Mẫu đơn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn? – Luật Quang Huy

Khởi kiện đơn phương ly hôn khi hai vợ chồng không còn đạt được thỏa thuận hợp tác. Giữa hai bên không có sự thỏa thuận hợp tác được với nhau về tổng thể những yếu tố tương quan như quan hệ hôn nhân gia đình, quyền nuôi con hoặc phân loại tài sản. Luật Quang Huy xin ra mắt mẫu đơn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn .Quảng cáo

Chia tài sản sau ly hôn là gì?

Căn cứ theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm năm trước pháp luật về việc phân loại tài sản chung của vợ chồng như sau :

Tài sản chung của vợ và chồng bao gồm tài sản do vợ và chồng tạo ra và thu nhập do lao động, hoạt động về sản xuất, kinh doanh, tạo ra hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp sẽ khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ những trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 40 của Luật Hôn nhân và gia đình; tài sản mà vợ và chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và các tài sản khác mà vợ và chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ và chồng có được sau khi kết hôn sẽ là tài sản chung của vợ và chồng, trừ những trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng hoặc được Tặng Kèm cho riêng hoặc có được trải qua những thanh toán giao dịch bằng tài sản riêng . Tài sản chung của vợ và chồng sẽ thuộc chiếm hữu chung hợp nhất, sẽ được dùng để bảo vệ nhu yếu của mái ấm gia đình và thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm chung của vợ chồng . Trong trường hợp không có những địa thế căn cứ để chứng tỏ tài sản mà vợ và chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó sẽ được coi là tài sản chung . Căn cứ theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm năm trước lao lý về tài sản riêng của vợ và chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn ; tài sản sẽ được thừa kế riêng và được Tặng Ngay cho riêng trong những thời kỳ hôn nhân gia đình ; tài sản sẽ được chia riêng cho vợ và chồng ; vật dụng cho tư trang cá thể . Căn cứ theo Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình năm năm trước có lao lý : Trong trường hợp tài sản thuộc về quyền sở hữu chung của vợ chồng mà pháp lý pháp luật phải ĐK về quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy ghi nhận quyền sở hữu và giấy ghi nhận quyền sử dụng sẽ phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ những trường hợp vợ chồng có thỏa thuận hợp tác khác . Trong trường hợp giấy ghi nhận về quyền sở hữu, giấy ghi nhận về quyền sử dụng tài sản sẽ chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì thanh toán giao dịch tương quan đến tài sản này sẽ được triển khai theo lao lý tại Điều 26 của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình ; nếu có những tranh chấp về tài sản đó thì sẽ được xử lý theo pháp luật tại khoản 3 Điều 33 của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình .

Tải mẫu đơn khởi kiện chia tài sản chung

Luật Quang Huy xin trình làng mẫu đơn khởi kiện chia tài sản chung mới nhất :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi : Toà án nhân dân ( 2 ) … … … … … … … … … … … … … …

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………..

Địa chỉ : ( 4 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có ) Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ( nếu có )

Người bị kiện: (5)…………………………………………………………………………………

Địa chỉ ( 6 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có ) Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ( nếu có )

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)………………………………………..

Địa chỉ : ( 8 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Quảng cáo Số điện thoại thông minh : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … … ( nếu có ) Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … … … … … … ( nếu có )

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…………………………………..

Địa chỉ : ( 10 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Số điện thoại thông minh : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có ) Địa chỉ thư điện tử : .. … … … … … … … … … .. … … … … … …. ( nếu có )

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)……………………………….

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Người làm chứng ( nếu có ) ( 12 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Địa chỉ : ( 13 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có ) Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … …. … … … … ( nếu có ) .

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)…………………..

1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ( Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy thiết yếu cho việc xử lý vụ án ) ( 15 )

 

           Người khởi kiện (16)

Nội dung đơn khởi kiện

Nội dung của Đơn khởi kiện nhu yếu về chia tài sản chung sau ly hôn sẽ được viết tựa như theo Mẫu số 23 phát hành kèm theo theo Nghị quyết số 01/2017 / NQ-HĐTP đơn cử gồm có như sau :

Về hôn nhân, con chung, nợ chung

 • Đây là mẫu đơn khởi kiện về chia tài sản sau ly hôn nên những yếu tố này sẽ không nhu yếu Tòa án xử lý và cần ghi rõ đơn cử :
 • Trường hợp đã được ly hôn bằng bản án hoặc theo quyết định hành động của Tòa án thì về mặt quan hệ vợ chồng là đã chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình .
 • Trường hợp con chung và nợ chung do trường hợp chia tài sản chung sau ly hôn không có quan hệ về việc tranh chấp về nuôi con chung và nợ chung .

