Thực trạng của việc vi phạm pháp luật trong việc hỏi cung bị can và các giải pháp hoàn thiện

Thực trạng của việc vi phạm pháp luật trong việc hỏi cung bị can và các giải pháp hoàn thiện

Trong quá trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết một vụ án hình sự, có rất nhiều bước được tiến hành: khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm… trong đó, giai đoạn điều tra chiếm một vai trò vô cùng quan trọng vì nó cung cấp những bằng chứng giúp sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án. Và trong giai đoạn điều tra, biện pháp điều tra hỏi cung bị can chiếm vai trò rất lớn vì nó giúp điều tra viên tiếp xúc với bị can, thu thập đầy đủ, chính xác, khách quan lời khai của bị can về toàn bộ sự thật khách quan của vụ án.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật trong quá trình hỏi cung bị can. Qua bài phân tích sau đây tổng đài tư vấn Luật Quang Huy chúng tôi xin giải quyết về vấn đề: “Thực trạng của việc vi phạm pháp luật trong việc hỏi cung bị can và các giải pháp hoàn thiện”


Danh mục tài liệu tham khảo

  • Giáo trình Khoa học Điều tra tội phạm, Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân-2017;
  • Bộ luật Hình sự năm 2015;
  • Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Khái quát về hoạt động hỏi cung bị can

Khái niệm hỏi cung bị can

Theo từ điển Luật học đưa ra định nghĩa: “Hỏi cung bị can là hoạt động tố tụng hình sự do Điều tra viên tiến hành khi có quyết định khởi tố bị can để lấy lời khai về các tình tiết của vụ án hình sự.

Giáo trình khoa học điều tra hình sự của trường Đại học Luật Hà Nội định nghĩa: “Hỏi cung bị can là biện pháp điều tra được tiến hành nhằm thu thập lời khai của bị can về các tình tiết có liên quan đến vụ án, phục vụ công tác điều tra và xử lý đối với vụ án đó.

Thực trạng của việc vi phạm pháp luật trong việc hỏi cung bị can

Đặc điểm của hỏi cung bị can

Hoạt động hỏi cung bị can có những đặc điểm sau:

Tính phổ biến: được áp dụng đối với mọi vụ án hình sự, với mọi tội phạm trong giai đoạn điều tra vụ án;

Tính phức tạp cao: xuất phát từ đặc điểm nhân thân của các bị can, hành vi mà các bị can thực hiện trên thực tế là rất đa dạng. Mặt khác, trong quá trình hỏi cung, tâm lí hỏi cung của bị can và điều tra viên là hoàn toàn trái ngược nhau, hai bên cùng tham gia vào cùng một hoạt động nhưng lại hướng tới hai mục đích khác nhau, một bên thì muốn tìm ra sự thật vụ án, một bên lại muốn trốn tội hoặc được giảm nhẹ tội;

Tính hiệu quả: thông qua hoạt động hỏi cung bị can điều tra viên có thể tìm ra chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội hoặc làm rõ tội phạm khác, hoạt động của các băng nhóm khác trên địa bàn. Ngoài ra thông qua hoạt động hỏi cung bị can còn có thể giáo dục, cảm hóa bị can, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi hành án sau này.

Hỏi cung là một hoạt động tố tụng nằm trong giai đoạn điều tra – một trong bảy giai đoạn tố tụng hình sự. Do vậy nó mang đặc trưng riêng về chủ thể tiến hành, cách thức, trình tự, mục đích tiến hành. Chủ thể có thẩm quyền hỏi cung là Điều tra viên – là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ điều tra vụ án hình sự; Đối tượng hỏi cung là bị can, không ai có thể bị coi là bị can nếu không có quyết định khởi tố bị can của cơ quan có thẩm quyền.

  • Việc hỏi cung được thực hiện sau khi có quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra, nếu chưa có quyết định khởi tố bị can thì Kiểm sát viên không có quyền hỏi cung bị can.
  • Mục đích của hỏi cung là lấy lời khai của bị can về các tình tiết của vụ án, hành vi phạm tội của bị can cùng đồng phạm (trong trường hợp phạm tội có tổ chức) hoặc các tin tức tài liệu khác mà bị can biết có ý nghĩa với công tác điều tra để làm chứng cứ trong quá trình chứng minh vụ án hình sự.

