Các mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Đan Phượng mới nhất hiện nay

mau don ly hon toa an huyen dan phuong 818x490 1

Các cặp vợ chồng muốn ly hôn tại tòa án nhân dân huyện Đan Phượng thì nộp hồ sơ tại TANDTC huyện Đan Phượng. Trường hợp đơn phương ly hôn thì nộp đơn tại Tòa án nơi cư trú của bên đối phương. Vậy quy trình tiến độ, thủ tục ly hôn tại tòa án nhân dân huyện Đan Phượng diễn ra như thế nào, mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Đan Phượng thế nào? Chi tiết những bước triển khai và mẫu đơn sẽ được Luật Quang Huy gửi đến trong bài viết dưới đây.

Ly hôn đơn phương – mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Đan Phượng

Theo lao lý của pháp lý thì trường hợp ly hôn đơn phương là trường hợp một bên vợ hoặc chồng viết đơn nhu yếu tòa án xử lý việc ly hôn giữa vợ chồng khi có đủ những địa thế căn cứ ly hôn theo lao lý tại Điều 56 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước. Đơn phương ly hôn bộc lộ ý chí mong ước ly hôn của một bên mà không có được sự đồng thuận của người vợ / chồng còn lại. Sau đây là mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Đan Phượng về ly hôn đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————o0o————–

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………….- TP. HÀ NỘI

Họ và tên vợ: ………….……… Sinh ngày:……………………………………………

Số CMND / CCCD: … … … … … … … … do … … … … … …. cấp ngày: … … … … … … … … …

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………..………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: … … … … … … …..

Họ và tên chồng: ………………………….. Sinh ngày:………………………………….

Số CMND / CCCD … … … … ….. do … … … … … … … … … cấp ngày: … … … … … … … … …..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: … … … … … … …..

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Tôi và vợ/chồng là………………………..tự nguyện kết hôn ngày………….tháng……….
năm………. chúng tôi đăng ký kết hôn tại………………………………………….. (Giấy chứng nhận kết hôn số………………………..ngày………tháng……….năm…………)

Nhưng đến năm … … … … …. vợ chồng có xích míc, nguyên do do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chúng tôi đã nhiều lần ngồi lại cùng nhau bàn luận để xử lý nhưng không có tác dụng và cho đến nay tôi xác lập đời sống hôn nhân gia đình không đạt được và đời sống chung không hề lê dài. Vậy tôi ý kiến đề nghị Tòa án xử lý cho tôi được ly hôn.

1. Về con chung:

Trong thời kì hôn nhân gia đình, chúng tôi có … …. con chung: ( Ghi đơn cử họ và tên, ngày / tháng / năm sinh của những con ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Nguyện vọng của tôi về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hàng tháng như sau: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Về tài sản chung:

( Ghi đơn cử gia tài gồm có những gì? Nguyện vọng phân loại gia tài như thế nào? Nếu không có gia tài chung thì ghi không có gia tài chung ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. Về nợ chung:

( Nếu không có vay nợ thì ghi không có ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kính đề xuất Quý Tòa xem xét xử lý ! Kèm theo đơn là những tài liệu sau:

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

TP.HN, ngày ….. tháng ….. năm … … …

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ đơn)

Đơn ly hôn thuận tình – mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Đan Phượng

Theo pháp luật của pháp lý thì trường hợp đồng ý chấp thuận ly hôn là trường hợp vợ chồng phải đạt được thỏa thuận hợp tác về cả 3 yếu tố là nhân thân ( quan hệ vợ chồng ), yếu tố con cháu, yếu tố gia tài chung và nợ chung. Chỉ khi không có tranh chấp Tòa án mới xử lý theo thủ tục xử lý việc dân sự về công nhận chấp thuận đồng ý ly hôn. Sau đây là mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Đan Phượng về ly hôn đồng ý chấp thuận:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————o0o————–

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………….- TP. HÀ NỘI

Họ và tên vợ: ……………………… Sinh ngày:………………………………………….

Số CMND / CCCD: … … … … … … do … … … … … … … … …. cấp ngày: … … … … … … … …

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: … … … … … … …..

Họ và tên chồng: ………………………….. Sinh ngày:…………………………………

Số CMND / CCCD: … … … ….. do … … … … … … … … … cấp ngày: … … … … … … … … …..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: … … … … … … …..

