Phân tích thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay. Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

         Năm 2006, giữa lúc thị trường bất động sản đang diễn ra vô cùng sôi động, mô hình “chợ” bất động sản với tên gọi “sàn giao dịch” chính thức được thừa nhận trong Luật Kinh doanh bất động sản 2006. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp Nhà nước quản lý được các giao dịch, hạn chế thất thu thuế do việc chuyển nhượng, mua bán ngầm bên ngoài và góp phần bình ổn thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, khi giao dịch qua sàn giá cả được công khai, thông tin đầy đủ sẽ tránh được rủi ro và thiệt hại cho các bên…Vậy thực trạng hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản này ra sao, có đáp ứng được các kỳ vọng nêu ra hay không. Để là rõ vấn đề này em xin chọn đề số 10: “Phân tích thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay. Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản” làm đề tài viết bài tiểu luận của mình.


Danh mục tài liệu tham khảo:

 • Luật kinh doanh bất động sản 2014.
 • Nghị định của Chính phủ số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
 • Thông tư 11/2015/TT-BXD; Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở.

Một số vấn đề lý luận về sàn giao dịch bất động sản

Khái niệm sàn giao dịch bất động sản

      Theo khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản thì: Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

      Từ định nghĩa nêu trên ta có thể thấy sàn giao dịch bất động sản có một số đặc trưng sau:

      Thứ nhất, sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra giao dịch một loại hàng hóa đặc biệt-bất động sản, tính đặc biệt thể hiện: không có hàng hóa được trưng bày; chỉ có các thông tin về bất động sản (quy hoạch, tính chất pháp lý, vị trí, địa điểm, kích thước, hình dáng, chất lượng, nghĩa vụ tài chính, mức giá chuyển nhượng).

      Thứ hai, sàn giao dịch là chợ hoạt động đặc biệt tổng hợp, ở đó phải cung cấp đầy đủ và khép kín mọi dịch vụ liên quan đến bất động sản, các dịch vụ mang tính chuyên nghiệp, hoạt động đảm bảo công khai, minh bạch, chuẩn xác và được quản lý nghiêm ngặt.

Vai trò của thị trường bất động sản

      Thứ nhất, sàn giao dịch bất động sản có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về bất động sản và thị trường bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản là nơi cung cấp các thông tin cho các cơ quan quản lý một cách chính xác và kịp thời để các cơ quan này nắm bắt được thông tin về các hoạt động của thị trường bất động sản. Đối với các nhà đầu tư, thông tin từ sàn giao dịch giúp họ có thể nắm bắt được xu hướng thị trường và thị hiếu của khách hàng để từ đó có chiến lược kinh doanh phù hợp. Ngoài ra, sàn giao dịch bất động sản còn cung cấp cho khách hàng những thông tin chính xác về bất động sản giúp họ có thể chọn mua được những bất động sản phù hợp với yêu cầu.

      Thứ hai, sàn giao dịch bất động sản giúp Nhà nước quản lý được các giao dịch, hạn chế thất thu thuế do việc chuyển nhượng, mua bán ngầm bên ngoài và góp phần bình ổn thị trường bất động sản.

        Thứ ba, sàn giao dịch bất động sản góp phần phát triển hoạt động của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, khi giao dịch qua sàn giá cả được công khai, thông tin đầy đủ sẽ tránh được rủi ro và thiệt hại cho các bên…

Pháp luật điều chỉnh về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

      Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hiện nay được điểu chỉnh bởi một số văn bản quy phạm pháp luật sau: Luật kinh doanh bất động sản năm 2014; Nghị định của Chính phủ số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Thông tư 11/2015/TT-BXD; Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở. Các văn bản quy phạm pháp luật này tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển một cách bền vững. Cụ thể:

      Thứ nhất, về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất dộng sản:

      Từ ngày 16/02/2016, tổ chức và cá nhân muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BXD. Cụ thể như sau:

 • Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 • Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng; nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết.
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.
 • Các sàn giao dịch bất động sản đã thành lập trước ngày Thông tư 11/2015/TT-BXD có hiệu lực được tiếp tục hoạt động nhưng chậm nhất là ngày 01/7/2016, các sàn giao dịch bất động sản phải bổ sung đầy đủ các điều kiện quy định nêu trên.