Nhiệm vụ và nguyên tắc của hỏi cung bị can.

Trong quá trình hỏi cung bị can cần giải quyết những nhiệm vụ cụ thể sau:

Thu thập chứng cứ, chứng minh tội phạm, người thực hiện hành vi phạm tội và các tình tiết khác có ý nghĩa cho việc giải quyết đúng đắng vụ án hình sự;

Phát hiện những đồng phạm khác để kịp thời truy bắt, phát hiện những vật chứng còn cất giấu để kịp thời thu giữ, phát hiện những âm mưu và hành động chuẩn bị hay đang gây án để kịp thời ngăn chặn;

Khai thác mở rộng nhằm làm rõ quá trình hoạt dộng phạm tội của bị can và đồng bọn, thu thập những tài liệu để ở rộng hoạt động điều tra;

Làm rõ nhưng nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tội phạm để đề xuất các biện pháp phòng ngừa.

Trong quá trình hỏi cung bị can, Điều tra viên cần tuân theo những nguyên tắc sau:

  • Nguyên tắc nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật.
  • Nguyên tắc thận trọng khách quan.

Thực trạng của việc vi phạm pháp luật trong việc hỏi cung bị can

Khái niệm vi phạm pháp luật trong hỏi cung bị can

Vi phạm pháp luật trong hoạt động hỏi cung bị can có thể được hiểu là hành vi trái pháp luật, có lỗi do cơ quan điều tra và điều tra viên thực hiện xâm hại tới các quyền cơ bản của công dân cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự thật khách quan của vụ án.

Những dấu hiện cơ bản của vi phạm pháp luật trong hỏi cung bị can:

Dấu hiệu hành vi: hành vi như cưỡng cung, bức cung hay dùng nhục hình trong hỏi cung bị can…

Dấu hiệu trái pháp luật: pháp luật Hình sự quy định trong BLTTHS 2015 và một số văn bản pháp luật khác có đưa ra những quy định cụ thể điều chỉnh hành vi của các chủ thể tham gia vào quá trình điều tra vụ án cụ thể là hỏi cung. Đưa ra những chế tài xử lý khi có vi phạm xảy ra để bảo vệ quan hệ pháp luật hình sự.

Dấu hiệu chủ thể: Trong trường hợp này, chủ thể đều là những cá nhân có năng lực hành vi dân sự và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhất định, nên dấu hiệu này được đảm bảo thực hiện. Ví dụ như chủ thể của vi pháp phạm luật trong hỏi cung bị can có thể là điều tra viên hoặc chính bị can…

Dấu hiệu lỗi: Trước khi thực hiện hành vi vi phạm, chủ thể của vi phạm biết là có lỗi, có thể gay ra những hậu quả xấu, trái với đạo đức, xã hội, lẽ phải mà vẫn cố tình thực hiện hành vi đó.

Hậu quả: Dẫn tới người bị thẩm vấn đã khai sai và do vậy gây hậu quả nghiêm trọng cho việc giải quyết vụ án. Hậu quả nghiêm trọng ở đây có thể là hậu quả xử sai một cách nghiêm trọng (oan hoặc bỏ lọt, xử phạt quá nặng hoặc xử phạt quá nhẹ…) hoặc có thể bắt giam người sai…

Trên thực tế có thể thấy rằng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong hỏi cung bị can, ta có thể chia làm hai nhóm chính là:

  • Vi phạm nguyên tắc trong hỏi cung bị can.
  • Vi phạm phương pháp hỏi cung bị can.

Thực trạng của việc vi phạm pháp luật trong hỏi cung bị can.

Thứ nhất, vi phạm trong việc áp dụng các hình thức lấy lời khai trái pháp luật.

