Quy trình ly hôn đơn phương vắng mặt chồng mới nhất

ly hon don phuong vang mat chong

Khi đời sống hôn nhân gia đình không niềm hạnh phúc nhưng một bên nhất quyết không chịu ly hôn và không hợp tác khi một bên thực thi thủ tục ly hôn đơn phương tại Tòa án sẽ gây 1 số ít khó khăn vất vả và cản trở cho bên muốn ly hôn. Đội ngũ luật sư uy tín, giàu kinh nghiệm tay nghề của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Luật Quang Huy sẽ giúp người sử dụng xử lý ly hôn đơn phương vắng mặt chồng một cách nhanh gọn, hiệu suất cao, người mua không phải đi lại nhiều lần, bị gây khó khăn vất vả trong những thủ tục dẫn đến không ly hôn được.

Nên hiểu ly hôn vắng mặt thế nào?

Theo khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014:

Bạn đang đọc: Quy trình ly hôn đơn phương vắng mặt chồng mới nhất

Ly hôn là việc chấm hết quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án

Hiện có 02 hình thức ly hôn là ly hôn chấp thuận đồng ý và đơn phương ly hôn. Trong khi đồng ý chấp thuận là việc hai vợ chồng thống nhất đi đến ly hôn, đã thỏa thuận hợp tác được những yếu tố về nuôi con, cấp dưỡng, gia tài chung vợ chồng … thì đơn phương là việc một bên nhu yếu Tòa án xử lý việc ly hôn.

Do đó, việc ly hôn đơn phương sẽ gặp phải sự bất hợp tác của người còn lại, thường thì sẽ dùng rất nhiều nguyên do để gây khó khăn vất vả cho quy trình xử lý ly hôn:

  • Không tham gia phiên hòa giải và phiên tòa xét xử để xử lý việc ly hôn;
  • Bỏ đi khỏi nơi cư trú;
  • Mất tích không hề liên lạc được;
  • Vì ốm đau, bệnh tật … nên không hề tham gia xử lý ly hôn …

Sự vắng mặt của nguyên đơn tại phiên tòa

Sự xuất hiện của đương sự, người đại diện thay mặt, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự:

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện thay mặt của họ, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự phải xuất hiện tại phiên tòa xét xử; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa xét xử, trừ trường hợp người đó có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án phải thông tin cho đương sự, người đại diện thay mặt, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa xét xử.

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện thay mặt của họ, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự phải xuất hiện tại phiên tòa xét xử, trừ trường hợp họ có đơn đề xuất xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án hoàn toàn có thể hoãn phiên tòa xét xử, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án so với nhu yếu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề xuất xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo lao lý của pháp lý;

Bị đơn không có nhu yếu phản tố, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không có nhu yếu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì Tòa án thực thi xét xử vắng mặt họ;

Bị đơn có nhu yếu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ nhu yếu phản tố và Tòa án quyết định hành động đình chỉ xử lý so với nhu yếu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại so với nhu yếu phản tố đó theo lao lý của pháp lý;

Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ nhu yếu độc lập và Tòa án quyết định hành động đình chỉ xử lý so với nhu yếu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập có quyền khởi kiện lại so với nhu yếu độc lập đó theo pháp luật của pháp lý;

Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn thực thi xét xử vắng mặt họ.

Như vậy nếu nguyên đơn vắng mặt lần thứa hai thì vụ án sẽ bị đình chỉ xử lý.

Lưu ý: Để đảm bào quyền hạn của nguyên đơn trong trường không hề xuất hiện tại phiên Tòa thì nguyên đơn có quyền làm đơn đề xuất Tòa cho xét xử vắng mặt.

ly hôn đơn phương vắng mặt chồng

Xét xử trong trường hợp đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự vắng mặt tại phiên tòa:

