Cách viết đơn ly hôn đơn phương đúng cách

Khi mâu thuẫn vợ chồng trở nên trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được và việc hòa giải không thành, hai bên sẽ tiến hành nộp đơn để làm thủ tục ly hôn. Đơn xin ly hôn đơn phương  được viết theo mẫu dưới đây: 

 • Thủ tục lý hôn có yếu tố nước ngoài
 • Những nguyên nhân ly hôn đơn phương được Tòa án chấp nhận
 • Giành lại quyền nuôi con sau khi ly hôn
 • Có cần đăng ký tài sản riêng của vợ/chồng trước hôn nhân không?
 • Các điều kiện đối với người nhận nuôi theo pháp luật nuôi con nuôi Việt Nam

Mẫu đơn ly hôn đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …. năm 2018

Bạn đang đọc: Cách viết đơn ly hôn đơn phương đúng cách

ĐƠN XIN LY HÔN (MẪU)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tôi tên: …………………………….. năm sinh………………………………………………………………………………………………
CMND (Hộ chiếu) số:………………..ngày và nơi cấp………………………………………………………………………………..
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)……………………………………………………………………………………………………..

Xin được ly hôn với chồng / vợ tôi là: … … … … … … … năm sinh … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

CMND ( Hộ chiếu ) số: … … … … … …: ngày và nơi cấp … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Hiện cư trú: ( ghi rõ địa chỉ ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

* Nội dung Đơn xin ly hôn: ( xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể.
* Về con chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết) 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

* Về gia tài chung: ( xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết )… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Về nợ chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Tôi xin chân thành cảm ơn. /.

Người làm đơn

( Ký tên – Ghi rõ họ và tên )

Nguyễn Thị/Văn A

Cách viết các mục trong đơn ly hôn như sau

Xem thêm: Quyền nuôi con sau khi ly hôn – Tư vấn pháp luật: Luật Quang Huy

Đối với phần nội dung trong mẫu đơn xin ly hôn:

 • Ghi thời hạn kết hôn và chung sống ( tóm tắt quy trình chung sống và xích míc );
 • Địa điểm chung sống và thực trạng hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không;
 • Nguyên nhân, thực trạng xích míc hôn nhân gia đình, những giải pháp đã vận dụng nhưng không có hiệu suất cao ( hòa giải, thỏa thuận hợp tác, khuyên dăn … )

Mục con chung trong đơn xin ly hôn: Ghi chưa có nếu chưa có con; Nếu đã có con chung ghi thông tin những con chung ( tên, ngày tháng năm sinh … ), nguyện vọng và để nghị nuôi con …

Mục gia tài chung:

 • Nếu không có gia tài chung hoặc tự thỏa thuận hợp tác ghi không có và tự thỏa thuận hợp tác;
 • Nếu có gia tài và nhu yếu tòa xử lý: Ghi thông tin về gia tài ( liệt kê hàng loạt ), trị giá trong thực tiễn, đề xuất phân loại … và ghi không có nếu không có gia tài chung

Mục nợ chung:

 • Người làm đơn ghi không có nếu hai vợ chồng không có nợ chung;
 • Nếu có nợ chung ghi đơn cử số nợ, ( tiền hay gia tài, chủ nợ là ai, thời hạn trả nợ … ) và đề xuất phân nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ trong mẫu đơn xin ly hôn.

Sau khi triển khai xong, đơn xin ly hôn đơn phương được gửi về Tòa án có thẩm quyền để được xem xét xử lý.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 0922772222

Xem thêm: Thủ tục ly hôn thuận tình – Tư vấn pháp luật: Công ty Luật Quang Huy

Email: [email protected]

Zalo: 0972817699

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top