Địa chỉ Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Đại diện của cơ quan nhà nước ở mỗi tỉnh quản lý lĩnh vực bảo hiểm xã hội, trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Hới cũng đảm nhiệm xuất sắc vai trò của mình và có nhiều thành tích trong quá trình hoạt động.

Trung tâm bảo hiểm xã hội cấp tỉnh là nơi chủ trì, phi hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội Thành phố Đồng Hới, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ:  Số 183A Trần Hưng Đạo, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  • Số điện thoại: 0232. 3821389

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Hới

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Hới được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

  • Buổi sáng từ: 8 giờ đến 12 giờ
  • Buổi chiều từ: 14 giờ – 17 giờ

Làm việc từ sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

Địa chỉ Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Hới là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ:

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là theo quy định).

Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Hới chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Hới có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng


Thẩm quyền của trung tâm BHXH thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

  • Chủ động phối hp với các Sở, ngành có liên quan để xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo him tht nghiệp, bảo him y tế và Kế hoạch phân bổ dự toán chi phí khám cha bệnh bảo hiểm y tế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  •  Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo him y tế. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.
  • Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân tham gia; từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hp đồng, việc đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tht nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;
  • Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tổ chức dịch vụ công chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;
  • Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
  • Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tnh và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện);

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm BHXH Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top