý ! Kèm theo đơn là những tài liệu sau:

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

TP. Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm … … …

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ đơn)

Đơn ly hôn thuận tình – Mẫu đơn ly hôn tòa án quận 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————o0o————–

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ……………….- TP…

Họ và tên vợ: ……………………… Sinh ngày:………………………………………….

Số CMND / CCCD: … … … … … … do … … … … … … … … …. cấp ngày: … … … … … … … …

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: … … … … … … …..

Họ và tên chồng: ………………………….. Sinh ngày:…………………………………

Số CMND / CCCD: … … … ….. do … … … … … … … … … cấp ngày: … … … … … … … … …..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: … … … … … … …..

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Xem thêm: Mẫu Đơn ly hôn chuẩn, mới nhất của Tòa án [có File tải về]

Hai vợ chồng tôi tự nguyện kết hôn ngày … … … …. tháng … … …. năm … … … … chúng tôi đăng ký kết hôn tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Giấy ghi nhận kết hôn số … … … … … … … … ….. ngày … … … tháng … … …. năm … … … … Nhưng đến năm … … … … …. vợ chồng có xích míc, nguyên do do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nay, Chúng tôi làm đơn này nhu yếu Tòa án nhân Q. … … … … … … … … …., thành phố.. công nhận chấp thuận đồng ý ly hôn cho chúng tôi. Vì vậy, Kính mong Quý tòa xem xét và xử lý cho Chúng tôi được chấp thuận đồng ý ly hôn, chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình. Chúng tôi quyết định hành động ly hôn dựa trên sự tự nguyện và đã cùng nhau thỏa thuận hợp tác những yếu tố sau:

1. Về con chung:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Về tài sản chung:

Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau ( ghi đơn cử mỗi người được chia sở hữu tài sản gì, Nếu không có gia tài chung thì ghi không có gia tài chung ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. Về nợ chung:

Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau ( Nếu không có vay nợ thì ghi không có ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kính ý kiến đề nghị Quý Tòa xem xét xử lý ! Kèm theo đơn là những tài liệu sau:

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

TP. Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm … … …

Họ và tên chồng

( Ký và ghi rõ họ tên )

Họ và tên vợ

( Ký và ghi rõ họ tên )

Chú thích:

Ghi tên Toà án có thẩm quyền xử lý vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố thường trực TW nào Ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B, nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh ( thành phố ) nào ( ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Tỉnh Nam Định ) và địa chỉ của Toà án đó. Trình bày nguyên do, nhu yếu về việc xử lý ly hôn đơn phương và tác dụng của cuộc hôn nhân gia đình là: “ tình cảm vợ chồng đã không còn, đời sống chung cũng đã mất, mục tiêu hôn nhân gia đình không đạt được ”. Trình bày rõ hai vợ chồng có mấy người con, nhu yếu được nuôi dưỡng và cấp dưỡng so với từng người con, nhu yếu và quyết định hành động của người con ( nếu theo luật phải hỏi quan điểm của cháu bé ) …. Khi có gia tài chung, muốn phân loại gia tài như thế nào thì ghi rõ ý kiến đề nghị tại mục này. Còn nếu không có thì ghi rõ không có và không nhu yếu Tòa án chia. Nếu trong quy trình sinh sống, hai vợ chồng có nợ công chung gì nếu muốn Tòa án phân loại thì cũng nêu rõ. Nếu không có thì ghi rõ không có và không nhu yếu Tòa án chia. Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy thiết yếu cho việc xử lý vụ án Ví dụ: Người khởi kiện thông tin cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong những đương sự đã đi quốc tế chữa bệnh …

Lưu ý thủ tục ly hôn tại Tòa án quận 8

Tòa án Q. 8 nhận đơn vào giờ hành chính toàn bộ những ngày trong tuần thao tác; Giấy xác nhận nơi cư trú là một dạng sách vở tương đối khó xác lập nên triển khai trước khi làm hồ sơ; Thời gian thực thi tương đối chậm, cần bám sát và kiểm tra tiếp tục; Trong mọi trường hợp, việc thiếu hồ sơ sẽ dẫn tới hậu quả không hề nộp được hồ sơ vào Tòa án, khi này bạn nên tìm tới sự giúp sức của những văn phòng luật hoặc người có trình độ, không nên tự thỏa thuận hợp tác và nghe theo những đối tượng người dùng lạ mặt tại Tòa, không phải cán bộ của Tòa án.

