Các mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Ứng Hòa mới nhất hiện nay

mau don ly hon toa an huyen ung hoa

mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Ứng Hòa

Ly hôn là điều không ai mong ước, nhưng một cuộc hôn nhân gia đình không niềm hạnh phúc cứ gượng ép mà lê dài lại càng khó để cam chịu. Chính vì lẽ đó, việc ly hôn diễn ra ngày một phổ cập. Bắt đầu là những cuộc cãi cự, giải thoát bằng tờ đơn ly hôn, kết thúc bằng bản án, quyết định hành động của tòa án nhân dân.

Ai cũng biết để làm thủ tục ly hôn thì phải viết đơn ly hôn, tuy nhiên mẫu đơn ra sao không phải ai cũng tìm thấy. Qua bài viết này, Luật Quang Huy xin gửi đến bạn đọc mẫu đơn ly hôn của TANDTC huyện Ứng Hòa, Thành phố Thành Phố Hà Nội để bạn đọc được nắm rõ Căn cứ theo pháp luật của pháp lý, Luật Quang Huy chúng tôi xin tư vấn về những nội dung sau:

Cơ sở pháp lý

Mẫu đơn ly hôn đơn phương tại TAND huyện Ứng Hòa

Mẫu đơn ly hôn chấp thuận đồng ý tại tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa

Cơ sở pháp lý

 • Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước
 • Nghị quyết 01/2017 / NQ-HĐTP ( Một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự )
 • Nghị quyết 04/2018 / NQ-HĐTP ( Một số biểu mẫu trong xử lý việc dân sự )

Quý khách hàng hoàn toàn có thể tự soạn đơn theo mẫu dưới đây:

Ly hôn đơn phương – mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Ứng Hòa

Theo lao lý của pháp lý thì trường hợp ly hôn đơn phương là trường hợp một bên vợ hoặc chồng viết đơn nhu yếu tòa án nhân dân xử lý việc ly hôn giữa vợ chồng khi có đủ những địa thế căn cứ ly hôn theo lao lý tại Điều 56 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước. Đơn phương ly hôn bộc lộ ý chí mong ước ly hôn của một bên mà không có được sự đồng thuận của người vợ / chồng còn lại. Sau đây là mẫu đơn ly hôn tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa về ly hôn đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————o0o————–

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ……………….- TP. HÀ NỘI

Họ và tên vợ: ………….……… Sinh ngày:……………………………………………

Số CMND / CCCD: … … … … … … … … do … … … … … …. cấp ngày: … … … … … … … … …

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………..………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: … … … … … … …..

Họ và tên chồng: ………………………….. Sinh ngày:………………………………….

Số CMND / CCCD … … … … ….. do … … … … … … … … … cấp ngày: … … … … … … … … …..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: … … … … … … …..

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Tôi và vợ/chồng là………………………..tự nguyện kết hôn ngày………….tháng……….
năm………. chúng tôi đăng ký kết hôn tại………………………………………….. (Giấy chứng nhận kết hôn số………………………..ngày………tháng……….năm…………)

Nhưng đến năm … … … … …. vợ chồng có xích míc, nguyên do do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chúng tôi đã nhiều lần ngồi lại cùng nhau luận bàn để xử lý nhưng không có hiệu quả và cho đến nay tôi xác lập đời sống hôn nhân gia đình không đạt được và đời sống chung không hề lê dài. Vậy tôi đề xuất Tòa án xử lý cho tôi được ly hôn.

1. Về con chung:

Trong thời kì hôn nhân gia đình, chúng tôi có … …. con chung: ( Ghi đơn cử họ và tên, ngày / tháng / năm sinh của những con ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Nguyện vọng của tôi về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hàng tháng như sau: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Về tài sản chung:

( Ghi đơn cử gia tài gồm có những gì? Nguyện vọng phân loại gia tài như thế nào? Nếu không có gia tài chung thì ghi không có gia tài chung ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. Về nợ chung:

( Nếu không có vay nợ thì ghi không có ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Kính đề xuất Quý Tòa xem xét xử lý ! Kèm theo đơn là những tài liệu sau:

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Thành Phố Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm … … …

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ đơn)

mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Ứng Hòa

Đơn ly hôn thuận tình – mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Ứng Hòa

Theo pháp luật của pháp lý thì trường hợp chấp thuận đồng ý ly hôn là trường hợp vợ chồng phải đạt được thỏa thuận hợp tác về cả 3 yếu tố là nhân thân ( quan hệ vợ chồng ), yếu tố con cháu, yếu tố gia tài chung và nợ chung. Chỉ khi không có tranh chấp Tòa án mới xử lý theo thủ tục xử lý việc dân sự về công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn. Sau đây là mẫu đơn ly hôn TANDTC huyện Ứng Hòa về ly hôn đồng ý chấp thuận:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————o0o————–

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ……………….- TP. HÀ NỘI

Họ và tên vợ: ……………………… Sinh ngày:………………………………………….

