Tư vấn pháp luật

Trình bày tóm tắt diễn biến vụ việc thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng). Dựa trên các quy định của pháp luật đất đai hiện hành, nhóm Anh (Chị) hãy bình luận về những việc làm của UBND huyện Tiên Lãng trong vụ việc này? Từ vụ việc này rút ra những kinh nghiệm bổ ích gì cho việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai?

Bình luận vụ việc thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng)

    Những năm qua, chính sách pháp luật về đất đai có rất nhiều thay đổi. Từ năm 1987 đến

Trình bày tóm tắt diễn biến vụ việc thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng). Dựa trên các quy định của pháp luật đất đai hiện hành, nhóm Anh (Chị) hãy bình luận về những việc làm của UBND huyện Tiên Lãng trong vụ việc này? Từ vụ việc này rút ra những kinh nghiệm bổ ích gì cho việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai? Xem thêm »

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

MỤC LỤC
Scroll to Top