Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Đơn Phương | Đơn Ly Hôn Đơn Phương Mới Nhất

Logo TrE1BAA7n vC3A0 LiC3AAn Danh update mC3A0u Logo C3A2m bE1BAA3n trE1BAAFng trC3AAn nE1BB81n C491E1BB8F 240 x 165

Luật sư tư vấn

Mẫu Đơn xin Ly hôn Đơn phương Mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN KHỞI KIỆN

( V / v: Ly hôn )

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện/Quận……………

( VD: Tòa án nhân dân Q. Ba Đình, Thành phố TP. Hà Nội. )

Họ và tên người khởi kiện: Nguyễn Văn A              Sinh ngày: …../…../………..

Thẻ căn cước / CMND số: … … … … … … … do … … … … … ….. cấp ngày …. / ….. / … …

Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Họ và tên người bị kiện: Nguyễn Thị X                            Sinh ngày: …../…../………..

Thẻ căn cước / CMND số: … … … … … … … do … … … … … ….. cấp ngày …. / ….. / … …

Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nôi dung khởi kiện: Đề nghị Tòa án xử lý ly hôn giữa tôi và chị Nguyễn Thị X. Cụ thể như sau: Tôi và chị Nguyễn Thị X kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại Ủy Ban Nhân Dân phường … Q. …. thành phố ….. ngày … / …. / ….. Sau khi kết hôn, chúng tôi chung sống niềm hạnh phúc được khoảng chừng … năm. Đến năm …. thì mở màn phát sinh xích míc.

Nguyên nhân, mâu thuẫn:………………………………………………………………………

Xem thêm: Thủ tục ly hôn 2022: Cần giấy tờ gì? Nộp ở đâu?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Nay chúng tôi đều cảm thấy rõ đời sống hôn nhân gia đình của chúng tôi không có niềm hạnh phúc, thực trạng đời sống hôn nhân gia đình của chúng tôi đã xích míc trầm trọng, mục tiêu hôn nhân gia đình đã không đạt được. Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét xử lý cho tôi được ly hôn với chị Nguyễn Thị X, chấm hết thực trạng hôn nhân gia đình như lúc bấy giờ, đơn cử:

  1. Về con chung: Chúng tôi có …con chung là: (nêu rõ có mấy con chung, họ tên là gì, ngày tháng năm sinh, hiện đang ở với ai? Nay ly hôn có yêu cầu giải quyết như thế nào? Yêu cầu cấp dưỡng ra sao)

Ví dụ:

+ Cháu: Nguyễn Văn C Năm sinh: …. / … / 20..

+ Cháu: Nguyễn Văn Đ Năm sinh: …. / … / 20..

Hiện cháu C và cháu D đang ở cùng tôi là Nguyễn Văn A. Nay ly hôn tôi ý kiến đề nghị Tòa án giao cho tôi là Nguyễn Văn A được trực tiếp nuôi dưỡng những con cho đến khi trưởng thành. Tôi không nhu yếu chị Nguyễn Thị X phải cấp dưỡng nuôi con.

  1. Về tài sản chung: Trường hợp hai vợ chồng có tài sản chung thì ghi rõ là tài sản nào, thông tin của các tài sản và hướng đề nghị tòa án giải quyết về tài sản. Trường hợp không có thì ghi rõ: Không có tài sản chung; Trường hợp không yêu cầu tòa án giải quyết thì ghi rõ: Tôi không yêu cầu tòa án giải quyết)
  2. Về nhà ở: Ghi rõ thông tin nhà ở như tài sản chung tại mục 2):
  3. Về nợ chung: (Ghi rõ các khoản nợ chung (nếu có) và hướng mong muốn giải quyết. Nếu không có nợ chung thì ghi: Không có nợ chung.)

Kính đề xuất Quý Tòa xem xét xử lý. ( TP.HN ) … ngày ….. tháng ….. năm 20 ….

Tài liệu gửi kèm: – – – Người khởi kiện ( Ký và ghi rõ họ tên )

 

Xem thêm: Thủ tục ly hôn nhanh

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top