Nộp đơn ly hôn khi không có xác nhận nơi cư trú của chồng

Vợ chồng em đã đăng ký kết hôn nhưng hiện tại chưa chung sống. Bây giờ em muốn xin ly hôn nhưng bên công an không xác nhận cho em nơi cư trú của chồng.

Và chồng em cũng không chịu mang hộ khẩu để xác nhận. Em hoàn toàn có thể nộp đơn ly hôn khi giấy xác nhận nơi cư trú không có xác nhận của công an tại địa phương của chồng không?

Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp lý tư vấn như sau:

Có thể thấy, khi chồng bạn không chấp thuận đồng ý mang hộ khẩu để xác nhận nơi cư trú làm chậm trễ việc khởi kiện ra tòa là trường hợp chồng bạn không muốn ly hôn với bạn. Tuy nhiên, theo những pháp luật của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình:

Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm trước, Bộ luật dân sự 2005 và Văn bản hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự 2013 thì bạn trọn vẹn có quyền đặt yếu tố ly hôn đơn phương bất kể chồng bạn có hợp tác hay không.

Khoản 1 Điểu 51 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn như sau:“Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn”

Khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm trước lao lý về Ly hôn theo nhu yếu của một bên

“ Khi vợ hoặc chồng nhu yếu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án xử lý cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi đấm đá bạo lực mái ấm gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ, chồng làm cho hôn nhân gia đình lâm vào thực trạng trầm trọng, đời sống chung không hề lê dài, mục tiêu của hôn nhân gia đình không đạt được ”

Điểm a, khoản 1, Điều 35 văn bản hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự 2013 pháp luật về thẩm quyền của Tòa án theo chủ quyền lãnh thổ như sau:

“ Tòa án nơi bị đơn cư trú, thao tác, nếu bị đơn là cá thể… có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động… ”

Như vậy, Tòa án có thẩm quyền xử lý vấn đề của bạn là Tòa án nơi cư trú, thao tác của chồng bạn. Hình thức và nội dung đơn khởi kiện theo đúng pháp luật tại Điều 164 văn bản hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự 2013 như sau:

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

2. Đơn khởi kiện phải có những nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

d) Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

đ) Tên, địa chỉ của người bị kiện;

e) Tên, địa chỉ của người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, nếu có;

g) Những yếu tố đơn cử nhu yếu Tòa án xử lý so với bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có.

3. Người khởi kiện là cá thể phải ký tên hoặc điểm chỉ… Kèm theo đơn khởi kiện phải có những tài liệu, chứng cứ chứng tỏ cho nhu yếu của người khởi kiện là có địa thế căn cứ và hợp pháp… ” Như vậy, sau khi bạn có đơn khởi kiện vụ án ly hôn theo đúng, không thiếu hình thức và nội dung như trên thì nộp đơn này đến Tòa án nơi cư trú, thao tác của chồng mà bạn biết. Khi đó, thủ tục nhận đơn khởi kiện của bạn sẽ tuân theo lao lý tại Điều 167 văn bản hợp nhất bộ luật tố tụng dân sự 2013 như sau:

“ Tòa án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn năm ngày thao tác, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải Xem Xét và có một trong những quyết định hành động sau đây: 1. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền xử lý của mình; 2. Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án khác;

3. Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án”

Mặt khác theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân nhân dân tối cao tại khoản 6, điều 9 Nghị quyết số 05/2012 / NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của thẩm phán tòa án nhân dân nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số ít lao lý trong phần thứ hai “ Thủ tục xử lý vụ án tại Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ” của Bộ Luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ trợ theo Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Bộ luật tố tụng dân sự thì “ Đối với trường hợp trong đơn khởi kiện người khởi kiện có ghi vừa đủ đơn cử và đúng địa chỉ của người bị kiện, của người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan theo đúng lao lý tại khoản 2 Điều 164 Bộ luật tố tụng dân sự, hướng dẫn tại Điều 5 của Nghị quyết này và Mẫu số 01 phát hành kèm theo Nghị quyết này nhưng họ không có nơi cư trú không thay đổi, tiếp tục biến hóa nơi cư trú mà không thông tin địa chỉ mới cho người khởi kiện, cho Toà án, nhằm mục đích mục tiêu giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm so với người khởi kiện, thì được coi là trường hợp người bị kiện, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan cố ý giấu địa chỉ.

Toà án triển khai thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

Do vậy, trong trường hợp của bạn thì Tòa án sẽ vẫn thụ lý như thông thường khi bạn điền khá đầy đủ thông tin và địa chỉ của chồng bạn để khởi kiện vụ án ly hôn. Mọi thủ tục còn lại khi TANDTC đã thụ lý đơn khởi kiện rồi thì sẽ do Tòa án niêm yết thông tin công khai minh bạch theo những lao lý của Bộ luật tố tụng dân sự và xác định đơn cử.

Theo đó, việc chồng bạn không hợp tác để làm giấy xác nhận nơi cư trú không hề tác động ảnh hưởng đến việc thụ lý đơn khởi kiện ly hôn đơn phương theo nhu yếu của bạn.

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top