Trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang

Mỗi tỉnh thành đều có nhiều trung tâm bảo hiểm xã hội cấp huyện khác nhau, mỗi trung tâm bảo hiểm sẽ đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau. Qua bài viết này tổng đài tư vấn Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giới thiệu về trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang.


Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Cai Lậy được đặt tại : 21/8c khu phố 1, phường 4, quốc lộ 1A, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.


Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

 • Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ.
 • Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Cai Lậy
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Cai Lậy

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thị xã Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang

Bảo hiểm xã hội thị xã Cai Lậy chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã Cai Lậy.

Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh,chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND thị xã Cai Lậy.


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thị xã Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang

Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thị xã Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang gồm:

 • Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội thị xã Lai Cậy dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang.
 • Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Cai Lậy
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Cai Lậy
 • Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội thị xã Lai Cậy.
 • Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 • Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
 • Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.
 • Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội thị xã Lai Cậy
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang giao.

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top