Mẫu đơn xin ly hôn ở quận Hoàng Mai theo quy định 2021

Ly hôn là một trong những vấn đề thuộc thẩm quyền của Tòa án, tùy tính chất của sự việc, nơi cư trú của các bên mà thẩm quyền được quy định khác nhau. Bởi vậy, khi nào thì cần đơn xin ly hôn quận Hoàng Mai, nội dung cơ bản để được thụ lý là gì, quý khách hàng có thể tham khảo nội dung thông tin bên dưới của chúng tôi!

z2930519258577 5298d820ca435917eb7314b76f9974cd

Tòa án Q. Quận Hoàng Mai – Hà Nội pháp luật mẫu riêng về ly hôn

Khi nào thì cần đơn xin ly hôn quận Hoàng Mai

Hoàng Mai là một quận nội thành nằm ở phía nam của thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đây là quận có diện tích lớn thứ tư của thành phố và có dân số đông nhất trong số 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Việc xin mẫu đơn xin ly hôn quận Hoàng Mai được thực hiện khi:

Bạn đang đọc: Mẫu đơn xin ly hôn ở quận Hoàng Mai theo quy định 2021

Tòa án nhân dân Q. Q. Hoàng Mai là nơi một trong hai nơi cư trú Tòa án nhân dân Q. Quận Hoàng Mai – Hà Nội là cơ quan xử lý ly hôn mà cả hai bên thỏa thuận hợp tác và tòa án nhân dân của một trong hai bên cư trú xử lý.

Mẫu đơn xin ly hôn quận Hoàng Mai thuận tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI – TP. HÀ NỘI

Họ và tên vợ: … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày: … … … … … … … … … … … … …. Số CMND / CCCD: … … … … … … … … … … … … … do … … … … … … … … …. cấp ngày: … … … … … Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Điện thoại liên lạc: … … … … … … ….. Họ và tên chồng: … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Sinh ngày: … … … … … … … … …. Số CMND / CCCD: … … … … … … … … … … … ….. do … … … … … … … … … cấp ngày: … … … … …. Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Điện thoại liên lạc: … … … … … … ….. Xin trình diễn với Quý tòa một việc như sau: Hai vợ chồng tôi tự nguyện kết hôn ngày … … … tháng … …. năm … … … … chúng tôi đăng ký kết hôn tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Giấy ghi nhận kết hôn số … … … … … … … … ….. ngày … … … tháng … … …. năm … … … … Nhưng đến năm … … … … …. vợ chồng có xích míc, nguyên do do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Nay, Chúng tôi làm đơn này nhu yếu Tòa án nhân Q. Hoàng Mai – thành phố Thành Phố Hà Nội công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn cho chúng tôi. Vì vậy, Kính mong Quý tòa xem xét và xử lý cho Chúng tôi được chấp thuận đồng ý ly hôn, chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình. Chúng tôi quyết định hành động ly hôn dựa trên sự tự nguyện và đã cùng nhau thỏa thuận hợp tác những yếu tố sau:

Về con chung:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Về tài sản chung:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Về nợ chung:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Kính đề xuất Quý Tòa xem xét xử lý ! Kèm theo đơn là những tài liệu sau: … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … ….. TP.HN, ngày ….. tháng ….. năm … … …

Chữ ký của các bên

Mẫu đơn xin ly hôn quận Hoàng Mai đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI – TP. HÀ NỘI

Họ và tên vợ: … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày: … … … … … … … … … … … … …. Số CMND / CCCD: … … … … … … … … … … … … … do … … … … … … … … …. cấp ngày: … … … … …

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Thủ tục ly hôn thuận tình mới nhất và những thông tin cần biết

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Điện thoại liên lạc: … … … … … … ….. Họ và tên chồng: … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Sinh ngày: … … … … … … … … …. Số CMND / CCCD: … … … … … … … … … … … ….. do … … … … … … … … … cấp ngày: … … … … …. Hộ khẩu thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Chỗ ở hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Điện thoại liên lạc: … … … … … … ….. Xin trình diễn với Quý tòa một việc như sau: Tôi và vợ / chồng là … … … … … … … … … … …. tự nguyện kết hôn ngày … … … …. tháng … … … năm … … …. Chúng tôi đăng ký kết hôn tại ( Giấy ghi nhận kết hôn số … … … … … … … … ngày … … … tháng … … …. năm … … … ) Nhưng đến năm … … … … …. vợ chồng có xích míc, nguyên do do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Chúng tôi đã nhiều lần ngồi lại cùng nhau bàn luận để xử lý nhưng không có hiệu quả và cho đến nay tôi xác lập đời sống hôn nhân gia đình không đạt được và đời sống chung không hề lê dài. Vậy tôi ý kiến đề nghị Tòa án xử lý cho tôi được ly hôn.

Về con chung:

Trong thời kì hôn nhân gia đình, chúng tôi có … …. con chung: ( Ghi đơn cử họ và tên, ngày / tháng / năm sinh của những con ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Nguyện vọng của tôi về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hàng tháng như sau: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Về tài sản chung:

( Ghi đơn cử gia tài gồm có những gì ? Nguyện vọng phân loại gia tài như thế nào ? Nếu không có gia tài chung thì ghi không có gia tài chung ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Về nợ chung:

( Nếu không có vay nợ thì ghi không có ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Kính ý kiến đề nghị Quý Tòa xem xét xử lý ! Kèm theo đơn là những tài liệu sau: … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … … … … … … ….. Thành Phố Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm … … …

      Người làm đơn

Hơn 20 năm đồng hành dịch vụ pháp lý cùng nhiều người mua trên toàn nước, Luật Quang Huy hứa hẹn sẽ là kênh tư vấn hiệu suất cao nhất, liên tục nhất, nhanh nhất của người sử dụng.

Còn bất kỳ vướng mắc gì hành khách vui vẻ liên hệ với chúng tôi trải qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về những thông tin dưới đây. Chúng tôi kỳ vọng nhận được nhiều quan điểm góp phần của người sử dụng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

Tư vấn pháp lý: 19006184

Mail: [email protected]

Xem thêm: MẪU ĐƠN LY HÔN MỚI NHẤT 2022 – LUẬT Quang Huy

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top