Khung hình phạt của tội buôn bán ngà voi và sừng tê giác trái phép

Khung hình phạt của tội buôn bán ngà voi và sừng tê giác trái phép

Để đưa ngà voi và sừng tê giác từ châu Phi về Việt Nam bán. V đã giấu số hàng này trong các khối đá cẩm thạch. Thấy những khối đá cẩm thạch nhập khẩu từ châu Phi có dấu hiệu khác lạ, hải quan phối hợp với công an kiểm tra. Khi đập vỡ những khối đá cẩm thạch, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ gần 70 kg ngà voi với khoảng 3 kg sừng tê giác giấu bên trong (số hàng trị giá khoảng 5 tỷ đồng Việt Nam). V bị bắt.

Qua bài phân tích sau đây tổng đài tư vấn Luật Quang Huy chúng tôi xin giải quyết về các vấn đề liên quan đến tội buôn bán ngà voi và sừng tê giác trái phép như:

  • Xác định tội danh và khung hình phạt áp dụng đối với hành vi phạm tội của V.
  • Giả sử khi thấy cán bộ hải quan nghi ngờ số hàng đá cẩm thạch nói trên V đã đưa cho cán bộ hải quan A 500 triệu đồng và đề nghị A không kiểm tra hàng hoá nhưng A không nhận tiền và lập biên bản về hành vi đưa tiền của V, thì hành vi này của V có phạm tội không? Tại sao?
  • Giả sử T vừa chấp hành xong bản án 3 năm tù về tội đánh bạc, chưa được xoá án tích lại thực hiện hành vi phạm tội nêu trên thì trường hợp phạm tội của T là tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? Tại sao?

Danh mục tài liệu tham khảo

  • Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam (tập I và tập II), Nxb. CAND, Hà Nội, 2009;
  • Bộ Luật Hình sự 2015
  • Nghị định 36/2006/NĐ-CP

Xác định tội danh và khung hình phạt áp dụng đối với hành vi phạm tội của V

Tội phạm được hình thành bởi 4 yếu tố có quan hệ mật thiết và không tách rời nhau, đó là mặt khách thể, mặt chủ thể, mặt khách quan và mặt chủ quan. Vì vậy việc xác định tội danh cũng dựa vào cơ sở xác định các yếu tố cấu thành tội phạm trên.

Trường hợp của V, ta xác định V phạm tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm theo Điều 244 BLHS 2015:

Mặt khách thể: Hành vi của V xâm phạm đến chế độ quản lý, bảo vệ môi trường, chế độ bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm (tài nguyên rừng).

Mặt chủ thể: V là người đã đạt độ tuổi theo luật định, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Khung hình phạt của tội buôn bán ngà voi và sừng tê giác trái phép

Mặt khách quan: V có hành vi giấu 70kg ngà voi và 3kg sừng tê giác trong các khối đá cẩm thạch để đưa hàng từ Châu Phi sang Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời. Có thể thấy đây là hành vi buôn bán trái phép ngà voi, sừng tê giác được quy định tại điểm d, điểm i khoản 2 Điều 244 BLHS 2015.

Mặt chủ quan: lỗi của V là lỗi cố ý trực tiếp. V nhận thức được hành vi buôn bán trái phép ngà voi, sừng tê giác của mình là nguy hiểm cho xã hội song vẫn mong muốn thực hiện. Điều này thể hiện qua việc V giấu số ngà voi, sừng tê giác trong đá cẩm thạch nhằm qua mặt các lực lượng chức năng.

Hành vi buôn bán trái phép ngà voi, sừng tê giác của V vi phạm quy định tại điểm d, điểm i khoản 2 Điều 244:

“2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

d) Ngà voi có khối lượng từ 20 kilôgam đến dưới 90 kilôgam; sừng tê giác có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 09 kilôgam;

i) Buôn bán, vận chuyển qua biên giới”

Vậy khung hình phạt của V là từ 5 đến 10 năm tù. Ngoài ra V còn có thể có hình phạt bổ sung theo Khoản 4 Điều này: “4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Giả sử khi thấy cán bộ hải quan nghi ngờ số hàng đá cẩm thạch nói trên V đã đưa cho cán bộ hải quan A 500 triệu đồng và đề nghị A không kiểm tra hàng hoá nhưng A không nhận tiền và lập biên bản về hành vi đưa tiền của V, thì hành vi này của V có phạm tội không? Tại sao?