Một trong những nguyên tắc cơ bản khi hỏi cung bị can là không được áp dụng những biện pháp thu thập lời khai trái pháp luật như mớm cung, dụ cung, bức cung và dùng nhục hình, kể cả nhục hình biến tướng. Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn còn rất nhiều trường hợp các điều tra viên sử dụng những biện pháp thu thập lời khai trái pháp luật này. Trong đó:

Mớm cung là hành động vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, theo đó điều tra viên đặt câu hỏi hay cách này hay cách khác có tính chất gợi ý để bị can trả lời theo ý muốn chủ quan của mình. Nội dung câu hỏi thường chứa đựng ý muốn chủ quan của người hỏi để trả lời theo ý đó. Hình thức mớm cung rât đa dạng, có thể người hỏi gợi ý cho người nghe trả lời, có thể cho xem tài liệu, vật chứng chưa được xác đinh chính xác để họ trả lời theo gợi ý.

Việc mớm cung làm cho lời khai không chính xác , không phản ánh sự thật khách quan của vụ án. Do vậy pháp luật Tố tụng Hình sự nghiêm cấm mớm cung khi hỏi cung bị can cũng như khi xét hỏi tại phiên tòa.

Dụ cung là trường hợp điều tra viên sử dụng những lời lẽ nhẹ nhàng không khéo, phân tích những lợi hại, những lời hẹn vô nguyên tắc hoặc những thủ đoạn khác (như hứa hẹn vật chất) để mua chuộc, dụ dỗ bị can khai theo ý muốn của mình.

Bức cung là lối xét hỏi bằng cách sử dụng các biện pháp thô bạo như đe dọa, khống chế, thúc ép hoặc dùng lý lẽ ngụy biện để dồn ép bị can khai theo ý muốn chủ quan của Điều tra viên trong khi sự việc đưa ra hỏi chưa đủ chứng cứ xác thực để khẳng định.

Đây là lối xét hỏi bằng cách gây áp lực về mặt tinh thần đối với bị can biểu hiện như đe dọa, tra tấn, đánh đập, hoặc dùng sức ép của nhiều người khi tiế hành hoạt động hỏi cung bị can…hành vi này vi phạm nghiêm trọng Pháp luật hình sư Việt Nam, tùy theo mức độ nặng nhẹ phải chịu hình phạt theo Điều 374 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhục hình là những hành vi dùng vũ lực trái pháp luật đối với bị can như:

  • Đánh đập, hành hạ bị can, không cho bị can ăn, uống, cùm chân, xích tay và các hình thức khác làm cho bị can bị đau đớn về thể chất và tinh thần. Nhục hình có thể nhằm mục đích bức cung hoặc hành hạ bị can hoặc do động cơ thù tức cá nhân các hành vi vi phạm của các chủ thể đại diện cho các cơ quan này trong quá trình thực thi pháp luật đã hoàn toàn đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, mục tiêu xây dựng nền pháp chế Xã Hội Chủ Nghĩa mà chúng ta đang trên đường xây dựng.

Trên thực tế đã ghi nhận những trường hợp bị can bị áp dụng những biện pháp hỏi cung trái pháp luật:

Theo lời kể của anh Nguyễn Thanh Chấn – nạn nhân của án oan 10 năm: “Khi mới bị bắt, lúc nào tôi cũng kêu oan. Nhưng, chẳng ai tin tôi cả. Buồn nhất là vợ tôi, em đồng hao tôi cũng hỏi vặn: “Sao anh lại làm những chuyện như thế?”. Có cán bộ điều tra vừa hỏi, vừa cầm dao, lăm lăm đe dọa.

Có người còn cầm búa giơ lên dọa nếu không khai thì cho chết. Khi bị tạm giam, có đêm tôi bị chuyển 3-4 buồng. Trong hơn 1 tuần không được ngủ nên đầu óc quay cuồng, lâng lâng, không còn muốn phản kháng nữa. Vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng còn bị tên này đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát”, ông Chấn uất nghẹn kể. Hơn 1 tuần kể từ khi bị bắt với những lần lấy cung như thế, không đêm nào chợp mắt, cuối cùng, ông Chấn đã nhận cái tội giết chị Nguyễn Thị Hoan.

