Trung tâm Bảo hiểm Xã hội quận 5 – thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay nhu cầu tìm kiếm địa chỉ của trung tâm bảo hiểm xã hội của người lao động là rất lớn. Đặc biệt là trung tâm bảo hiểm xã hội quận 5. Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội quận 5, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận 5 – TP Hồ Chí Minh

Trung tâm bảo hiểm xã hội quận 5 có trụ sở đặt tại: Số 187 Đường Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5.

  • Số điện thoại: (028) 38.535.285
  • Tổng Đài: 08 39.508.860

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội quận 5 – TP Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội quận 5 thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

  • Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ
  • Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Trung tâm Bảo hiểm Xã hội quận 5 - thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Bảo hiểm Xã hội quận 5 – thành phố Hồ Chí Minh

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội quận 5 – thành phố Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 5, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND quận 5.

Bảo hiểm xã hội quận 4 là cơ quan nhà nước thuộc bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội quận 5 chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.


Ban lãnh đạo của Trung tâm bảo hiểm xã hội quận 5 – thành phố Hồ Chí Minh

Ban lãnh đạo của trung tâm bảo hiểm xã hội quận 5 bao gồm các thành viên chức vụ như sau: 

Ban Giám đốc:

Giám đốc: Ông Lâm Phong – (số nhánh 101)
Phó Giám đốc: Ông Tông Hải Âu – (số nhánh 103)
Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thụy Như Huyền – (số nhánh 104)
Bộ phận nghiệp vụ:
Văn thư: 105.
CNTT: 106.
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 201-204.
Thu: 301-311.
Kế Toán: 401-403.
Chi Trả: 404.
Chế độ BHXH: 501-503.
Sổ, thẻ: 601-606.

Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội quận 5 – thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn Quận 5 hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;
Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết.
Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 5.

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Quận 5.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật qua hotline 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top