      Thứ hai, về nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản:

      Theo Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản thì nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản bao gồm:

 • Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

      Thứ ba, về chế tài xử phạt vi phạm đối với các sàn giao dịch bất động sản. Việc xử lý vi phạm quy định về thành lập và hoạt động sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 36 Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở.

Thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay

Thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở Việt Nam hiện nay

Những kết quả đạt được

      Thứ nhất, kể từ khi thành lập đến nay sàn giao dịch bất động sản đã có những đóng góp to lớn trong việc cung cấp thông tin cho thị trường bất động sản.

      Theo báo cáo từ Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), tính đến cuối năm 2014, cả nước có trên 1.000 sàn giao dịch bất động sản, có thể kể đến một số sàn giao dịch bất động sản có uy tín như: Sacomreal, ACBR, Đất Lành, Viglacer…Sự phát triển nhanh chóng của sàn giao dịch bất động sản cũng như mạng lưới sàn giao dịch bất động sản đã có vai trò to lớn trong việc cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho thị trường. Hệ thống thông tin của sàn giao dịch bất động sản ngày càng hoàn thiện góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ, ổn định, công khai và minh bạch hơn.

      Thứ hai, hoạt động của các sàn giao dịch đang từng bước hình thành một sân chơi an toàn cho các nhà đầu tư bất động sản và đem lạ nhiều lợi ích cho người dân khi tiếp cận loại hàng hóa đặc biệt – bất động sản, nhất là nhà ở.

      Thứ ba, hiện nay các sàn giao dịch bất động sản không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động của mình. Các sàn giao dịch bất động sản đã có ý thức chủ động xây dựng và điều hành sàn giao dịch bất động sản theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động chiến lược, nâng cao kỹ năng quản lý hành nghề và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên. Ví dụ: Sàn giao dịch bất động sản Sacomreal đã xây dựng một hệ thống các sàn giao dịch bất động sản hiện đại. Tại các sàn giao dịch bất động sản này được trang bị các bảng điện tử và tạp chí. Điều này giúp khách hàng tìm kiếm và tham khảo thông tin nhanh chóng, từ đó ngày càng thu hút được các giao dịch qua sàn.

      Thứ tư, các sàn giao dịch bất động sản hiện nay ngày càng phát triển các sản phẩm dịch vụ của mình phù hợp với nhu cầu thiết yếu về nhà ở, giao dịch bất động sản của nhiều đối tượng khách hàng, từ đó tạo ra nhiều sự lựa chọn cho khách hàng và nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động của mình.

Những hạn chế trong hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập thể hiện ở những khía cạnh sau:

      Thứ nhất, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản còn mang tính hình thức, kém hiệu quả.