Ông viết đơn thú tội và thư về cho gia đình theo “kịch bản” được dựng sẵn của cán bộ điều tra. Tuy nhiên, trong 2 phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, ông Chấn đều khẳng định mình bị oan. Ông kể lại mình bị ép cung, bị dọa dẫm nên mới phải nhận tội. Nhưng những người cầm cân nảy mực đã không nghe theo những lời giải thích này.

Ông bị kết án tù chung thân.”Để thực nghiệm hiện trường, các điều tra viên cho 1 tù nhân giả cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho lúc cái thìa, khi cái lược để giả làm hung khí. Tôi phải tập nhiều lần cho đến khi thành thạo. Sau đó họ đưa đến một nhà dân để thực nghiệm hiện trường, bắt tôi diễn lại và quay phim” – ông Chấn nhớ lại những ngày sau khi bị bắt.

Có thể thấy, trong vụ án trên, ông Chấn đã bị áp dụng những hình thức hỏi cung trái pháp luật, cụ thể, các điều tra viên đã sử dụng hình thức bức cung để ép ông Chấn nhận tội, làm vụ án được kết luận theo ý muốn chủ quan của các điều tra viên chứ không phải theo sự thật khách quan.

Một ví dụ khác về việc áp dụng hình thức lấy lời khai trái pháp luật:

Ngày 14 tháng 5 năm 2014 khi khu công nghiệp Biên Hòa nổ ra các vụ biểu tình với những cuộc bạo động do công nhân làm việc trong các công ty Đài Loan và Trung Quốc chống lại dàn khoan HD 891 của Trung Quốc, chị Lê Thị Phương Anh và hai người bạn là anh Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung bị bắt sau khi tới khu công nghiệp Amata để chụp ảnh và quan sát.

Vào ngày 12 tháng 2 năm 2015, Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Nai đã xử ba người vì đã vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.” . Sau khi bị bắt giam vào ngày 14.05.2014, bà Phương Anh đã tuyệt thực 15 ngày phản đối hành vi đánh người và bắt giam người trái pháp luật. Bà Lê Thị Phương Anh kể lại như sau: “Họ thẩm vấn tôi suốt hai tháng liên tục từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, buổi trưa họ cho nghỉ một chút.

Thời gian bị giam trong trại giam B5 đối với Phương Anh rất kinh khủng, bị khủng hoảng tinh thần, nó ép cung mình, nó ép mình ký, đánh đập mình, tra hỏi mình.”. Trong khi lấy lời khai, Phương Anh mà không chịu khai thì có một người đàn ông tên là Nam mặc thường phục xông vào đánh Phương Anh, ông ta dùng tay đánh, cầm đầu mình dụi xuống bàn làm việc liên tục, lấy tay tát vào mặt mình liên tục, còn chửi bới, lăng mạ Phương Anh là kẻ phản động.

Trong quá trình lấy cung, họ thường xưng mày tao với mình, mày là con phản động, con đĩ… nhục mạ mình ghê gớm lắm. Phương Anh có ghi bản tự khai nhưng họ không đồng ý, mà họ ép Phương Anh phải ký vào các lời khai cũng như các biên bản do họ bịa đặt. Phương Anh kiên quyết không ký thì họ hứa rằng sẽ cho Phương Anh gặp mẹ và các con của mình nếu như đồng ý ký. Phương Anh bị khủng hoảng quá nên phải ký vào những gì họ muốn.”.

Trong vụ việc trên, các điều tra viên không chỉ áp dụng một, mà là nhiều biện pháp hỏi cung trái pháp luật, trong đó có: bức cung, dùng nhục hình, dụ cung. Những biện pháp này đều bị cấm trong hoạt động hỏi cung bị can vì có thể dẫn đến việc vụ án không được giải quyết một cách khách quan.

Thực trạng của việc vi phạm pháp luật trong việc hỏi cung bị can và các giải pháp hoàn thiện

Thứ hai, vi phạm nguyên tắc nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật trong quá trình hỏi cung bị can.

