Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế

Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế là một điểm giao dịch về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… được đặt trụ sở trên địa bàn huyện Yên Thế. Với chức năng và thẩm quyền nhất định trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế đã tiến hành giải quyết quyền lợi cho người lao động. Qua bài viết này tổng đài tư vấn Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giới thiệu về trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế – tỉnh Bắc Giang

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế có trụ sở đặt tại: Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

  • Số điện thoại: 0240 3876 358
  • Mã số thuế :2400485056

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế – tỉnh Bắc Giang

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang được áp dụng theo quy định  giờ hành chính như sau:

  • Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ
  • Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế – Tỉnh Bắc Giang

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội); quản lý đối tượng hưởng các chế độ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trung tâm do Giám đốc quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc. Giám đốc và các Phó Giám đốc do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế
Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế

Giám đốc Trung tâm ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Trung tâm, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

Giám đốc phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao. Giám đốc Trung tâm phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Thế – tỉnh Bắc Giang

Ký kết, tổ chức thực hiện Giám định và thanh toán hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành trên địa bàn huyện Yên Thế.

Tổng hợp, thẩm định, thông báo đa tuyến cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tiếp nhận và giám định lại các trường hợp từ chối, điều chỉnh đa tuyến đi đến ngoại tỉnh.

Kiểm tra, giám định lại công tác giám định và thanh toán đa tuyến của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham gia đoàn kiểm tra công tác khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

Phối hợp với các Ban nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự toán chi phí khám, chữa bệnh theo nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trả lời vướng mắc của các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh.

Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền chế độ chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị huyện Phú Tân theo quy định hiện hành.

Thực hiện chế độ tài chính, thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phối hợp với Văn phòng trong việc lập kế hoạch về số lượng phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và theo dõi, cập nhật thông tin về quản lý cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo từng chế độ, bao gồm đối tượng tháng trước chuyển qua, số đối tượng tăng, giảm và di chuyển trong tháng; điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Yên thế, tỉnh Bắc Giang. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top