VẤN ĐỀ LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

VẤN ĐỀ LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Khái niệm chung

Khái niệm về hôn nhân và quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài được quy định tại Luật hôn nhân và gia đình 2014:

1. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

25. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia làngười nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoàihoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

Nghị định 138/2006/NĐ-CP về Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài quy định:

2. “Người nước ngoài” là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch.

3. “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài” là người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam đang cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Khái niệm Ly hôn và Ly hôn có yếu tố nước ngoài được quy định tại Luật hôn nhân gia đình 2014:

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng trước pháp luật. Dưới mỗi thời kỳ, việc ly hôn được quy định khác nhau. Theo đó Khoản 14 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định: “Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án”.

Điều 127. Ly hôn có yếu tố nước ngoài

1. Việc ly hôn giữa công dân Nước Ta với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Nước Ta được xử lý tại cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta theo lao lý của Luật này.

2. Trong trường hợp bên là công dân Nước Ta không thường trú ở Nước Ta vào thời gian nhu yếu ly hôn thì việc ly hôn được xử lý theo pháp lý của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì xử lý theo pháp lý Nước Ta.

3. Việc xử lý gia tài là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp lý của nước nơi có bất động sản đó. Ly hôn và công nhận ly hôn chính là việc Tòa án ra quyết định hành động nhằm mục đích gỡ bỏ những ràng buộc pháp lý giữa những bên trong quan hệ hôn nhân gia đình mái ấm gia đình. Ly hôn không trọn vẹn mang ý nghĩa xấu đi, mặt khác, còn là giải pháp để những bên tìm lại được đời sống mới khi mối quan hệ đã trọn vẹn chấm hết, những bên không còn tôn trọng yêu thương lẫn nhau.

Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là việc ly hôn giữa một bên là công dân Việt Nam và một bên là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa các bên là người nước ngoài nhưng sinh sống tại Việt Nam; giữa người Việt Nam với nhau nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoàihoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

Điều 127. Ly hôn có yếu tố nước ngoài

1. Việc ly hôn giữa công dân Nước Ta với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Nước Ta được xử lý tại cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta theo pháp luật của Luật này.

2. Trong trường hợp bên là công dân Nước Ta không thường trú ở Nước Ta vào thời gian nhu yếu ly hôn thì việc ly hôn được xử lý theo pháp lý của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì xử lý theo pháp lý Nước Ta.

3. Việc xử lý gia tài là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp lý của nước nơi có bất động sản đó. Như vậy, việc ly hôn có yếu tố nước ngoài được xử lý theo pháp lý Nước Ta. Luật cũng tôn trọng việc xử lý ly hôn theo pháp lý của những nước khác trong trường hợp hai bên là công dân Nước Ta nhưng không thường trú tại Nước Ta thì xử lý ly hôn ở nước nơi họ thường trú, và bất động sản của họ được xử lý theo lao lý tại nơi có bất động sản đó.

Hiện nay pháp lý Nước Ta chưa có lao lý nào đơn cử về yếu tố ly hôn có yếu tố nước ngoài. Chỉ có Nghị quyết 01/2003 / NQ-HĐTP ngày 16 tháng 04 năm 2003 hướng dẫn vận dụng pháp lý trong việc xử lý một số ít loại tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình mái ấm gia đình – Mục 2 – Khoản 2 có pháp luật về Ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Theo đó, Điều 2.1 Nghị quyết 012003 / NQ-HĐTP lao lý như sau:

Đối với trường hợp công dân Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với công dân Việt Nam đã đi ra nước ngoài

Khi xử lý loại việc này, cần phân biệt như sau:

a. Đối với những trường hợp uỷ thác tư pháp không có tác dụng vì nguyên do bị đơn sống lưu vong, không có cơ quan nào quản trị, không có địa chỉ rõ ràng nên không hề liên hệ với họ được, thì Toà án nhu yếu thân nhân của bị đơn đó gửi cho họ lời khai của nguyên đơn và báo cho họ gửi về Toà án những lời khai hoặc tài liệu thiết yếu cho việc xử lý vụ án. Sau khi có hiệu quả, Toà án hoàn toàn có thể địa thế căn cứ vào những lời khai và tài liệu đó để xét xử theo thủ tục chung.

b. Trường hợp bên đương sự là bị đơn đang ở nước ngoài không có địa chỉ, không có tin tức hoặc giấu địa chỉ nên nguyên đơn ở trong nước không hề biết địa chỉ, tin tức của họ, thì xử lý như sau:

– Nếu bị đơn ở nước ngoài không có địa chỉ, không có tin tức gì về họ ( kể cả thân nhân của họ cũng không có địa chỉ, tin tức gì về họ ), thì Toà án ra quyết định hành động tạm đình chỉ việc xử lý vụ án theo pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 45 Pháp lệnh thủ tục xử lý những vụ án dân sự và lý giải cho nguyên đơn biết họ có quyền khởi kiện nhu yếu Toà án cấp huyện nơi họ thường trú công bố bị đơn mất tích hoặc đã chết theo pháp luật của pháp lý về công bố mất tích, công bố chết.

– Nếu trải qua thân nhân của họ mà biết rằng họ vẫn có liên hệ với thân nhân ở trong nước, nhưng thân nhân của họ không cung ứng địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Toà án, cũng như không triển khai nhu yếu của Toà án thông tin cho bị đơn biết để gửi lời khai về cho Toà án, thì coi đây là trường hợp bị đơn cố ý giấu địa chỉ, phủ nhận khai báo, khước từ cung ứng những tài liệu thiết yếu.

Nếu Toà án đã nhu yếu đến lần thứ hai mà thân nhân của họ cũng không chịu phân phối địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Toà án cũng như không chịu triển khai nhu yếu của Toà án thông tin cho bị đơn biết, thì Toà án đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bị đơn theo thủ tục chung. Sau khi xét xử Toà án cần gửi ngay cho thân nhân của bị đơn bản sao bản án hoặc quyết định hành động để những người này chuyển cho bị đơn, đồng thời triển khai niêm yết công khai minh bạch bản sao bản án, quyết định hành động tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi bị đơn cư trú sau cuối và nơi thân nhân của bị đơn cư trú để đương sự hoàn toàn có thể sử dụng quyền kháng nghị theo pháp luật của pháp lý tố tụng.

Thực trạng ly hôn có yếu tố nước ngoài

Khi tiến hành giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xuất hiện rất nhiều khó khăn trong thực tiễn, đặc biệt là trong hoạt động ủy thác tư pháp trong một số công việc như ghi lời khai, tống đạt giấy tờ, thu thập chứng cứ, xác minh địa chỉ, trưng cầu giám định.

Đối với những vụ án hôn nhân gia đình mái ấm gia đình, bị đơn thường là công dân Nước Ta định cư ở nước ngoài, công dân nước ngoài, hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đang định cư ở nước ngoài. Việc ủy thác tư pháp để ghi lời khai của những người đang ở những nước mà Nước Ta chưa ký hiệp định tương hỗ tư pháp thì phần nhiều không có hiệu quả. Mặc khác, còn chưa kể đến những đương sự cố tình lê dài thời hạn xử lý vụ án thậm trí cố ý làm cho vụ án không hề xử lý được. Trong những năm gần đây, số vụ ly hôn ngày càng tăng, thủ tục xử lý những vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài còn nhiều vướng mắc. Do vậy, trong tương lai Tòa án cần có những văn bản hướng dẫn để xử lý những trường hợp trên, để bảo vệ hoạt động giải trí tố tụng được xử lý thống nhất trong từng vấn đề.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top