Ai là người có quyền nuôi con sau ly hôn? Tư vấn ly hôn mới nhất

Nuôi con là quyền cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của cha mẹ. Trong trường hợp cha mẹ ly hôn thì nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi con vẫn không biến hóa. Tuy nhiên, vì sau khi ly hôn cha mẹ không sống với nhau nữa nên thiết yếu phải xác lập ai là người có quyền nuôi con.

Việc sống với ai ảnh hưởng tác động đến đời sống và niềm hạnh phúc của con nên cha mẹ cần xem xét cẩn trọng .

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện kèm theo để trực tiếp trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận hợp tác khác tương thích với quyền lợi của con.

Như vậy, theo lao lý của pháp lý, người trực tiếp nuôi con sẽ do vợ, chồng tự thỏa thuận hợp tác với nhau. Nếu không thỏa thuận hợp tác được, người nuôi con sẽ do Tòa án quyết định hành động dựa trên những địa thế căn cứ như quyền hạn về mọi mặt của con ; quan điểm, nguyện vọng của con nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên .Ngoài ra, so với con dưới 36 tháng tuổi, quyền nuôi con thuộc về người mẹ.

Quy định như vậy dựa trên địa thế căn cứ khoa học và mang tính nhân đạo. Tuy nhiên, trong trường hợp người mẹ không đủ điều kiện kèm theo để trực tiếp nuôi con hoặc cha mẹ có thỏa thuận hợp tác khác tương thích nhất với quyền lợi của con thì người cha có quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về yếu tố quyền nuôi con sau ly hôn. Mọi vướng mắc vui vẻ gửi về email : [email protected]

Tổng đài miễn phí: 19006184

Xem thêm: Giải quyết ly hôn đơn phương – Luật Quang Huy

Email: [email protected]

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category : Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top