LUẬT SƯ TƯ VẤN THỦ TỤC LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG VẮNG MẶT No.1

Thủ tục ly hôn vắng mặt một trong hai bên, hoặc cả hai:

Ly hôn đơn phương: Vì nhiều lý do, trên thực tế vẫn xảy ra những trường hợp cần giải quyết ly hôn vắng mặt bên bị đơn. Hoặc thậm chí là tiến hành giải quyết ly hôn vắng mặt nguyên đơn, hoặc vắng mặt cả nguyên đơn và bị đơn. luat su, luật sư, luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn đơn phương, ly hôn nhanh, luật sư giỏi, luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn đơn phương, ly hôn nhanh, luật sư giỏi

Vậy việc này có triển khai được không? Quy định pháp lý như thế nào? Và thủ tục thực thi thế nào? luật sư đất đai, luat su dat daiĐối với trường hợp ly hôn đơn phương là ly hôn dựa theo nhu yếu của một bên vợ hoặc chồng, vì thế có rất nhiều trường hợp bên người vợ / chồng bị nhu yếu ( hay còn gọi là bị đơn ) sẽ không chịu hợp tác và không tham gia phiên tòa xét xử. luật sư giỏi,

Thủ tục ly hôn vắng mặt là thủ tục ly hôn trong đó một bên đương sự không có mặt tại phiên tòa, trong trường hợp này thủ tục ly hôn vắng mặt sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục tố tụng quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự. luật sư thừa kế,

Trong một vụ án ly hôn hoàn toàn có thể xảy ra hai trường hợp: sự vắng mặt của nguyên đơn và sự vằng mặt của bị đơn, sự vắng mặt của 1 trong hai bên đương sự sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý khác nhau: luật sư bào chữa, luat su bao chua

Sự vắng mặt của nguyên đơn tại phiên tòa 

Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự luật sư hình sự, luat su hinh su

1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện thay mặt của họ, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự phải xuất hiện tại phiên tòa xét xử; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa xét xử, trừ trường hợp người đó có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt. luật sư giỏi, Tòa án phải thông tin cho đương sự, người đại diện thay mặt, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa xét xử. luật sư thừa kế

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

a ) Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án so với nhu yếu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo lao lý của pháp lý; luật sư nhà đất,

b ) Bị đơn không có nhu yếu phản tố, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không có nhu yếu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì Tòa án triển khai xét xử vắng mặt họ;

c ) Bị đơn có nhu yếu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ nhu yếu phản tố và Tòa án quyết định hành động đình chỉ xử lý so với nhu yếu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại so với nhu yếu phản tố đó theo pháp luật của pháp lý; luật sư doanh nghiệp, luat su doanh nghiep

d ) Người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ nhu yếu độc lập và Tòa án quyết định hành động đình chỉ xử lý so với nhu yếu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề xuất xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập có quyền khởi kiện lại so với nhu yếu độc lập đó theo pháp luật của pháp lý; luật sư kinh tế tài chính, luat su kinh te

đ ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn thực thi xét xử vắng mặt họ. luật sư bào chữa giỏi

Như vậy nếu nguyên đơn vắng mặt lần thứa hai thì vụ án sẽ bị đình chỉ giải quyết.

Lưu ý: Để đảm bào quyền lợi của nguyên đơn trong trường không thể có mặt tại phiên Tòa thì nguyên đơn có quyền làm đơn đề nghị Tòa cho xét xử vắng mặt. luật sư giỏi

Điều 228. Xét xử trong trường hợp đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự vắng mặt tại phiên tòa luật sư hình sự giỏi

Tòa án vẫn thực thi xét xử vụ án trong những trường hợp sau đây:

1. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan và người đại diện thay mặt của họ vắng mặt tại phiên tòa xét xử có đơn ý kiến đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. luat su bao chua gioi

2. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan vắng mặt tại phiên tòa xét xử nhưng có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử. luật sư ly hôn giỏi