      Dù số lượng các sàn giao dịch bất động sản phát triển khá nhanh nhưng nhìn chung trong thời gian qua hoạt động của sàn giao dịch bất động sản còn mang tính hình thức, kém hiệu quả, số lượng giao dich qua sàn rất thấp. Theo Bộ Xây dựng, tính đến hết tháng 3/2013, cả nước đã có 1.012 sàn giao dịch bất động sản được thành lập, tuy nhiên các sàn giao dịch BĐS đủ điều kiện hoạt động và tương đối minh bạch chiếm tỷ lệ rất ít.Thị trường bất động sản đóng băng, hàng loạt các sàn giao dịch bất động sản đã giải thể hoặc đóng cửa, chỉ còn một số lượng nhỏ hoạt động cầm chừng. Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, trong tổng số hơn 500 sàn giao dịch bất động sản đăng ký, có tới 122 sàn không hoạt động và hơn 200 sàn không có bất kỳ giao dịch thành công nào. Có thể thấy hiệu quả giao dịch qua sàn chưa cao bởi năng lực hoạt động của các sàn rất thấp. Các sàn chỉ thay “vỏ bọc” bên ngoài còn hoạt động bên trong vẫn không khác gì các trung tâm môi giới nhà đất trước kia. Hiện  nay điều kiện để thành lập sàn giao dịch động sản theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng không quá phức tạp, chi phí thánh lập và hoạt động cũng không cao vì vậy các sàn giao dịch bất động sản ra đời ồ ạt nhưng tính cạnh tranh thấp, nhu cầu chia sẻ thông tin chưa cao, các sàn không xây dựng chiến lược lâu dài và chỉ mang tinh đối phó.

    Thứ hai, hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản thiếu tính minh bạch.

      Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch bất động sản phải cung cấp đầy đủ và trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản để khách hàng biết và đăng ký giao dịch. Tuy nhiên trên thực tế, quy định này chưa được các sàn thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Thực tiễn cho thấy không ít sàn giao dịch bất động sản sau khi đăng lý thành lập đã không có giao dịch hoặc có những giao dịch thiếu minh bạch, giao dịch các bất động sản chưa có đủ điều kiện giao dịch…Bên cạnh đó các thông tin được niêm yết trên sàn không đảm bảo tính chính xác hoàn toàn bởi hầu như hiện nay các sàn giao dịch chủ yếu do nhà đầu tư thành lập để bán chính sản phẩm của công ty, do đó vấn đề lợi nhuận được đặt lên hàng đầu. Việc hoạt động thiếu tính minh bạch của các sàn giao dịch bất động sản hiện nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các sàn giao dịch bất động sản đối với người dân cũng như tính công khai và minh bạch của thị trường bất động sản.

      Thứ ba, hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản chưa có sự liên kết với nhau.

Trong thời gian qua, mạng các sàn giao dịch bất động sản ngày càng thu hút thêm các thành viên, tuy nhiên hiệu quả lại chưa cao. Mặc dù đã có ban điều hành nhưng do thiếu sự chủ động nên hoạt động chung của các sàn vẫn ké sôi động. Các sàn giao dịch bất động sản còn hoạt động trong tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, chưa tạo ra dấu ấn cho thị trường bất động sản. Không ít sàn hoạt động trong tình trạng đi mua sỉ bán lẻ hàng hóa bất động sản. Đặc biệt có tình trạng bán phá giá, cạnh tranh không lành mạnh của một số sàn giao dịch bất động sản. Thông tin giữa các sàn về các dự án là không thống nhất và thiếu chính xác. Điều này cho thấy hoạt động của mạng các sàn giao dịch bất động sản còn kém hiệu quả, các sàn cứ mạnh ai người đó làm chứ chưa có sự liên kết với nhau để hoạt động một cách đồng bộ.

      Thứ tư, vẫn có một số sàn giao dịch bất động sản hoạt động mà chưa báo cáo với cơ quan quản lý.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, hiện thành phố có 6 sàn giao dịch bất động sản hoạt động mà chưa báo cáo với cơ quan quản lý. Việc các sàn giao dịch bất động sản hoạt động mà không báo cáo với cơ quan quản lý không những vi hậm quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và thành lập sàn giao dich bất động sản mà việc hoạt động ngoài luồng này còn làm phát sinh các giao dịch ngầm gây nên tình trạng bất ổn, thiếu minh bạch của thị truồng bất động sản. Không những vậy tình trạng này có thể gây ra hiện tượng rửa tiền qua các giao dịch bất dộng sản cũng như việc trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

      Thứ năm, hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản chưa tuân thủ các qu định của pháp luật.