Về yêu cầu chia tài sản chung sau khi ly hôn

Đây là nội dung quan trọng của việc yêu cầu khởi kiện chia tài sản chung sau khi ly hôn. Nên khi viết đơn sẽ cần cung cấp toàn bộ những thông tin về nguồn gốc tài sản, thời điểm để xác lập tài sản, và các nội dung yêu cầu giải quyết.

Một vài lưu ý khi viết đơn khởi kiện

Vợ chồng khi ly hôn sẽ có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề khi ly hôn, trong đó có cả việc về phân chia tài sản. Nếu không có thỏa thuận được thì về nguyên tắc, trong thời kỳ hôn nhân có tài sản chung khi ly hôn thì tài sản đó sẽ được chia đôi.

Tuy nhiên, Tòa án sẽ địa thế căn cứ vào nhiều những yếu tố để quyết định hành động về việc phân loại tài sản như thế nào. Các địa thế căn cứ đơn cử như :

 • Hoàn cảnh của mái ấm gia đình và của vợ và chồng ;
 • Công sức góp phần của vợ và chồng vào việc tạo lập, duy trì và tăng trưởng vào khối tài sản chung .
 • Lao động của vợ và chồng trong mái ấm gia đình sẽ được coi như lao động có thu nhập ;
 • Bảo vệ về quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong việc sản xuất, kinh doanh thương mại và nghề nghiệp để những bên có những điều kiện kèm theo liên tục để lao động tạo thu nhập ;
 • Lỗi của mỗi bên trong việc vi phạm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng .

Do vậy, sẽ cần phải ghi rõ những thông tin và đề xuất chia tài sản chung. Nếu không có thì cũng sẽ nêu rõ không có và không nhu yếu Tòa án triển khai chia .

Thủ tục giải quyết tranh chấp tài sản sau khi ly hôn

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm như sau:

Khi thực thi về việc khởi kiện nhu yếu chia tài sản chung sau ly hôn sẽ cần chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ gồm có :

 • Đơn nhu yếu khởi kiện về nhu yếuchiatài sản chung sau ly hôn ;
 • Các tài liệu và chứng cứ kèm theo :
 • Giấy tờ xác nhận cá thể ( CMND / CCCD, hoặc những sách vở tùy thân khác ) ;
 • Sổ hộ khẩu của 2 vợ chồng ;
 • Bản án hoặc những quyết định hành động của Tòa án về việc đã ly hôn ;
 • Giấy tờ chứng tỏ về quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản chung của vợ chồng ;

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Căn cứ theo Điều 35 Bộ Luật tố tụng dân sự năm năm ngoái lao lý về thẩm quyền của TANDTC để xử lý khởi kiện nhu yếu về việc chia tài sản sau ly hôn được Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ có thẩm quyền xử lý vấn đề . Trường hợp nếu tài sản có là bất động sản thì việc phân loại tài sản sau khi ly hôn sẽ không có quan hệ tranh chấp hôn nhân gia đình và nuôi con chung nên sẽ thuộc thẩm quyền xử lý là nơi có bất động sản tranh chấp .

Thủ tục thực hiện giải quyết chia tài sản sau ly hôn

 • Nộp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn sàng đến nơi Tòa án có thẩm quyền triển khai xử lý ;
 • Tòa án nơi nhận đơn sẽ thực thi nhận đơn và thực thi những thủ tục thiết yếu để xử lý những vụ án ;
 • Tòa án xét xử xét xử sơ thẩm về xử lý vụ án
 • Xét xử theo thủ tục phúc thẩm( nếu có )

Thời gian thực hiện giải quyết

 • Giải quyết về việc phân loại tài sản chung sau ly hôn tại cấp xét xử sơ thẩm : khoảng chừng thời hạn từ 4 đến 6 tháng ( nếu vụ án phức tạp thì hoàn toàn có thể sẽ lê dài hơn ) ;
 • Giải quyết về việc ly hôn tại cấp phúc thẩm : khoản thời hạn từ 03 đến 04 tháng ( nếu có địa thế căn cứ kháng nghị ) ;

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các về mẫu đơn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 1900 6518 của Luật Quang Huy để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn đang gặp phải khi thực hiện thủ tục ly hôn.

Xem thêm: Thủ Tục Ly Hôn Theo Quy Định Tòa Án Mới Nhất Năm 2022

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top