Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm, những năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình đã tích cực áp dụng các biện pháp tuyên truyền cả bằng trực quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các đại lý thu, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong các tầng lớp nhân dân nắm bắt được các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giới thiệu về trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình cũng như thông tin chi tiết tới độc giả về vị trí, chức năng, thẩm quyền cũng như thời gian làm việc của trung tâm.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình

Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình hiện nay ở địa chỉ: phố 1b, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

 • Số điện thoại: +84 229 3841 312

Thời gian làm việc Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình

Thông tin về giờ làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình cụ thể như sau:

 • Buổi sáng: từ 8 giờ- 12 giờ
 • Buổi chiều: từ 14 giờ – 17 giờ
 • Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 • Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết
Bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình
Bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình

 • Bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng Giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.
 • Đồng thời cơ quan trên chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Yên Khánh.

Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình

 • Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 •  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:
 • Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
 • Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia, từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;
 • Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đại lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;
 • Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh
 • Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;
Bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình
Bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình
 • Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;
 • Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh theo phân cấp;
 • Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.
 • Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh
 • Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 • Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
 • Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Định kỳ 6 tháng, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động, trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.
 • Quản lý viên chức, lao động hợp đồng của Bảo hiểm xã hội huyện.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top