Một số trường hợp khi hỏi cung bị can, ngưới tiến hành tố tụng đã không giải thích hoặc giải thích không đầy đủ quyền và nghĩa vụ cho bị can, để bị can tiếp xúc với nhau dẫn đến tình trang bị can không xác định đúng đắn trách nhiệm phải khai báo với Cơ quan tiến hành tố tụng, các bị can thông cung với nhau, che dấu hành vi phạm tội của nhau hoặc đổ vấy cho nhau.

Thực tế điều tra cho thấy, nhiều trường hợp Điều tra viên không bảo đảm và tôn trọng các quyền hạn tố tụng của bị can được quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, làm tắt, đến phòng hỏi cung là hỏi luôn, không đọc quyết định khởi tố bị can trước khi hỏi cung bị can. Như vậy cũng được coi là hành vi vi phạm thủ tục tố tụng cũng như vi phạm thủ tục trong hỏi cung bị can.

Bị can có quyền mời người khác bào chữa, tuy nhiên, việc người bào chữa gặp bị can trong giai đoạn điều tra bắt buộc phải có Điều tra viên, nên khi luật sư đề nghị được gặp bị can thì thông thường là lần đầu không được đáp ứng, các lần hẹn sau cũng không chắc chắn gặp được vì Điều tra viên lấy lý do bận công việc đột xuất. Chính vì vậy, luật sư tham gia trong giai đoạn điều tra thường chỉ mang tính hình thức, không giúp ích gì nhiều được cho bị can.

Thứ ba, vi phạm nguyên tắc thận trọng khách quan.

Thận trọng khách quan được xác định là nguyên tắc cơ bản, quan trọng đòi hỏi các cơ quan, cá nhân tiến hành tố tụng phải tuyệt đối tuân thủ.

Do định kiến có ấn tượng xấu với bị can, nhận thức của người tiến hành tố tụng mang tính chủ quan, cho rằng bị can là người đã bị khởi tố về hình sự thì đương nhiên là có tội nên hỏi cung chỉ chú trọng vào việc khai thác làm căn cứ buộc tội, ép bị can phải nhận tội, thậm chí có trường hợp còn không tiến hành hỏi cung bị can mà lại lấy kết quả của những biên bản hỏi cung trước.

Ví dụ: Ngày 13-11-2007, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ tư xét xử vụ án tham ô của Đặng Nam Trung – nguyên giám đốc Công ty IDC (thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia). Vụ án được khởi tố từ hơn năm năm trước nhưng vẫn luẩn quẩn trong vòng điều tra, truy tố, chưa xét xử sơ thẩm xong.

Đến phiên tòa lần thứ tư bị hoãn để trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan điều tra mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, kể từ khi khởi tố (tháng 7-2007) đến nay, Cơ quan điều tra không hề tiến hành điều tra, hỏi cung bị can mà sử dụng lại toàn bộ những bản cung trước đó để làm chứng cứ buộc tội Đặng Nam Trung. Bị cáo Trung bị truy tố với khung hình phạt cao nhất là chung thân, tử hình nhưng các luật sư không được có mặt khi hỏi cung bị can…

Điều tra viên áp đặt ý chí chủ quan của mình khi đánh giá lời khai bị can, tin ngay vào lời khai bị can. Trên thực tế lời khai của bị can, kể cả lời nhận tội cũng có thể có nhiều mục đích, động cơ khác nhau. Tuy nhiên nhiều Điều tra viên chỉ can cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, kinh nghiệm, lối suy diễn cá nhân vội tin vào lời khai bị can mà không xác minh chính xác.