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Hai vợ chồng tôi tự nguyện kết hôn ngày … … … …. tháng … … …. năm … … … … chúng tôi đăng ký kết hôn tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Giấy ghi nhận kết hôn số … … … … … … … … ….. ngày … … … tháng … … …. năm … … … … Nhưng đến năm … … … … …. vợ chồng có xích míc, nguyên do do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nay, Chúng tôi làm đơn này nhu yếu Tòa án nhân Q. … … … … … … … … …., thành phố TP.HN công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn cho chúng tôi. Vì vậy, Kính mong Quý tòa xem xét và xử lý cho Chúng tôi được chấp thuận đồng ý ly hôn, chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình. Chúng tôi quyết định hành động ly hôn dựa trên sự tự nguyện và đã cùng nhau thỏa thuận hợp tác những yếu tố sau:

1. Về con chung:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Về tài sản chung:

Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau ( ghi đơn cử mỗi người được chia sở hữu tài sản gì, Nếu không có gia tài chung thì ghi không có gia tài chung ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. Về nợ chung:

Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau ( Nếu không có vay nợ thì ghi không có ): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kính đề xuất Quý Tòa xem xét xử lý ! Kèm theo đơn là những tài liệu sau:

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

TP.HN, ngày ….. tháng ….. năm … … …

Họ và tên chồng

( Ký và ghi rõ họ tên )

Họ và tên vợ

( Ký và ghi rõ họ tên )

Các bước triển khai ly hôn tại TANDTC huyện Đan Phượng

Bước 1: Bạn nộp hồ sơ khởi kiện tại TAND huyện Đan Phượng

Bước 2: Trong vòng 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ của bạn hợp lệ, TAND huyện Đan Phượng kiểm tra đơn và ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí cho bạn;

Bước 3: Bạn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đan Phượng và nộp lại biên lai tiền tạm ứng án phí cho TAND huyện Đan Phượng

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc TAND huyện Đan Phượng tiến hành mở phiên hòa giải.

Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hòa giải không thành không thay đổi quyết định về việc ly hôn.Nếu các bên không thay đổi ý kiến Tòa án ra quyết định công nhận ly hôn.

Các bước làm thủ tục ly hôn đơn phương tại TANDTC huyện Đan Phượng

Bước 1: Bạn nộp hồ sơ khởi kiện và mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Đan Phượng về việc xin ly hôn tại TAND Đan Phượng

Bước 2: Nhận kết quả xử lý đơn;

Bước 3: Bạn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền và nộp lại biên lai tiền tạm ứng án phí đơn phương cho Tòa án;

Bước 4: Tòa án sẽ triệu tập lấy lời khai, hòa giải và tiến hành thủ tục theo quy định pháp luật tố tụng dân sự;

Bước 5: Trong trường hợp, Tòa án không chấp nhận yêu cầu ly hôn, người yêu cầu ly hôn có quyền kháng cáo để Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử phúc thẩm theo quy định pháp luật.

Các bước làm thủ tục ly hôn đồng ý chấp thuận tại tòa án nhân dân huyện Đan Phượng

Muốn thực thi ly hôn chấp thuận đồng ý tại TANDTC huyện Đan Phượng các bạn phải phân phối những điều kiện kèm theo sau:

– Hai bên thật sự tự nguyện ly hôn;

– Hai bên đã thỏa thuận hợp tác về việc chia gia tài;

– Hai bên đã thỏa thuận hợp tác về việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục con trên cơ sở bảo vệ quyền hạn chính đáng của vợ và con.

Theo pháp luật của Bộ luật Tố tụng dân sự năm năm ngoái, đơn cử là khoản 2 Điều 29 thì nhu yếu công nhận chấp thuận đồng ý ly hôn, thỏa thuận hợp tác nuôi con, chia gia tài khi ly hôn được xác lập là việc dân sự và thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án.

Thủ tục ly hôn chấp thuận đồng ý tại tòa án nhân dân huyện Đan Phượng như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tại TAND huyện

Đơn ly hôn thuận tình – mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Đan Phượng

Theo lao lý của pháp lý thì trường hợp chấp thuận đồng ý ly hôn là trường hợp vợ chồng phải đạt được thỏa thuận hợp tác về cả 3 yếu tố là nhân thân ( quan hệ vợ chồng ), yếu tố con cháu, yếu tố gia tài chung và nợ chung. Chỉ khi không có tranh chấp Tòa án mới xử lý theo thủ tục xử lý việc dân sự về công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn.

