Trang chủ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Chế độ thai sản

Công văn Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao...

Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 05/1999/NĐ-CP...

CHÍNH PHỦ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 106/2013/NĐ-CPHà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013  NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ...
Chứng minh thư nhân dân

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân

CHÍNH PHỦ ********CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********Số: 05/1999/NĐ-CPHà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 1999  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/1999/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM...
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp hàng tháng

Nghị định Số: 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ...

CHÍNH PHỦ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 88/2018/NĐ-CPHà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018  NGHỊ ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG Căn cứ...

Nghị định Số: 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ,...

CHÍNH PHỦ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 72/2018/NĐ-CPHà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ...
v

Nghị quyết số: 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

QUỐC HỘI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Nghị quyết số: 49/2017/QH14Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 QUỐC HỘI Căn...
Quyết định 26/2014/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH 26/2014/QD-UBND TỈNH HÒA BÌNH VỀ DIỆN TÍCH….

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND tỉnh Hòa BìnhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 26/2014/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 30 tháng 09 năm 2014QUYẾT ĐỊNH BAN...
Quyết định 62/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum quy định diện tích tối thiểu tách thửa...

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon TumỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 62/2014/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 18 tháng 11 năm 2014QUYẾT ĐỊNH VỀ...
Quyết định 24/2014/qd-ubnd tỉnh Ninh Bình

Quyết định 24/2014/qđ-ubnd tỉnh Ninh Bình

0
QUYẾT ĐỊNH 24/2014/QĐ-UBND TỈNH NINH BÌNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 24/2014/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 28 tháng 08 năm 2014QUYẾT ĐỊNH BAN...
QUYẾT ĐỊNH 07/2014/QĐ-UBND TỈNH THÁI BÌNH

QUYẾT ĐỊNH 07/2014/QĐ-UBND TỈNH THÁI BÌNH-19006184

0
QUYẾT ĐỊNH 07/2014/QĐ-UBND TỈNH THÁI BÌNH-19006184ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 07/2014/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2014  QUYẾT ĐỊNH BAN...
GỌI HOTLINE NGAY!