Số CMND / CCCD: … … … … … … do … … … … … … … … …. cấp ngày: … … … … … … … …

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc:…………………..

Xem thêm: Ngoại tình có vi phạm luật hôn nhân gia đình không? Quy định 2022

Họ và tên chồng: ………………………….. Sinh ngày:…………………………………

Số CMND / CCCD: … … … ….. do … … … … … … … … … cấp ngày: … … … … … … … … …..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: … … … … … … …..

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Hai vợ chồng tôi tự nguyện kết hôn ngày … … … …. tháng … … …. năm … … … … chúng tôi đăng ký kết hôn tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Giấy ghi nhận kết hôn số … … … … … … … … ….. ngày … … … tháng … … …. năm … … … … Nhưng đến năm … … … … …. vợ chồng có xích míc, nguyên do do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nay, Chúng tôi làm đơn này nhu yếu Tòa án nhân Q. … … … … … … … … …., thành phố TP. Hà Nội công nhận chấp thuận đồng ý ly hôn cho chúng tôi. Vì vậy, Kính mong Quý tòa xem xét và xử lý cho Chúng tôi được đồng ý chấp thuận ly hôn, chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình. Chúng tôi quyết định hành động ly hôn dựa trên sự tự nguyện và đã cùng nhau thỏa thuận hợp tác những yếu tố sau:

1. Về con chung:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Về tài sản chung:

Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau ( ghi đơn cử mỗi người được chia sở hữu tài sản gì, Nếu không có gia tài chung thì ghi không có gia tài chung ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. Về nợ chung:

Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau ( Nếu không có vay nợ thì ghi không có ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Kính đề xuất Quý Tòa xem xét xử lý ! Kèm theo đơn là những tài liệu sau:

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

TP.HN, ngày ….. tháng ….. năm … … …

Họ và tên chồng

( Ký và ghi rõ họ tên )

Họ và tên vợ

( Ký và ghi rõ họ tên )

Sau khi đã xác định được vụ việc của mình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Ứng Hòa. Các bạn cần làm theo các bước hướng dẫn chi tiết về Thủ tục ly hôn tại huyện Ứng Hòa dưới đây để yêu cầu Tòa án giải quyết nhu cầu ly hôn:

Các bước hướng dẫn chi tiết về Thủ tục ly hôn tại huyện Ứng Hòa

Bước 1: Mua mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Ứng Hòa tại TAND Ứng Hòa

Các bạn đến trực tiếp trụ sở của Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa để mua mẫu đơn ly hôn TANDTC huyện Ứng Hòa. Do vị trí nơi cung ứng, bán đơn ly hôn hoàn toàn có thể bị biến hóa trong quy trình tòa hoạt động giải trí, việc ghi rõ trong bài viết này sẽ hoàn toàn có thể không còn đúng chuẩn. Bạn nên hỏi thông tin tại Phòng bảo vệ ngay cửa vào tòa với nhu yếu là “ mẫu đơn ly hôn tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa ”. Tòa án sẽ cung ứng 2 mẫu đơn ly hôn cho bạn lựa chọn và nhu yếu người khởi kiện phải điền vừa đủ thông tin trên mẫu đơn. Mẫu đơn cũng hoàn toàn có thể đánh máy theo mẫu này, tuy nhiên không khuyến khích những bạn thực thi chiêu thức này, do việc tự soạn lại mẫu đơn ly hôn hoàn toàn có thể dẫn tới nhiều trường thông tin không không thiếu, sai thể thức và dẫn tới đơn không hợp lệ. Giá mua đơn ly hôn thường thì: 10.000 đồng / 1 mẫu đơn ly hôn tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa

 • Đơn nhu yếu công nhận chấp thuận đồng ý ly hôn, nuôi con, chia gia tài khi ly hôn ( gọi tắt là Đơn chấp thuận đồng ý );
 • Đơn khởi kiện / Đơn xin ly hôn ( gọi tắt là Đơn đơn phương );

Bước 2: Viết tay thông tin vào mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Ứng Hòa

