Địa chỉ trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Hiện nay nhu cầu tìm kiếm trung tâm hành chính công của nhiều người lao động là rất lớn, tuy nhiên không phải ai ai cũng biết được vị trí, địa điểm của trung tâm hành chính công ở đâu. Đặc biệt là trung tâm hành chính công Tỉnh Quảng Ninh. Qua bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản nhất và cần thiết nhất về trung tâm hành chính công Tỉnh Quảng Ninh.

Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại trung tâm hành chính công Tỉnh Quảng Ninh, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.

Giới thiệu về trung tâm hành chính công

Trung tâm dịch vụ hành chính công là điểm tập trung các hoạt động nhằm đáp ứng và hỗ trợ quyền lợi, nghĩa vụ cơ bản, và những lợi ích chung quan trọng của công dân và tổ chức. Các dịch vụ này được thực hiện bởi cơ quan nhà nước trực tiếp hoặc thông qua việc ủy quyền cho một số cơ sở bên ngoài nhà nước.

Theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Dịch vụ hành chính công là các hoạt động liên quan đến việc thực thi pháp luật, không có mục tiêu thu lợi, được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới dạng các loại tài liệu pháp lý hoặc thông báo kết quả thực hiện trong các lĩnh vực được quản lý bởi cơ quan đó.

Ví dụ về các dịch vụ hành chính công bao gồm thủ tục cấp giấy khai sinh, giấy phép, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, xử phạt hành chính, hoạt động thanh tra hoặc kiểm tra hành chính, và nhiều dịch vụ khác…

Địa chỉ trung tâm hành chính công Tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm hành chính công Tỉnh Quảng Ninh được đặt tại: 277 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam.

Thời gian làm việc của trung tâm hành chính công

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh làm việc vào tất cả các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu (Trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

Thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Đối với những thủ tục hành chính được quy định thời gian giải quyết trong ngày nhưng hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì được trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Mùa hè: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Mùa đông: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm hành chính công

Chức năng của Trung tâm hành chính công

Trung tâm có chức năng làm đầu mối tập trung và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Nhiệm vụ của Trung tâm hành chính công

 1. Tổ chức tập trung, thống nhất thực hiện việc hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Làm đầu mối tiếp nhận, chuyển cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến do tổ chức, cá nhân thực hiện thông qua hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.
 2. Chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết những thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Trường hợp hồ sơ quá hạn liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, Trung tâm là đầu mối chủ trì để xử lý, tháo gỡ.
 3. Trung tâm phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức việc giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các thủ tục hành chính được phân công, ủy quyền cho công chức, viên chức tại Trung tâm giải quyết.
 4. Công khai tại Trung tâm đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm, trình tự thực hiện thủ tục hành chính, hồ sơ mà tổ chức, cá nhân cần phải nộp khi giải quyết thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.
 5. Tham gia, phối hợp cùng các sở, ban ngành và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng quy trình chi tiết giải quyết từng thủ tục hành chính của từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.
 6. Theo dõi, đôn đốc giám sát, đánh giá công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị được bố trí đến tiếp nhận, hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 7. Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị cho tổ chức, cá nhân.
 8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính.
 9. Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tổ chức hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
 10. Đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng một cửa, một cửa điện tử liên thông; tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động.
 11. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.
 12. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết như: phô tô, in ấn tài liệu khi tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính có nhu cầu.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm hành chính công. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 1900 6184 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top