3. Các trường hợp lao lý tại những điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 227 của Bộ luật này.

Sự vắng mặt của bị đơn tại phiên tòa

Như lao lý tại Điều 227 bên trên đã nêu như sau:b ) Bị đơn không có nhu yếu phản tố, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không có nhu yếu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì Tòa án triển khai xét xử vắng mặt họ;c ) Bị đơn có nhu yếu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ nhu yếu phản tố và Tòa án quyết định hành động đình chỉ xử lý so với nhu yếu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề xuất xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại so với nhu yếu phản tố đó theo lao lý của pháp lý; luật sư ly hôn giỏi

Như vậy trong trường hợp bị đơn vắng mặt lần thứ 2 thì tòa án sẽ xét xử vắng mặt bị đơn, thủ tục ly hôn vắng mặt sẽ vấn tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.
Lưu ý: Trong trường hợp bị đơn cố tình vắng mặt thì Nguyên đơn có quyền đề nghị Tòa xem xét giải quyết vắng mặt bị đơn sau khi đã niêm yết tại nơi cư trú theo quy định pháp luật tố tụng dân sự. ly hon don phuong, ly hon nhanh

Trong trường hợp, nếu Bị đơn cố ý che dấu nơi cư trú thì cần ý kiến đề nghị Tòa xem xét xác lập là trường hợp cố ý che dấu nới cư trú nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm, hoặc hoàn toàn có thể thông tin cho Bị đơn trải qua phương tiện thông tin đại chúng ( bá, đài ) theo pháp luật Bộ luật Tố tụng dân sự. ly hôn đơn phương

Sự vắng mặt cả nguyên đơn, bị đơn tại phiên tòa theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự mới nhất:

Điều 238. Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng

1. Tòa án địa thế căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để xét xử vắng mặt đương sự, người tham gia tố tụng khác theo pháp luật của pháp lý khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây: ly hôn đơn phương

a ) Nguyên đơn, người đại diện thay mặt hợp pháp của nguyên đơn có đơn đề xuất xét xử vắng mặt;

b ) Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan; người đại diện thay mặt hợp pháp của bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có đơn đề xuất xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt; văn phòng luật sư

c) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. ly hôn đơn phương

2. Chủ tọa phiên tòa xét xử công bố nguyên do đương sự vắng mặt hoặc đơn của đương sự ý kiến đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt. công ty luật,

3. Chủ tọa phiên tòa xét xử công bố tóm tắt nội dung vụ án và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đàm đạo về những yếu tố cần xử lý trong vụ án. hãng luật,

4. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát.

5. Hội đồng xét xử triển khai nghị án và tuyên án theo lao lý của Bộ luật này.

Dịch vụ luật sư tư vấn & giải quyết ly hôn đơn phương vắng mặt.

Các bước tiến hành thủ tục ly hôn vắng mặt

Thủ tục ly hôn vắng mặt sẽ lê dài hơn trường hợp ly hôn thường thì, những bước thực thi thủ tục ly hôn vắng mặt được thực thi theo lao lý tố tụng, hoàn toàn có thể khái quát lên những bước như sau: ly hôn đơn phương

Thụ lý vụ án

Sau khi nộp hồ sơ khởi kiện hợp lệ và hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm án phí, lệ phí theo lao lý tòa án nhân dân sẽ ra thông tin thụ lý vụ án.

Hòa giải và chuẩn bị xét xử 

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Toà án tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. Tòa án sẽ gửi thông báo về việc tiến hành hòa giải cho nguyên đơn và bị đơn. Tuy nhiên, nếu bị đơn đã được Toà án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt thì coi như vụ án ly hôn của không tiến hành hoà giải được. văn phòng luật sư,

Đưa vụ án ra xét xử 

Khi vụ án được đưa ra xét xử, bị đơn có quyền và nghĩa vụ tham gia phiên tòa. Trong trường hợp bị đơn không tham gia phiên tòa khi được tòa án triệu tập hợp lệ thì tòa án vẫn xét xử theo quy định chung. công ty luật,

Liên hệ luật sư ly hôn đơn phương để tư vấn thêm:

  • HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
  • Điện thoại: (08) 2223 7476 – 0922 822 466
  • Luật sư Nguyễn Văn Phú
  • Email: [email protected]
    Website: www.phu-lawyers.com
  • www.phuluatsu.com
phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top