Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Bảo hiểm xã hội cấp huyện là nơi tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Qua bài viết này tổng đài tư vấn Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giới thiệu về trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang cũng như thông tin chi tiết tới độc giả về vị trí, chức năng, thẩm quyền cũng như thời gian làm việc của trung tâm.


Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang được đặt ở: Ô 2, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

  • Số điện thoại: (0273) 3.835.602
  • Mã Số thuế: 1200944624

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

  • Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ.
  • Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang
Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang

Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế và quy định kinh phí hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo; quyết định thành lập, giải thể Bảo hiểm xã hội huyện trong trường hợp có quyết định sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính cấp huyện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giám đc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo; Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng các Tổ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo theo tiêu chuẩn chức danh và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Giám đốc Bảo him xã hội huyện Chợ Gạo ban hành.


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang

Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang gồm:

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;
Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.
Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn huyện Chợ Gạo; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội;
Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh;

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top