XỬ PHẠT LỖI ĐIỀU KHIỂN XE Ô TÔ DO KHÔNG CHÚ Ý QUAN SÁT MÀ GÂY TAI NẠN

0
248

Tôi đang đi ô tô thì qua giải phân cách cho người đi bộ qua đường do không để ý nên tôi tông phải một em học sinh và em ấy bị gãy chân. Cho tôi hỏi trường hợp này tôi phải chịu trách nhiệm gì với em ấy? Và lỗi vi phạm giao thông của tôi là lỗi gì?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Luật Quang Huy, đối với vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:


Cơ sở pháp lý:


Xử phạt lỗi điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát mà gây tai nạn

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Căn cứ vào khoản 1 điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Đối chiếu với tình huống của bạn, bạn đã có hành vi gây tai nạn đối với em học sinh làm cho em học sinh bị gãy chân. Hành vi của bạn đã xâm phạm tới sức khỏe của người khác do đó bạn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với em học sinh kia.

Theo đó, căn cứ vào khoản 1 điều 585 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại thì thiệt hại mà bạn gây ra phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Hai bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đồng thời, căn cứ vào điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định về mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, hành vi lái xe ô tô gây tai nạn làm em học sinh gãy chân đã đủ căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Theo đó, bạn phải bồi thường các khoản sau:

  • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe
  • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị.
  • Ngoài ra, bạn phải trả thêm một khoản tiền nữa để bù đắp tổn thất về tinh thần cho em học sinh đó.
lỗi điều xe không chú ý quan sát
Lỗi điều xe không chú ý quan sát

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

Về lỗi vi phạm giao thông

Căn cứ vào điểm c khoản 8 Điều 5 Nghị định 46/2016 NĐ-CP quy định như sau :

” Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

8. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; tránh, vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông hoặc không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông”.

Theo đó, trường hợp của bạn đã vi phạm theo điểm c khoản 8 điều 5 Nghị định 46/2016 NĐ-CP đối với hành vi không chú ý quan sát khi điều khiển xe gây tại nạn giao thông. Do vậy, bạn sẽ bị xử phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Thứ hai, căn cứ vào điểm c, khoản 12, điều 5 Nghị định 46/2016 NĐ-CP quy định như sau:

12. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

c) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b Khoản 7; Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Thực hiện hành vi quy định tại một trong các Điểm, Khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng: Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h Khoản 1; Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l Khoản 2; Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm k, Điểm l Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 4; Khoản 5; Điểm a Khoản 6; Điểm c Khoản 7;

Do đó, đối chiếu với hành vi của bạn thuộc điểm c khoản 8, nên bạn sẽ phải bị tước quyền sử dùng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Như vậy, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho em học sinh bị tại nạn. Đồng thời, bạn phải nộp phạt tiền theo như quy định trên và bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn giao thông miễn phí qua HOTLINE 1906184 của  Luật Quang Huy để được hỗ trợ kịp thời.


Bạn có thể tham khảo :