Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Nội dung bài viết

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 • Dịch vụ trọn gói tất cả chi phí
 • Giá tốt nhất trên thị trường với đảm bảo chất lượng
 • Quá trình thủ tục nhanh gọn
 • Chúng tôi sẽ làm việc tận nơi cho bạn, không cần đi lại
 • Luật sư tư vấn miễn phí qua điện thoại sẵn sàng giúp bạn.

Đăng ký ngay để nhận tư vấn miễn phí

Hotline: 1900.6671

điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư 2020 thì: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc còn gọi là Giấy chứng nhận đầu tư) là tài liệu ghi lại thông tin đăng ký dự án đầu tư của nhà đầu tư. Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là quá trình chủ dự án đầu tư hoặc người được ủy quyền thực hiện để sửa đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có các đặc điểm như sau:

 • Phải được thực hiện bởi chủ sở hữu hợp pháp của dự án đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp pháp;
 • Phải được nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nội dung điều chỉnh phải chính xác và phù hợp với thực tế, có các bằng chứng pháp lý để chứng minh;
 • Việc điều chỉnh dự án đầu tư không được vi phạm các quy định pháp luật và các kế hoạch, quy hoạch của địa phương nơi đặt dự án.

CÁC TRƯỜNG HỢP SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Quyền điều chỉnh dự án đầu tư thuộc về chủ sở hữu dự án trong những trường hợp sau đây:

 • Đổi mã số dự án đầu tư;
 • Thay đổi thông tin về tên, địa chỉ, hoặc nhà đầu tư;
 • Đổi tên dự án đầu tư;
 • Chuyển nhượng hoặc thay đổi dự án đầu tư;
 • Thay đổi diện tích đất sử dụng hoặc địa điểm thực hiện dự án;
 • Thay đổi mục tiêu và quy mô dự án đầu tư;
 • Điều chỉnh vốn góp hoặc phần vốn góp bao gồm vốn huy động từ bên ngoài và của nhà đầu tư;
 • Điều chỉnh tiến độ góp và huy động vốn của dự án đầu tư;
 • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa dự án vào hoạt động, mục tiêu hoạt động và nội dung hoạt động trong từng giai đoạn (nếu dự án được thực hiện theo từng giai đoạn);
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định và được chấp thuận trong quá trình chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi các điều kiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư;
 • Thay đổi chủ trương đầu tư trong các trường hợp.
 1. Thay đổi mục đích đã được xác định trong giấy phép đầu tư ban đầu và bổ sung mục đích mới phù hợp với giấy phép đầu tư;
 2. Sửa đổi diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc 30 ha hoặc thay đổi vị trí đầu tư;
 3. Thay đổi tổng số vốn đầu tư lớn hơn 20% và dẫn đến sự thay đổi quy mô của dự án;
 4. Gia hạn tiến độ thực hiện dự án đầu tư khi tổng thời gian đầu tư vượt quá 12 tháng so với tiến độ được quy định trong giấy phép đầu tư ban đầu;
 5. Điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án đầu tư;
 6. Thay đổi công nghệ đã được chấp thuận và được đánh giá trong quá trình cấp giấy phép đầu tư ban đầu;
 7. Thay đổi chủ đầu tư của dự án đầu tư được phê duyệt trong giấy phép đầu tư ban đầu và phê duyệt chủ đầu tư mới trước khi khởi động, vận hành hoặc sửa đổi điều kiện cho chủ đầu tư (nếu có).

Chú ý: Theo khoản 4 Điều 41 Luật đầu tư 2020, trong trường hợp dự án đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhà đầu tư bị hạn chế sửa đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ được quy định trong văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư lần đầu, trừ khi đáp ứng một trong những điều kiện sau đây:

 • Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính;
 • Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;
 • Đổi mới mục tiêu đã được quy định trong văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, bổ sung mục tiêu thuộc diện phê duyệt chủ trương đầu tư;
 • Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên, dẫn đến sự thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Hồ sơ sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư

Đối với dự án không yêu cầu chấp thuận chủ trương đầu tư

Số lượng tài liệu: 01 tập. 