Sau khi đã xác định được vụ việc của mình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, bạn cần làm theo các bước hướng dẫn chi tiết về Thủ tục ly hôn dưới đây để yêu cầu Tòa án giải quyết nhu cầu ly hôn:

Thủ tục ly hôn tại Tòa án quận 8

Bước 1: Mua Mẫu đơn ly hôn

Các bạn đến trực tiếp trụ sở để mua Mẫu đơn ly hôn TANDTC. Do vị trí nơi cung ứng, bán đơn ly hôn hoàn toàn có thể bị biến hóa trong quy trình tòa hoạt động giải trí, việc ghi rõ trong bài viết này sẽ hoàn toàn có thể không còn đúng chuẩn. Bạn nên hỏi thông tin tại Phòng bảo vệ ngay cửa. Tòa án sẽ cung ứng 2 mẫu đơn ly hôn cho bạn lựa chọn và nhu yếu người khởi kiện phải điền khá đầy đủ thông tin trên mẫu đơn. Mẫu đơn cũng hoàn toàn có thể đánh máy theo mẫu này, tuy nhiên không khuyến khích những bạn thực thi chiêu thức này, do việc tự soạn lại mẫu đơn ly hôn hoàn toàn có thể dẫn tới nhiều trường thông tin không vừa đủ, sai thể thức và dẫn tới đơn không hợp lệ. Giá mua đơn ly hôn thường thì: 10.000 đồng / 1 mẫu

  • Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn (gọi tắt là Đơn thuận tình);
  • Đơn khởi kiện/Đơn xin ly hôn (gọi tắt là Đơn đơn phương);

Bước 2: Viết tay thông tin vào Mẫu đơn ly hôn 

Trong mẫu đơn sẽ có sẵn những trường thông tin để trống để bạn bổ trợ vào. Các thông tin này gồm có thông tin cá thể của bạn và vợ / chồng, ngày, tháng, năm kết hôn; nơi đăng ký kết hôn; thời gian khởi đầu xích míc, nguyên do xích míc và những sự kiện xảy ra; những lần hòa giải địa phương nếu có; thông tin về con chung, ngày tháng năm sinh của con; thông tin về gia tài chung; những nhu yếu của người làm đơn; list những tài liệu gửi kèm và ở đầu cuối là phần ký tên.

Bước 3: Hồ sơ xin ly hôn

Đơn xin ly hôn ( theo mẫu Đơn đồng ý chấp thuận hoặc Đơn đơn phương ) theo mẫu;

  • Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (Trong trường hợp mất phải có bản trích lục cấp bởi UBND cấp phường,xã nơi đăng ký kết hôn);
  • Giấy xác nhận nơi cư trú của vợ hoặc chồng (có dấu của Công an quản lý địa phương);
  • Bản sao công chứng giấy khai sinh của các con chung;
  • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu của 2 vợ chồng (trong trường hợp tạm trú thì nộp sổ tạm trú, 2 người chưa nhập khẩu thì nộp cả 2 sổ);
  • Bản sao có công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân còn hiệu lực (nếu không có có thể thay thế bằng Hộ chiếu hoặc giấy tờ cá nhân tương tự khác);
  • Trong vụ việc có tranh chấp về con cái cần bổ sung các tài liệu, chứng cứ chứng minh thu nhập, khả năng kinh tế, vị trí, điều kiện giáo dục văn hóa;
  • Trong vụ việc có tranh chấp về tài sản cần bổ sung các giấy tờ chứng minh sở hữu, hợp đồng mua bán tài sản, căn cứ chứng minh nguồn gốc tài sản;

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin ly hôn, nếu gặp bất kỳ khó khăn nào, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số 0969.078.234 để được trợ giúp. Ngoài ra cũng có thể yêu cầu Dịch vụ trọn gói ly hôn của chúng tôi.

Bước 4: Nộp hồ sơ ly hôn vào Tòa án

Sau khi hoàn thiện mẫu đơn ly hôn tòa án và hồ sơ ly hôn kèm theo. Bạn tiến hành nộp toàn bộ những tài liệu trên vào Bộ phận nhận đơn của Tòa án, thông thường chính là phòng nơi bạn mua đơn ban đầu tại Bước 1.

Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, hồ sơ sẽ được nhận vào, tùy từng trường hợp bạn sẽ được ký sổ nhận đơn, có giấy hẹn hoặc thông tin người sẽ xử lý hồ sơ của bạn sau này.

Bước 5: Tiến hành nộp tạm ứng án phí

Sau một khoảng chừng thời hạn chừng 7 ngày thao tác kể từ khi hồ sơ của bạn được nhận. Bạn sẽ được Tòa án thông tin và tống đạt 1 văn bản nhu yếu nộp tiền tạm ứng án phí. Đây là ngân sách được nộp vào ngân sách nhà nước và có giá 300.000 đ. Bạn cần nhanh gọn nộp số tiền này tới Chi cục thi hành án trước thời hạn ghi trên Thông báo, nếu không hồ sơ của bạn sẽ bị trả lại. Trong những trường hợp tranh chấp gia tài, mức án phí sẽ là 5 % giá trị gia tài nhu yếu TANDTC xử lý, tức bạn càng nhu yếu chia nhiều gia tài thì mức án phí cho vấn đề của bạn càng cao. Trên đây là một số ít nội dung về ly hôn và mẫu đơn ly hôn TANDTC Q. 8 do Luật Quang Huy cung ứng đến quý bạn đọc, nếu có yếu tố cần tương hỗ, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhất.

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

MỤC LỤC
Scroll to Top