Thuận tình ly hôn vắng mặt chồng hoặc vợ có được hay không? Bao lâu thì vợ chồng nhận được quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án?

Thuận tình ly hôn vắng mặt chồng có được không? Bao lâu thì vợ chồng nhận được quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án? Tôi và chồng đang có ý định ly hôn và cả hai đều đồng ý. Tôi muốn luật sư giúp tôi giải đáp những thắc mắc trên sớm nhất có thể. Tôi xin cám ơn!

Thuận tình ly hôn vắng mặt chồng hoặc vợ có được hay không?

Theo Điều 397 Bộ luật Tố tụng dân sự năm ngoái pháp luật về hòa giải và công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận hợp tác nuôi con, chia gia tài khi ly hôn như sau:

“Điều 397. Hòa giải và công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn

1. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, trước khi tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ, khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án.

2. Thẩm phán phải tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ; giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.

3. Trường hợp sau khi hòa giải, vợ, chồng đoàn tụ thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu của họ.

4. Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành thì Thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 212 của Bộ luật này khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn;

b) Hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;

c) Sự thỏa thuận phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con.

5. Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành và các đương sự không thỏa thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Tòa án đình chỉ giải quyết việc dân sự về công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn và thụ lý vụ án để giải quyết. Tòa án không phải thông báo về việc thụ lý vụ án, không phải phân công lại Thẩm phán giải quyết vụ án. Việc giải quyết vụ án được thực hiện theo thủ tục chung do Bộ luật này quy định.”

Như vậy, Tòa án phải tổ chức triển khai hòa giải sum vầy. Sau khi hòa giải sum vầy không thành thì mới xem xét công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận hợp tác của những đương sự nếu cung ứng không thiếu những điều kiện kèm theo luật định.

Mà muốn hòa giải sum vầy thì phải xuất hiện cả hai bên đương sự. Ở đây, rõ ràng tòa sẽ không hề triển khai tổ chức triển khai hòa giải đoàn viên được vì một bên nhu yếu xin vắng mặt và chỉ có bên còn lại tham gia phiên hòa giải.

Do đó, nếu một bên là chồng vắng mặt thì sẽ chỉ giải quyết được so với trường hợp đơn phương ly hôn, nếu thuận tình ly hôn thì phải xuất hiện hai vợ chồng.

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án bao lâu thì vợ chồng nhận được?

Theo khoản 1 Điều 212 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn như sau:

“Điều 212. Ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

1. Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công phải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.

2. Thẩm phán chỉ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án.

3. Trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 210 của Bộ luật này mà các đương sự có mặt thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì thỏa thuận đó chỉ có giá trị đối với những người có mặt và được Thẩm phán ra quyết định công nhận nếu không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt. Trường hợp thỏa thuận của họ có ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì thỏa thuận này chỉ có giá trị và được Thẩm phán ra quyết định công nhận nếu được đương sự vắng mặt tại phiên hòa giải đồng ý bằng văn bản.”

Như vậy, trong thời hạn 5 ngày thao tác kể từ ngày ra quyết định hành động công nhận sự thỏa thuận hợp tác của những đương sự thì Tòa án phải gửi quyết định hành động trên.

Tại buổi hòa giải của thuận tình ly hôn có được thay đổi ý kiến hay không?

Theo khoản 4 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự năm ngoái, đương sự có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây:

“Điều 70. Quyền, nghĩa vụ của đương sự

Đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng. Khi tham gia tố tụng, đương sự có quyền, nghĩa vụ sau đây:

4. Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu theo quy định của Bộ luật này.”

Cùng đó, tại khoản 5 Điều 397 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định:

“Điều 397. Hòa giải và công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn

5. Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành và các đương sự không thỏa thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Tòa án đình chỉ giải quyết việc dân sự về công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn và thụ lý vụ án để giải quyết. Tòa án không phải thông báo về việc thụ lý vụ án, không phải phân công lại Thẩm phán giải quyết vụ án. Việc giải quyết vụ án được thực hiện theo thủ tục chung do Bộ luật này quy định.”

Như vậy, bạn trọn vẹn được biến hóa quan điểm, nguyện vọng của mình tại buổi hòa giải trong giải quyết thuận tình ly hôn.

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top