Tài liệu thay đổi giấy chứng nhận đầu tư bao gồm những chứng từ sau: 

 • Đề nghị sửa đổi dự án đầu tư; 
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại; 
 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm thay đổi; 
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc sửa đổi dự án đầu tư khi sửa đổi ở một trong các vấn đề sau:
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án (bao gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
 • Thời hạn hoạt động của dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trong trường hợp dự án được thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

Giải thích hoặc cung cấp các tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm:

 • Tài liệu xác minh về tính hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính của 2 năm gần đây của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất điều chỉnh cho dự án đầu tư bao gồm các nội dung chính sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục đích đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và kế hoạch huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất ưu đãi đầu tư, tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Nếu pháp luật về xây dựng yêu cầu việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nhà đầu tư có thể nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Nếu dự án đầu tư không yêu cầu được Nhà nước cấp đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhà đầu tư cần nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải thích về công nghệ được sử dụng trong dự án đầu tư, đối với dự án được đánh giá thẩm định, thu thập ý kiến về công nghệ theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) cho dự án đầu tư theo hình thức BCC.
 • Các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện và khả năng của nhà đầu tư theo các quy định của pháp luật (nếu có).

Với các dự án yêu cầu cấp chủ trương đầu tư

Trước khi thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục để điều chỉnh chủ trương đầu tư. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ có thẩm quyền chấp thuận việc điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư làm cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn, thì cấp cao hơn đó sẽ có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư sẽ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với các hồ sơ tương tự như đã trình bày ở trên.

Cơ quan thụ lý, xử lý

Theo quy định tại Điều 39 của Luật đầu tư năm 2020, việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư sẽ do thẩm quyền sau đây thực hiện:

 • Đối với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ban Quản lý của khu đó sẽ có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • Đối với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Ngoài ra, cơ quan đăng ký đầu tư tại nơi thực hiện dự án hoặc nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành dự án sẽ có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sau:
 • Dự án đầu tư thực hiện tại ít nhất 02 tỉnh trở lên. 

Ví dụ, nếu dự án đầu tư sản xuất máy phát điện A có nhà xưởng sản xuất tại các khu công nghiệp của cả hai tỉnh Hải Dương và Hải Phòng, nhưng trụ sở chính (phòng điều hành) đặt tại Hải Phòng thì Ban quản lý khu công nghiệp của tỉnh Hải Phòng sẽ có thẩm quyền cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án A.

 • Dự án đầu tư thực hiện ở khu vực có và không có các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Ví dụ: Dự án đầu tư sản xuất đồ chơi trẻ em Z có xưởng sản xuất tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Bình Dương, nhưng lại có trụ sở văn phòng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện hoạt động kinh doanh, thì cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của dự án Z là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

 • Dự án đầu tư trong khu vực chưa có Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không nằm trong phạm vi quản lý của các Ban đó.

Ví dụ: Dự án W đầu tư sản xuất sản phẩm y tế tại một khu vực nông thôn thuộc tỉnh C, nơi này không có bất kỳ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nào. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh C sẽ có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của dự án W.

Thủ tục, trình tự sửa đổi giấy phép đầu tư

Sửa đổi giấy phép đầu tư không liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài tham gia vốn hoặc mua cổ phần

Các bước để sửa đổi giấy phép đầu tư:

Bước 1: Trước khi thực hiện thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải đăng ký trực tuyến thông tin liên quan đến dự án đầu tư trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Trong vòng 15 ngày kể từ khi đăng ký trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ sửa đổi giấy phép đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 3: Sau khi cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ, nhà đầu tư sẽ được cấp tài khoản truy cập Hệ thống Thông tin Quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Bước 4: Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống Thông tin Quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ.

Bước 5: Thay đổi thông tin liên quan trên giấy phép đăng ký doanh nghiệp và đăng thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin Đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia.

Nếu việc sửa đổi giấy phép đầu tư dẫn đến thay đổi thông tin liên quan đến giấy phép đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư khi có nhà đầu tư quốc tế mới đóng góp vốn, mua cổ phần

Bước 1: Nhà đầu tư đệ trình hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính để thực hiện thủ tục đăng ký đóng góp vốn, mua cổ phần, và phần vốn đóng góp vào Công ty vốn đầu tư quốc tế; 

Bước 2: Nhà đầu tư đệ trình hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục ghi nhận thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

Bước 3: Thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư cập nhật thông tin của nhà đầu tư mới và các nội dung sửa đổi liên quan đến dự án đầu tư; 

Bước 4: Trong trường hợp nhà đầu tư bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh; 

Bước 5: Xin cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành. 

