Đơn xin ly hôn theo quy định mới nhất của tòa án

tai ve luathungson

Đơn xin ly hôn? Có hai trường hợp ly hôn là đồng ý chấp thuận ly hôn và đơn phương ly hôn. Khác với đơn phương ly hôn là mong ước ly hôn chỉ xuất phát từ một phía thì chấp thuận đồng ý ly hôn là cả hai bên tự nguyện chấp thuận đồng ý ly hôn, cùng ký vào đơn xin ly hôn.

Đơn xin ly hôn là gì?

Thủ tục đơn xin ly hôn là biểu mẫu do những Toà án cung ứng hoặc do vợ, chồng tự soạn thảo bộc lộ những thông tin cá thể như họ tên, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ cư trú cùng những nội dung nhu yếu Toà xem xét, công nhận xử lý về việc chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình. Với thủ tục ly hôn lúc bấy giờ sẽ được chia ra làm 02 thủ tục độc lập đó là: Ly hôn chấp thuận đồng ý và ly hôn đơn phương.

Nội dung mẫu đơn xin ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN………………………………………………………………………………………

Tôi tên: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Năm sinh: … … … … … … … … … … … … … …. CMND ( Hộ chiếu ) số: … … … … … … … … … … … … … Ngày và nơi cấp: … … … … … … … … … … … … … … ….. Hiện cư trú: ( ghi rõ địa chỉ liên lạc ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Xin được ly hôn với: … … … … … … … … … … … … … … … … … … Năm sinh: … … … … … … … … … … … … … … … CMND ( Hộ chiếu ) số: … … … … … … … … … … … … … Ngày và nơi cấp: … … … … … … … … … … … … … … ….. Hiện cư trú: ( ghi rõ địa chỉ liên lạc ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … ….. * Nội dung xin ly hôn: ( A1 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. * Về con chung: ( A2 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … * Về gia tài chung: ( A3 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. * Về nợ chung ( A4 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

  … … … … …., ngày ….. tháng ….. năm … …
 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn

+   Phần nội dung đơn xin ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn …. Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

+   Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con …. Nếu chưa có con chung ghi chưa có.

+   Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+   Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có.

Mẫu 2: Đơn xin ly hôn viết sẵn

Quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN … Tôi tên: Nguyễn Văn Tình Sinh ngày: 19 … … … … … … … … … … CMND ( Hộ chiếu ) số: … … … … ngày cấp: … / …. / 20 … và nơi cấp: Công an tỉnh … Hiện cư trú: ( ghi rõ địa chỉ liên lạc ) Xóm …, xã …, huyện …, tỉnh … Xin được ly hôn với: Bà Nguyễn Thị B năm sinh 19 … … CMND ( Hộ chiếu ) số: … … …. ngày cấp … / … / 20 … và nơi cấp: Công an tỉnh … Hiện cư trú: ( ghi rõ địa chỉ ) Xóm …, xã …, huyện …, tỉnh …

* Nội dung đơn xin ly hôn: (A1) (Các bên trình bày theo hoàn cảnh và lý do thực tế của mình), Luật Hùng Sơn chỉ đưa ra một ví dụ cụ thể về cách ghi để bạn đọc tham khảo.

Ngày …. tháng …. năm … Tôi có kết hôn với bà Nguyễn Thị Lê và chung sống với nhau hạnh phú đến đầu năm 20 … thì Bà Nguyễn Thị Lê có quan hệ ngoài luồng ( ngoại tình ) với một người đàn ông khác cùng thôn. Mặc dù tôi đã nhiều lần khuyên giải để bảo vệ niềm hạnh phúc mái ấm gia đình nhưng Vợ tôi là bà Nguyễn Thị Lê không biến hóa đẫn đến mái ấm gia đình liên tục xích míc Ảnh hưởng đến việc tâm sinh lý cũng như việc học tập của những con tôi. Ngày … tháng … năm … Tôi và vợ tôi đã chính thức sống ly thân đến nay đã tròn ….. năm. Đời sống chung của chúng tôi không hề hòa hợp nay làm đơn này để đề xuất TANDTC nhân dân Quận / huyện … xử lý thủ tục ly hôn.

* Về con chung: (A2)

Quảng cáo ( Ghi thông tin con chung và thỏa thuận hợp tác quyền nuôi con và trợ cấp cho con nếu có ), Luật Hùng Sơn đưa ra một ví dụ đơn cử về cách ghi để bạn đọc tìm hiểu thêm. Chúng tôi có hai con chung: 1. Cháu: Nguyễn Văn Nam Sinh năm: …. Số CMTND: … … … …. Ngày cấp: … / … / 20 … Nơi cấp: Công an tỉnh: … Nghề nghiệp: Công nhân cơ ký tại Xí nghiệp cơ khí số 3 tỉnh … 2. Cháu Nguyễn Thị Tình Sinh năm … …. Hiện là học viên lớp 8B, Trường trung học cơ sở xã ….., huyện … … Tỉnh …. Chúng tôi thỏa thuận hợp tác sau khi ly hôn Cháu Nguyễn Thị E sẽ ở sinh sống cùng với Mẹ, hàng tháng Tôi sẽ trợ cấp cho cháu một khoản tiền là: ….. VNĐ ( bằng chữ … … … …. đồng ) đến khi cháu tròn 18 tuổi.

* Về tài sản chung: (A3)

( Các bên có quyền tự thỏa thuận hợp tác phân loại gia tài hoặc nhu yếu tòa án nhân dân phân loại theo pháp luật của pháp lý nếu như không hề đạt được thỏa thuận hợp tác ). Luật Hùng Sơn đưa ra một ví dụ về trường hợp những bên đạt được thỏa thuận hợp tác phân loại gia tài. Trong trường hợp đạt được thỏa thuận hợp tác mục này chỉ cần ghi: Tài sản chung, riêng do hai bên tự nguyện thỏa thuận hợp tác không nhu yếu TANDTC phân loại. Nếu không có gia tài thì chỉ cần ghi: “ Không có gia tài và không nhu yếu tòa án nhân dân phân loại ” Trong trường hợp có gia tài không thỏa thuận hợp tác được: Các bên liệt kê Tài sản chung của hai vợi chồng và ghi rõ nhu yếu tòa án nhân dân phân loại theo đúng pháp luật của pháp lý.

* Về nợ chung (A4)

Nếu có nợ chung ghi đơn cử số nợ, ( tiền hay gia tài, chủ nợ là ai, thời hạn trả nợ … ) và đề xuất phân nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có.

  … … … … …., ngày ….. tháng ….. năm … …
 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top