Sau đây là mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Đan Phượng về ly hôn đồng ý chấp thuận:

– Mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Đan Phượng ly hôn đồng ý chấp thuận ở trên

– Giấy ghi nhận đăng ký kết hôn ( bản chính );

– Sổ hộ khẩu ( bản sao có xác nhận );

– CMND / hộ chiếu ( bản sao có xác nhận );

– Giấy khai sinh của con ( bản sao có xác nhận );

– Các tài liệu, chứng cứ khác chứng tỏ gia tài chung.

Bước 2: Nộp lệ phí và thụ lý vụ án

Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đơn nhu yếu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán xử lý. Trường hợp xét thấy đơn nhu yếu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện kèm theo thụ lý, Thẩm phán được phân công sẽ ra thông tin về việc nộp lệ phí nhu yếu xử lý việc dân sự. Thời hạn nộp lệ phí này là 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được thông tin. Đơn nhu yếu được thụ lý khi người nhu yếu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí. Án phí ly hôn theo lao lý pháp lý là 300.000 đồng. Nếu tương quan đến phân loại gia tài thì bạn phải chịu thêm án phí tương ứng với tỉ lệ gia tài Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày thụ lý đơn nhu yếu, Tòa án thông tin bằng văn bản cho người nhu yếu, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc xử lý nhu yếu công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc đã thụ lý đơn nhu yếu.

Bước 3: Tòa án chuẩn bị xét đơn yêu cầu và mở phiên họp công khai để giải quyết việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét đơn nhu yếu là 01 tháng, kể từ ngày thụ lý. Trong thời hạn chuẩn bị sẵn sàng này, Tòa án phải ra quyết định hành động mở phiên họp xử lý và triển khai mở phiên họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động.

Bước 4: Toà án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn

Quan hệ hôn nhân gia đình chấm hết kể từ ngày quyết định hành động công nhận chấp thuận đồng ý ly hôn có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý.

Không có hộ khẩu tại huyện Đan Phượng có ly hôn được hay không?

Có, nếu bạn hoặc chồng đang cư trú tại huyện Đan Phượng thì hoàn toàn có thể thực thi ly hôn tại đây? Phân chia gia tài khi ly hôn ở tòa án nhân dân huyện Đan Phượng như thế nào? Theo lao lý của pháp lý về việc phân loại gia tài như sau:

– Tài sản riêng: của bên nào sẽ thuộc về người đó.

– Tài sản chung: pháp lý tôn trọng sự thỏa thuận hợp tác giữa hai bên khi triển khai thủ tục ly hôn, nếu không thỏa thuận hợp tác được thì sẽ nhu yếu Tòa án xử lý.

Ly hôn đơn phương tại tòa án nhân dân huyện Đan Phượng diễn ra trong bao lâu?

– Giải quyết ly hôn tại cấp xét xử sơ thẩm: khoảng chừng từ 4 đến 6 tháng ( nếu có tranh chấp gia tài, phức tạp thì hoàn toàn có thể lê dài hơn ).

– Giải quyết ly hôn tại cấp phúc thẩm: khoảng chừng từ 3 đến 4 tháng ( nếu có kháng nghị );

Ly hôn đơn phương tại TANDTC huyện Đan Phượng mất bao nhiêu tiền

– Án phí dân sự xét xử sơ thẩm: 300.000 đồng nếu không có tranh chấp về gia tài.

Những quan tâm khi ly hôn tại tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ

– Vợ đang mang thai hoặc con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền nhu yếu đơn phương ly hôn;

– Có thể yêu cầu Tòa án nơi làm việc của Bị đơn giải quyết nếu không xác định được nơi cư trú bị đơn;

– Tòa sẽ triệu tập những con từ 7 tuổi đến dưới 18 tuổi để lấy lời khai về nguyện vọng sống với bố / mẹ.

– Dự phí ly hôn là 200.000 đồng. Trên đây là 1 số ít yếu tố về ly hôn và mẫu đơn ly hôn tòa án huyện Đan Phượng Luật Quang Huy ra mắt đến quý bạn đọc, nếu có vướng mắc hay yếu tố gì cần xử lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tương hỗ nhanh nhất.

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top