      Kết quả của một số đợt thanh tra, kiểm tra gần đây cho thấy có hàng loạt sai phạm từ chủ đầu tư kinh doanh bất động sản: “Qua kiểm tra 128 sàn bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đoàn kiểm tra đã lập 62 biên bản vi phạm hành chính với mức phạt từ 50 – 180 triệu đồng/sàn, tổng số tiền phạt là 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, số sàn vi phạm chấp hành quyết định xử phạt nghiêm túc mới chỉ đạt 50%. Như vậy, những sai phạm và lừa đảo ở sàn giao dịch bất động sản là có thật”. Trong đó chủ yếu là các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh bất động sản được giao dịch qua sàn, về hợp đồng, thủ tục giao dịch qua sàn, vi phạm về cấp giấy chứng nhận giao dịch qua sàn, vi phạm về việc công khai thông tin sản phẩm trên sàn và thông báo trước khi ký hợp đồng huy động vốn..

      Ví dụ: Vụ lừa mua chung cư mini Petromanning qua sàn giao dịch bất động sản Hà Thành: Đầu năm 2011, trên các sàn giao dịch bất động sản Hà Nội, “Chung cư mini Petromanning” được hàng loạt sàn bất động sản gắn cho cái mác rất oách là chung cư tư nhân “siêu cao cấp” như một loại hàng “hot” vì có chủ đầu tư là Công ty cổ phần phát triển nguồn lực và dịch vụ Dầu khí Việt Nam (Petromanning) cao đến 16 tầng,  được rao bán với giá hàng tỷ đồng một căn.

      Tuy nhiên, qua điều tra tại thời điểm đó phía chủ đầu tư lại khẳng định, hiện dự án chưa khởi công, chưa bán một căn nào. Riêng với sàn giao dịch bất động sản Hà Thành, chủ đầu tư đã đề nghị công an vào cuộc điều tra hành vi lừa đảo. Như vậy, theo như khẳng định của chủ đầu tư Petromanning thì hàng loạt khách hàng, nhà đầu tư của các sàn BĐS đang có nguy cơ là nạn nhân của vụ siêu lừa đảo hàng trăm tỷ đồng. Ngay sau khi có được thông tin từ chủ đầu tư về việc có hiện tượng lừa đảo bán căn hộ chung cư mini Petromanning, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã làm việc với lãnh đạo sàn bất động sản Hà Thành để kiểm chứng. Chủ sàn Hà Thành thừa nhận đã rao bán căn hộ chung cư Petromanning mà không có bất cứ hợp đồng nào với chủ đầu tư và hiện chưa xác định được số căn đã bán.

      Nguyên nhân của các sai phạm này là do các quy định của pháp luật hiện hành về việc thành lập và hoạt động của các sàn giao dich bất động sản còn chưa chặt chẽ. Trong quản lý sàn giao dịch bất động sản hiện nay đã có các quy định về xử phạt đối với các vi phạm song các quy định này chưa được triển khai triệt để, hơn nữa mức phạt đối với các vi phạm lại quá nhẹ nhàng không đủ sức răn đe. Và nếu như vậy, chắc chắn sẽ vẫn còn nhiều sàn giao dịch sãn sàng vi phạm.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

      Mặc dù đã có hành lang pháp lý cho hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản tuy nhiên qua phân tích thực trạng ở trên chúng ta có thể thấy hiệu quả thực thi pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản còn chưa cao, tình trạng vi phạm pháp luật còn phổ biến. Để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, sau đây em xin đưa ra một số giải pháp:

      Thứ nhất, nâng cao tính chuyên nghiệp và tính minh bạch của các sàn giao dịch bất động sản.