Nguyên nhân của tình trạng vi phạm pháp luật trong việc hỏi cung bị can và đề xuất những giải pháp khắc phục

Nguyên nhân của thực trạng trên

Bộ luật Tố tụng hình sự chưa dự liệu được hết các tình huống cụ thể trong thực tiễn;

Trước hết là do trình độ lý luận chính trị, mức độ hiểu biết đường lối chính sách của Đảng, pháp luật, trình độ nghiệp vụ của một số bộ phận cán bộ Điều tra nói riêng và trong công tác tư pháp nói chung vẫn còn hạn chế;

Chưa làm tốt công tác chuẩn bị hỏi cung: trước khi hỏi cung bị can, cán bộ hỏi cung chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, không hiểu rõ đối tượng hỏi cung, chưa theo dõi nắm bắt được đầy đủ diễn biến tâm lý, thái độ của bị can, không đánh giá đúng bản chất con người bị can;

Trong quá trình hỏi cung, Điều tra viên chưa thực hiện triệt để và nghiêm túc các nguyên tắc của hoạt động hỏi cung bị can dẫn đến một số hoạt động hỏi cung còn mang tính chất tùy tiện, trái pháp luật;

Do chủ quan với kinh nghiệm công tác, xét hỏi, coi thường đối tượng, cán bộ hỏi cung thường không chuẩn bị trước đề cương xét hỏi, sử dụng phương pháp, chiến thuật hỏi cung không phù hợp với từng đối tượng bị can.

Một số giải pháp khắc phục nhằm hạn chế những vi phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động hỏi cung bị can

Bên cạnh giải pháp hoàn thiện pháp luật, để đáp ứng yêu cầu điều tra khá phá vụ án hình sự được nhanh chóng, đúng người đúng tội, tránh oan sai, cũng như bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của xã hội, của cơ quan, tổ chức và của công dân trước yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay, phải đưa ra cả những giải pháp khác nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành về chứng cứ. Cụ thể là:

Hoàn thiện tổ chức Cơ quan điều tra và tăng cường số lượng Điều tra viên phục vụ cho công tác điều tra. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ điều tra cho Cơ quan điều tra đồng thời cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với Điều tra viên cũng như đề ra những biện pháp thỏa đáng nhằm khắc phục tình trạng quá tải trong hoạt động điều tra Vụ án hình sự trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất cách mạng và lựa chọn những cán bộ có năng lực, có đầy đủ những kiến thức cần thiết về nghiệp vụ điều tra, tâm lý điều tra tội phạm, có kinh nghiệm công tác để làm công tác hỏi cung bị can và thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự

Sử dụng phương pháp, chiến thuật hỏi cung một cách nhuần nhuyễn, linh hoạt, phải lường trước các tình huống bất ngờ, phức tạp có thể xảy ra trong quá trình hỏi cung, đồng thời cũng dự liệu những biện pháp đề phòng.

Trước khi hỏi cung bị can, Điều tra viên phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, nắm chắc lý lịch của bị can, đặc điểm tâm lý, tâm tư nguyện vọng của bị can, biết được những điểm yếu của bị can; trong trường hợp hỏi nhiều bị can trong một vụ án thì phải phân biệt và lựa chọn bị can nào hỏi trước, bị can nào hỏi sau để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Tăng cường sự phối, chế ước chặt chẽ giữa hai cơ quan Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong hỏi cung bị can.

Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác điều tra. Xây dựng và bố trí nơi hỏi cung hợp lí, không bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài trong khi hỏi cung, góp phần nâng cao hiệu quả của việc hỏi cung.

Đảm bảo các điều kiện an toàn trong quá trình hỏi cung bị can như: có đầy đủ lực lượng canh gác, dẫn giải bị can, tránh việc bị can bỏ trốn hoặc tấn công cán bộ hỏi cung.

Từ những phân tích trên đây, có thể thấy mặc dù là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết vụ án hình sự, nhưng trên thực tế việc vi phạm pháp luật trong hoạt động hỏi cung bị can vẫn còn xảy ra phổ biến làm ảnh hưởng nhiều đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án. Do đó, cần có những biện pháp chấn chỉnh để hoạt động này diễn ra hiệu quả, giúp cơ quan có thẩm quyền xét xử vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.


Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề: Thực trạng của việc vi phạm pháp luật trong việc hỏi cung bị can. Nếu trong quá trình giải quyết còn gì thắc mắc bạn có thể liên hệ chúng tôi qua tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top