Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng – tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng – tỉnh Quảng Ngãi

Là một trong những cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng – tỉnh Quảng Ngãi được đặt ở đâu? Thẩm quyền giải quyết những vấn đề gì? Vị trí, chức năng như thế nào?… Để trả lời những câu hỏi trên, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của Luật Quang Huy. Trong trường hợp cần được hỗ trợ các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước này, bạn có thể liên hệ đến Tổng đài 19006588 để được tư vấn cụ thể hơn.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng – tỉnh Quảng Ngãi

Hiện nay trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng được đặt tại địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân – Huyện Trà Bồng – tỉnh Quảng Ngãi.

  • Số điện thoại liên hệ: (0255) 3.865.354
  • Mã số thuế: 4300412763

Trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, nếu gặp vấn đề gì vướng mắc, bạn có thể liên lạc đến HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Thời gian làm việc Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Trà Bồng – tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian làm việc tại Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Trà Bồng: Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ lễ và ngày tết.

  • Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ buổi sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ;
  • Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ.
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng – tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng – tỉnh Quảng Ngãi

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Trà Bồng – tỉnh Quảng Ngãi

Bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Cơ quan này thực hiện chức năng nhiệm vụ như sau:

Bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.

Bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.


Chế độ quản lý, chế độ việc làm của Giám đốc Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng – tỉnh Quảng Ngãi

Chế độ quản lý

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương quy định về chế độ quản lý của giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng như sau:

Bảo hiểm xã hội huyện do giám đốc quản lý, điều hành. Giúp giám đốc có các phó giám đốc. Giám đốc và các phó giám đốc do giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.

Số lượng phó giám đốc không quá 2 người.

Bảo hiểm xã hội huyện không có cơ cấu tổ chức trực thuộc. Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chúc.

Chế độ việc làm

Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền cho phó giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của giám đốc. Giám đốc phải chịu trách nhiệm về quyết định của phó giám đốc được phân công hoặc uỷ quyền giải quyết.


Thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng – tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Trà Bồng có thẩm quyền giải quyết các vấn đề sau đây:

Xây dựng, trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn của Bảo hiểm xã hội huyện và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp.

Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia bảo hiểm theo phân cấp.

Tổ chức thu các khoản đóng BHXH, BHYT đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp.

Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp.

Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT không đúng quy định.

Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.

Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT.

Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do UBND xã, phường thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH tỉnh.

Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ BHXH, BHXH theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan BHXH huyện.

Thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức và cá nhân tham gia BHXH, BHYT.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội ở huyện, với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHYT.

Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện BHXH, BHYT khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Trà Bồng – tỉnh Quảng Ngãi. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top