Phân tích thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay

      Trước tiên, các sàn giao dịch bất động sản phải chú trọng đến chất lượng chuyên môn của sàn để tăng lòng tin của người dân đối với sàn giao dịch bất động sản, tạo cho họ có thói quen giao dịch trên sàn giao dịch bất động sản. Các sàn giao dịch bất động sản cũng phải thực hiện đúng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và nhà đầu tư, nghĩa là doanh nghiệp thành lập sàn giao dịch bất động sản không chỉ để bán các sản phẩm của mình mà còn thực hiện giao dịch các sản phẩm khác phục vụ thị trường. Các sàn giao dịch bất động sản còn phải công khai giá bán sản phẩm để hạn chế tình trạng đầu cơ. Ngoài ra các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần có sự quan tâm hỗ trợ các sàn giao dịch bất động sản nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp cũng như tính minh bạch của các sàn.

      Thứ hai, không ngừng nâng cao hiệu quả của mạng các sàn giao dịch bất động sản.

      Để tạo ra sự hoạt động đồng bộ và hiệu quả hơn trong thị trường bất động sản. Các sàn giao dịch bất động sản cần phải liên kết, hợp tác vớ nhau thành một mạng lưới sản. Sự liên kết hợp tác này phải được xây dựng trên sự thỏa thuận của các sàn với nhau trên cơ sở những cơ chế mà cơ quản quản lí nhà nước ban hành. Cùng với đó mạng lưới các sàn cũng phải đưa ra các biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng các sàn giao dịch bất động sản. Cụ thể như: thành lập trung tâm cung cấp thông tin cho mạng các sàn giao dịch bất động sản; mạng các sàn giao dịch bất động sản nên thường xuyên tổ chức hội thảo về hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nêu lên những bất cập, tìm ra nguyên nhân và kiến nghị biện pháp khắc phục những bất cập để Bộ xây dựng xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thị trường và xã hội.

      Thứ ba, phân hạng sàn giao dịch bất động sản, hướng tới các sàn giao dịch đạt chuẩn.

      Để các sàn giao dịch bất động sản đi vào quy củ, mỗi năm Bộ Xây dựng cần phân loại, xếp hạng các sàn để hoạt động của các sàn phải chuyên nghiệp và hiệu quả hơn do phải cạnh tranh với nhau để tạo uy tín, thương hiệu. Những sản hoạt động tốt cần được vinh danh, công bố rộng rãi để mọi người biết và đến đó thực hiện các giao dịch, đồng thời loại bỏ các sàn hoạt động kém hiệu quả.

      Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên làm việc trong các sàn giao dịch bất động sản.

          Là những người hoạt động trong  lĩnh vực bất động sản thì trước hết họ phải là người biết rõ được các quy định của pháp luật cũng như các vấn đè liên quan đến hoạt động của mình. Chính vì vậy việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên làm trong các sàn giao dịch bất động sản là cần thiết. Chỉ có vậy mới tạo tiền đề cho việc vận hành và hoạt động của các sàn giao dịch  bất động sản hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

          Thứ năm, tăng cường các cuộc thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử lý các vi phạm của các chủ thể đầu tư va các sàn giao dịch trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

          Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản. Chính vì vậy, để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản thì trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiể tra các sàn giao dịch bất động sản để nâng cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản đồng thời hạn chế các hành vi vi phạm của các sàn giao dịch bất động sản.

          Thứ sáu, nhà nước cần tuyên truyền phổ biến khuyến khích các tổ chức cá nhân thực hiện các giao dịch thông qua sàn để đảm bảo công khai, minh bạch và để bảo vệ quyền, lợi ích của các bên.

        Sự ra đời của sàn giao dịch bất động sản phần nào khắc phục được tình trạng các giao dịch ngầm trên thị trường bất động sản góp phần công khai, minh bạch thị trường bất động sản. Tuy nhiên việc hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên thực tế còn nhiều vấn đề bất cập, nhà nước cần triển khai thực hiện những biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản. Trên đây là toàn bộ bài tiểu luận của em về đề tài đã chọn. Trong quá trình làm bài không thể tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để bài tiểu luận có thể hoàn thiện hơn.


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top