Trong mẫu đơn ly hôn tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa sẽ có sẵn những trường thông tin để trống để bạn bổ trợ vào. Các thông tin này gồm có thông tin cá thể của bạn và vợ / chồng, ngày, tháng, năm kết hôn; nơi đăng ký kết hôn; thời gian khởi đầu xích míc, nguyên do xích míc và những sự kiện xảy ra; những lần hòa giải địa phương nếu có; thông tin về con chung, ngày tháng năm sinh của con; thông tin về gia tài chung; những nhu yếu của người làm đơn; list những tài liệu gửi kèm và ở đầu cuối là phần ký tên. Bạn cần điền không thiếu, đúng chuẩn những thông tin trên, nhưng cần ngắn gọn, súc tích, tránh việc trình diễn lan man, dài dòng, gây khó khăn vất vả cho quy trình giải quyết và xử lý nhu yếu ly hôn.

Bước 3: Hồ sơ xin ly hôn huyện Ứng Hòa

Hồ sơ xin ly hôn tại huyện Ứng Hòa cấu thành bao gồm:

 • Đơn xin ly hôn ( theo mẫu Đơn đồng ý chấp thuận hoặc Đơn đơn phương ) theo mẫu đơn ly hôn tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa;
 • Bản chính giấy ghi nhận kết hôn ( Trong trường hợp mất phải có bản trích lục cấp bởi Ủy Ban Nhân Dân cấp phường, xã nơi đăng ký kết hôn );
 • Giấy xác nhận nơi cư trú của vợ hoặc chồng ( có dấu của Công an quản trị địa phương );
 • Bản sao công chứng giấy khai sinh của những con chung;
 • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu của 2 vợ chồng ( trong trường hợp tạm trú thì nộp sổ tạm trú, 2 người chưa nhập khẩu thì nộp cả 2 sổ );
 • Bản sao có công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân còn hiệu lực hiện hành ( nếu không có hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa bằng Hộ chiếu hoặc sách vở cá thể tương tự như khác );
 • Trong vấn đề có tranh chấp về con cháu cần bổ trợ những tài liệu, chứng cứ chứng tỏ thu nhập, năng lực kinh tế tài chính, vị trí, điều kiện kèm theo giáo dục văn hóa truyền thống;
 • Trong vấn đề có tranh chấp về gia tài cần bổ trợ những sách vở chứng tỏ chiếm hữu, hợp đồng mua và bán gia tài, địa thế căn cứ chứng tỏ nguồn gốc gia tài;

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin ly hôn, nếu gặp bất kỳ khó khăn nào, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số 0969.078.234 để được trợ giúp. Ngoài ra cũng có thể yêu cầu Dịch vụ trọn gói ly hôn của chúng tôi.

Bước 4: Nộp hồ sơ ly hôn vào Tòa án

Sau khi hoàn thiện mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Ứng Hòa và hồ sơ ly hôn kèm theo. Bạn tiến hành nộp toàn bộ những tài liệu trên vào Bộ phận nhận đơn của Tòa án, thông thường chính là phòng nơi bạn mua đơn ban đầu tại Bước 1.

Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, hồ sơ sẽ được nhận vào, tùy từng trường hợp bạn sẽ được ký sổ nhận đơn, có giấy hẹn hoặc thông tin người sẽ xử lý hồ sơ của bạn sau này.

Bước 5: Tiến hành nộp tạm ứng án phí

Sau một khoảng chừng thời hạn chừng 7 ngày thao tác kể từ khi hồ sơ của bạn được nhận. Bạn sẽ được Tòa án thông tin và tống đạt 1 văn bản nhu yếu nộp tiền tạm ứng án phí. Đây là ngân sách được nộp vào ngân sách nhà nước và có giá 300.000 đ. Bạn cần nhanh gọn nộp số tiền này tới Chi cục thi hành án huyện Ứng Hòa trước thời hạn ghi trên Thông báo, nếu không hồ sơ của bạn sẽ bị trả lại. Trong những trường hợp tranh chấp gia tài, mức án phí sẽ là 5 % giá trị gia tài nhu yếu TANDTC xử lý, tức bạn càng nhu yếu chia nhiều gia tài thì mức án phí cho vấn đề của bạn càng cao. Trên đây là một số ít nội dung về ly hôn và mẫu đơn ly hôn tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa Luật Quang Huy cung cấp đến quý bạn đọc, nếu có yếu tố cần tương hỗ, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhất.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top