Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương

Trung tâm bảo hiểm xã hội là cơ quan được đặt tại mỗi huyện, thị trên địa bàn cả nước. Nhằm giảm gánh nặng cho các cơ quan cấp trên mà vẫn đảm bảo thực hiện tốt vai trò của Bảo hiểm xã hội, đồng thời vẫn đảm bảo được tính chất của Bảo hiểm xã hội.

Trong bài viết này, Luật Quang Huy xin cung cấp một số thông tin của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, để giúp các độc giả hiểu rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm bảo hiểm xã hội cấp huyện nói chung và trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gia Lộc nói riêng.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gia Lộc- Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội Huyện Gia Lộc- Tỉnh Hải Dương có trụ sở đặt tại: Thị trấn Gia Lộc – Huyện Gia Lộc – Hải Dương,

  • Mã số thuế:0800933407
  • Số điện thoại: 03203716379
Bảo hiểm xã hội Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương
Bảo hiểm xã hội Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương

Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lộc là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Gia Lộc.

Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Gia Lộc.

Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện.

Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Gia Lộc


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện Gia Lộc hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

Bảo hiểm xã hội Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương
Bảo hiểm xã hội Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương
Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;
Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương xem xét, giải quyết.
Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương trên địa bàn huyện Gia Lộc; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương
Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Gia Lộc;

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lộc


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top