Chú ý khi sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

 • Nếu đề xuất của nhà đầu tư về việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 
 • Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới theo quy định;
 • Trong trường hợp điều chỉnh ngành nghề kinh doanh mới là một ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu trong suốt quá trình vận hành.

Công ty Luật Quang Huy cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư

Các bước thực hiện của công ty bao gồm:

 • Tiếp nhận thông tin từ khách hàng và cung cấp tư vấn chi tiết và rõ ràng.
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục.
 • Thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi đã có đầy đủ tài liệu từ khách hàng.
 • Tư vấn cho khách hàng về những điều cần lưu ý trong quá trình thực hiện thủ tục.
 • Hoàn tất quá trình và trao trả kết quả cho khách hàng.

Việc tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật và thủ tục liên quan là rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi của bản thân và các bên liên quan.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Quang Huy?

Việc sử dụng dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Quang Huy có nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Điều đầu tiên, các quy định pháp luật liên quan đến thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư hiện nay rất phức tạp. Vì vậy, để tránh mất quá nhiều thời gian và công sức của khách hàng, cũng như tránh ngán ngẩm với việc bị trả hồ sơ, việc sử dụng dịch vụ tại Luật Quang Huy là cách tốt nhất.
 • Điều thứ hai, Luật Quang Huy cung cấp dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư trọn gói, giải quyết mọi vấn đề phức tạp của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:

 • Phong cách làm việc chuyên nghiệp, luôn đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
 • Thời gian xử lý hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư rất nhanh chóng.
 • Phí dịch vụ hợp lý, không quá cao so với các đơn vị khác trong ngành.
 • Thủ tục ký kết hợp đồng đơn giản.
 • Cam kết bảo mật thông tin khách hàng để đảm bảo không có thông tin kinh doanh bị lộ.
 • Hỗ trợ khách hàng trọn đời là cam kết của chúng tôi.

Cung cấp chi phí tư vấn thay đổi và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Để ước tính chi phí thuê dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chính xác, phụ thuộc vào các yếu tố sau: Nội dung yêu cầu thay đổi trên giấy chứng nhận đầu tư, gói thực hiện (cơ bản hoặc chuyên nghiệp)… Sau khi nghe ý kiến của khách hàng, Luật Quang Huy sẽ lập bảng báo giá chi tiết và gửi cho Quý khách.

Báo giá dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Luật Quang Huy là phí trọn gói, bao gồm tất cả các khoản phí đóng cho nhà nước và phí dịch vụ.

Các bước để đăng ký sử dụng dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Quang Huy

Khi sang tên quyền sử dụng đất, người chuyển nhượng phải trả thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 2% của giá trị chuyển nhượng. Ngoài ra, người mua còn phải trả lệ phí trước bạ với tỷ lệ 0,5% của giá trị đất nhân với diện tích sử dụng đất. Phí thẩm định hồ sơ khi sang tên Sổ đỏ được quy định tại cấp tỉnh và khác nhau giữa các tỉnh, thành phố.

1. Liên hệ tư vấn

Sau khi Quý khách liên hệ, chúng tôi sẽ nghe và hiểu các yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ tư vấn các công việc cần thực hiện để mở công ty và gửi bảng báo giá chi tiết.

2. Ký hợp đồng

Nếu Quý khách đồng ý, chúng tôi sẽ soạn thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, dựa trên các thông tin giữa hai bên đã được thống nhất.

3. Thực hiện dịch vụ

Chúng tôi tiến hành thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi có kết quả, bộ phận giao nhận sẽ gửi kết quả đến địa chỉ được yêu cầu của Quý khách hàng.

ĐẢM BẢO DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Luật Quang Huy DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

 • Cung cấp tư vấn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Theo dõi liên tục và cập nhật tình trạng đăng ký cho khách hàng;
 • Cung cấp dịch vụ trực tuyến, tiết kiệm thời gian và công sức của khách hàng;
 • Trả kết quả cho khách hàng sau 10 – 20 ngày làm việc;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy phép đầu tư;
 • Miễn phí vận chuyển và công chứng các giấy tờ liên quan;
 • Chi phí hợp lý, không có chi phí phát sinh bất kỳ!

Scroll to Top