Nếu V có hành vi đưa cho cán bộ hải quan A 500 triệu đồng và đề nghị A không kiểm tra hàng hóa, nhưng A không nhận tiền và lập biên bản về hành vi đưa tiền của V, thì trong trường hợp này ta xác định V đã phạm tội đưa hối lộ theo Điều 364. Tội đưa hối lộ của V hoàn thành từ thời điểm V đưa tiền và yêu cầu A không kiểm tra hàng của V mà không phụ thuộc vào A có đồng ý hay không.

Mặt khách thể: Hành vi của V nhằm làm sai lệch hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào chế độ; làm cho cán bộ, công chức ở cơ quan, tổ chức mình bị thoái hoá biến chất.

Mặt chủ thể: V là người đã đạt độ tuổi theo luật định, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự

Mặt khách quan: Hành vi khách quan của tội đưa hối lộ được quy định tại khoản 1 Điều 364: “Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ”.

Trong trường hợp này, V là người đã có hành vi tự mình trực tiếp đưa tiền (500 triệu đồng) là lợi ích vật chất cho A và đưa ra đề nghị rằng A là cán bộ hải quan – người có chức vụ – sẽ không làm nhiệm vụ mà đãng nhẽ A phải làm là kiểm tra số đá cẩm thạch của V. Có thể thấy hành vi của V chính là hành vi khách quan của tội đưa hối lộ.

Tội đưa hối lộ của V hoàn thành từ thời điểm V đã đưa tiền và yêu cầu A không kiểm tra hàng của V mà không phụ thuộc vào A có đồng ý hay không.

Mặt chủ quan: lỗi của V là lỗi cố ý trực tiếp. V biết hành vi đưa hối lộ của mình là trái với quy định của pháp luật nhưng vẫn thực hiện, V mong muốn A nhận số tiền hối lộ và thực hiện yêu cầu của mình.

V phạm tội đưa hối lộ theo khoản 3 Điều 364 BLHS 2015 “Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm”, do đó khung hình phạt của V với tội này là từ 7 đến 12 năm tù. Ngoài ra V còn có thể bị phạt tiền từ 10 – 50 triệu đồng theo khoản 5 Điều 364 “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”

Khung hình phạt của tội buôn bán ngà voi và sừng tê giác trái phép
Khung hình phạt của tội buôn bán ngà voi và sừng tê giác trái phép

Giả sử V vừa chấp hành xong bản án 3 năm tù về tội đánh bạc, chưa được xoá án tích lại thực hiện hành vi phạm tội nêu trên thì trường hợp phạm tội của V là tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? Tại sao?

Điều 53 BLHS 2015 có quy định về tái phạm, tái phạm nguy hiểm:

“1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

  1. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm:

a) Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

b) Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý”

Như vậy, để biết V tái phạm hay tái phạm nguy hiểm ta cần làm rõ:

Tội đánh bạc của V là loại tội phạm gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm là loại tội phạm gì?

Thứ nhất, V vừa chấp hành xong bản án 3 năm tù về tội đánh bạc và chưa được xóa án tích. Đối chiếu theo Điều 321 quy định về tội đánh bạc và Điều 9 phân loại tội phạm thì tội đánh bạc của T có thể là tội phạm ít nghiêm trọng (theo khoản 1) hoặc tội phạm nghiêm trọng (theo khoản 2). Lỗi của tội phạm này là lỗi cố ý

Thứ hai, tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm của V có khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù, do đó theo Điều 9 phân loại tội phạm thì đây thuộc tội phạm rất nghiêm trọng, và lỗi của tội phạm này là lỗi cố ý

Vậy, V đã bị kết án, chưa được xóa án tích về tội đánh bạc mà lại phạm tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm nên trường hợp phạm tội của V là tái phạm.


Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề: Khung hình phạt của tội buôn bán ngà voi và sừng tê giác trái phép. Nếu trong quá trình giải quyết còn gì thắc mắc bạn có thể liên hệ chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top