Tài sản chung của vợ chồng là gì? Có được chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân hay không?

tai san chung

Pháp luật hiện hành có cho phép vợ chồng có quyền chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân hay không? Nếu chẳng may vợ chồng đang trong thời kì “cơm không lành, canh không ngọt”, nhưng chưa đến mức dẫn đến việc ly hôn. Trong lúc này, một trong 02 bên có mong muốn lấy một phần tài sản chung để giải quyết vấn đề riêng của mình. Như vậy, họ có được đề xuất chia tài sản chung được không?

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân là gì?

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước, tài sản chung của vợ chồng được lao lý như sau:

– Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được lao lý tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được Tặng Ngay cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận hợp tác là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được khuyến mãi cho riêng hoặc có được trải qua thanh toán giao dịch bằng tài sản riêng.

– Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

– Trong trường hợp không có địa thế căn cứ để chứng tỏ tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

tai san chung

Tài sản chung của vợ chồng

Quy định của pháp luật về việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân

Điều 38 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước, chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được pháp luật đơn cử như sau:

 • Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận hợp tác chia một phần hoặc hàng loạt tài sản chung, trừ trường hợp lao lý tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì có quyền nhu yếu Tòa án xử lý.
 • Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo nhu yếu của vợ chồng hoặc theo lao lý của pháp lý.
 • Trong trường hợp vợ, chồng có nhu yếu thì Tòa án xử lý việc chia tài sản chung của vợ chồng theo lao lý tại Điều 59 của Luật này.

Lưu ý: Thỏa thuận chia tài sản chung phải được xây dựng bằng văn bản, vì đây sẽ là địa thế căn cứ để bảo vệ quyền và quyền lợi của mỗi bên khi có tranh chấp phát sinh, đặc biệt quan trọng là khi xảy ra yếu tố và buộc phải ly hôn.

Bên cạnh đó, Điều 39 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước lao lý về thời gian có hiệu lực hiện hành của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

 • Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.
 • Trong trường hợp tài sản được chia mà theo lao lý của pháp lý, thanh toán giao dịch tương quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời gian việc thỏa thuận hợp tác tuân thủ hình thức mà pháp lý pháp luật.
 • Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực hiện hành pháp lý.
 • Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời gian việc chia tài sản chung có hiệu lực thực thi hiện hành vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác.

Những trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong những trường hợp lao lý tại Điều 42 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước:

 • Ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của mái ấm gia đình; quyền, quyền lợi hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lượng hành vi dân sự hoặc không có năng lực lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
 • Nhằm trốn tránh triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây:
 • Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;
 • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;
 • Nghĩa vụ thanh toán giao dịch khi bị Tòa án công bố phá sản;
 • Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;
 • Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác so với Nhà nước;
 • Nghĩa vụ khác về tài sản theo lao lý của Luật này, Bộ luật dân sự và lao lý khác của pháp lý có tương quan.

Như vậy, vợ chồng trọn vẹn hoàn toàn có thể triển khai việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân. Tuy nhiên cần quan tâm những pháp luật của pháp lý về yếu tố này, đồng thời triển khai việc chia tài sản một cách rõ ràng, tráng lệ để tránh những tranh chấp không đáng có sau này.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top