Tải mẫu đơn ly hôn 2022 mới nhất theo quy định của pháp luật

Tải mẫu đơn ly hôn 2022 mới nhất theo quy định của pháp luật

Tải mẫu đơn ly hôn 2022: Kính gửi: Tòa án nhân dân Q…………. Họ và tên người khởi kiện:……. Sinh năm:……… Chứng minh thư số: … …. cấp ngày…..

TẢI MẪU ĐƠN LY HÔN 2022

PHẦN 1: MẪU ĐƠN LY HÔN NĂM 2022 MỚI NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***—–

ĐƠN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận ……………….

Họ và tên người khởi kiện: ………………………………… Sinh năm: …………………………….

Chứng minh thư số: … … … … … … … … … … …. cấp ngày: … … … … … … … … … … … … … … Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nơi ở lúc bấy giờ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Nghề nghiệp: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Số điện thoại thông minh liên hệ ( nếu đề xuất Tòa án liên hệ qua điện thoại thông minh ): … … … … … … … … … … …

Họ và tên người bị kiện: ………………………………… Sinh năm: ………………………………..

Chứng minh thư số: … … … … … … … … … … …. cấp ngày: … … … … … … … … … … … … …. Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nơi ở lúc bấy giờ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Nghề nghiệp: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Số điện thoại thông minh liên hệ ( nếu đề xuất Tòa án liên hệ qua điện thoại cảm ứng ): … … … … … … … … … … …

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người bị kiện:

1. Về quan hệ hôn nhân:

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ngày … … … … … ….. tháng … … … năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ( Nếu chung sống không có đăng k ‎ ý kết hôn nêu rõ l ‎ do, thời hạn chung sống ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Hai người chung sống cùng với nhau từ ngày ….. tháng … năm … … … … … … … … … Tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Quá trình chung sống niềm hạnh phúc đến ngày … … … …. tháng … … … … ….. năm … … … Mâu thuẫn xảy ra từ thời hạn nào? Ngày … … …. tháng … … …. Năm … … … … … … Nguyên nhân xích míc vợ chồng: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Hai bên đang ở chung hay đã ở riêng: … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Nếu ở riêng thì từ thời hạn nào?: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Vì vậy, tôi xin được ly hôn với … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

2. Về con chung:

Vợ chồng có mấy con chung: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

a. Họ và tên: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Sinh ngày: … … … … … … … … … tháng … … … … … … … … … … … …. năm … … … … … … … … … … ….

Hiện đang ở với: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

b. Họ và tên: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Sinh ngày: … … … … … … … … … tháng … … … … … … … … … … … …. năm … … … … … … … … … …..

Hiện đang ở với: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Nếu không thoả thuận được thì ghi rõ ‎ quan điểm đề xuất xử lý: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

3. Về tài sản chung: (Trình bày: Vợ chồng có tài sản chung hay không? tự giải quyết hay đề nghị Tòa án giải quyết? Nếu đề nghị Tòa án giải quyết thì trình bày rõ nguồn gốc, hiện trạng, giá trị tài sản và yêu cầu giải quyết về tài sản như thế nào? Ngoài quyền lợi về tài sản, có nghĩa vụ đối với các khoản nợ nào hay không?)

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Theo Quy Định Mới Nhất 2022

Xin trân trọng cảm ơn ! … … … …., ngày ….. tháng ….. năm … …

                                                                                  Người khởi kiện

                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Khi nộp đơn, chúng tôi nộp kèm theo các tài liệu, chứng cứ sau:

 1. Bản gốc Giấy ghi nhận kết hôn
 2. Bản sao Giấy khai sinh của con chung
 3. Bản sao chứng tỏ nhân dân của vợ, chồng
 4. Bản sao sổ hộ khẩu mái ấm gia đình.
 5. Giấy tạm trú, đơn xác nhận nơi sinh sống có xác nhận của công an phường thường trực
 6. Các loại sách vở chứng tỏ quyền sở hữu tài sản, nhà đất, thỏa thuận hợp tác phân loại ( nếu có )

(Bản sao là bản Photo có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

mẫu đơn xin ly hôn

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT ĐƠN LY HÔN

Phần kê khai nội dung thông tin bên muốn ly hôn

Người viết đơn trình diễn rõ thông tin của cả vợ và chồng như: Họ và tên; Ngày, tháng, năm; Số chứng minh thư; Nơi ĐK hộ khẩu thường trú; Nơi ở hiện tại; Số điện thoại cảm ứng; Nghề nghiệp

Phần nội dung đơn xin ly hôn

Bạn cần trình diễn những nội dung hầu hết sau:

 • Thời gian kết hôn và chung sống.
 • Địa điểm chung sống ( ghi rõ địa chỉ nhà, tên đường, xã / phường, Q. / huyện, tỉnh / thành phố ) và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không.
 • Tình trạng xích míc vợ chồng: những xích míc phát sinh trong quan hệ vợ chồng; xích míc phát sinh trong quy trình triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm vợ chồng đã diễn biến tới mức độ nào; nguyên do xích míc mở màn từ đâu; những giải pháp đã thực thi … Đây sẽ là địa thế căn cứ để Tòa án đồng ý đơn xin ly hôn và xử lý những yếu tố tương quan đến gia tài, con chung …

Về con chung

 • Có mấy con chung? Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của những con và những con hiện đang ở với ai?
 • Nếu được ly hôn, nhu yếu được nuôi con nào?
 • Có nhu yếu cấp dưỡng cho con hay không?

Về tài sản

Tài sản chung của vợ chồng được pháp lý lao lý rõ ràng tại Điều 33 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước, gồm gia tài do vợ chồng tạo ra, kinh doanh thương mại, thu nhập hợp pháp trong thời kỳ hôn nhân gia đình hoặc gia tài mà vợ chồng tự thỏa thuận hợp tác với nhau và coi đó là gia tài chung. Trong quy trình viết đơn, nội dung về phần gia tài chung được trình diễn như sau:

 • Nếu có gia tài và nhu yếu tòa xử lý: ghi thông tin về gia tài ( liệt kê hàng loạt ), trị giá thực tiễn, ý kiến đề nghị phân loại như nào … ghi rõ vào trong đơn, Tòa án sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm phân loại số gia tài này.
 • Nếu không có gia tài chung hoặc có gia tài chung nhưng hai bên tự thỏa thuận hợp tác được và không nhu yếu Tòa án xử lý thì ghi rõ yếu tố.

Về nợ chung

Nếu có nợ và cần nhu yếu Tòa án xử lý thì xác lập rõ từng khoản nợ chung, nợ riêng, nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ của từng người hoặc nhu yếu Tòa án xử lý theo pháp lý. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài viết sau:

Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn ly hôn 2022, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 24/7: 19006184 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Quang Huy xin chân thành cảm ơn.

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top