Tòa án vẫn thực thi xét xử vụ án trong những trường hợp sau đây: Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan và người đại diện thay mặt của họ vắng mặt tại phiên tòa xét xử có đơn đề xuất Tòa án xét xử vắng mặt. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan vắng mặt tại phiên tòa xét xử nhưng có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử. Các trường hợp lao lý tại những điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 227 của Bộ luật này. Sự vắng mặt của bị đơn tại phiên tòa xét xử Như pháp luật tại Điều 227 bên trên đã nêu như sau: Bị đơn không có nhu yếu phản tố, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không có nhu yếu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì Tòa án thực thi xét xử vắng mặt họ; Bị đơn có nhu yếu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ nhu yếu phản tố và Tòa án quyết định hành động đình chỉ xử lý so với nhu yếu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề xuất xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại so với nhu yếu phản tố đó theo pháp luật của pháp lý; Như vậy trong trường hợp bị đơn vắng mặt lần thứ 2 thì TANDTC sẽ xét xử vắng mặt bị đơn, thủ tục ly hôn vắng mặt sẽ vấn thực thi theo đúng lao lý của pháp lý.

Lưu ý: Trong trường hợp bị đơn cố tình vắng mặt thì Nguyên đơn có quyền đề nghị Tòa xem xét giải quyết vắng mặt bị đơn sau khi đã niêm yết tại nơi cư trú theo quy định pháp luật tố tụng dân sự. ly hon don phuong, ly hon nhanh

Trong trường hợp, nếu Bị đơn cố ý che dấu nơi cư trú thì cần đề xuất Tòa xem xét xác lập là trường hợp cố ý che dấu nới cư trú nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm, hoặc hoàn toàn có thể thông tin cho Bị đơn trải qua phương tiện thông tin đại chúng ( bá, đài ) theo lao lý Bộ luật Tố tụng dân sự. ly hôn đơn phương

Sự vắng mặt cả nguyên đơn, bị đơn tại phiên tòa theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự mới nhất:

Thủ tục xét xử vắng mặt tổng thể những người tham gia tố tụng Tòa án địa thế căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để xét xử vắng mặt đương sự, người tham gia tố tụng khác theo pháp luật của pháp lý khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây: ly hôn đơn phương Nguyên đơn, người đại diện thay mặt hợp pháp của nguyên đơn có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt; Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan; người đại diện thay mặt hợp pháp của bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt; Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. ly hôn đơn phương Chủ tọa phiên tòa xét xử công bố nguyên do đương sự vắng mặt hoặc đơn của đương sự ý kiến đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt. Chủ tọa phiên tòa xét xử công bố tóm tắt nội dung vụ án và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đàm đạo về những yếu tố cần xử lý trong vụ án. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử thực thi nghị án và tuyên án theo pháp luật của Bộ luật này.

Trình tự, thủ tục ly hôn khi vắng mặt đương sự

Khi ly hôn vắng mặt thì đương sự cũng phải sẵn sàng chuẩn bị khá đầy đủ những hồ sơ, sách vở như khi xét xử xuất hiện cả hai người. Bởi nếu chấp thuận đồng ý ly hôn thì phiên tòa xét xử sẽ bị đình chỉ nên dưới đây là thủ tục ly hôn đơn phương khi vắng mặt đương sự.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  • Giấy ghi nhận đăng ký kết hôn ( bản chính );
  • Chứng minh nhân dân của vợ và chồng ( bản sao có xác nhận );
  • Giấy khai sinh của những con ( nếu có con chung, bản sao có xác nhận );
  • Sổ hộ khẩu mái ấm gia đình ( bản sao có xác nhận );
  • Giấy tờ chứng tỏ quyền sở hữu so với gia tài chung ( nếu có gia tài chung, bản sao có xác nhận ).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tòa án nơi có thẩm quyền xử lý sẽ là nơi bị đơn cư trú, thao tác ( Theo Điều 39 Bộ luật TTDS ).

Do đó, người nhu yếu hoàn toàn có thể nộp đơn ly hôn qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Tòa án nơi bị đơn cư trú.

Bước 3: Tòa án xem xét và giải quyết

Sau khi nhận được nhu yếu ly hôn, Tòa án sẽ xem xét đơn và thụ lý vụ án nếu hồ sơ hợp lệ. Ngược lại, Tòa án phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do vì sao khước từ. Sau khi ra quyết định hành động thụ lý thì Tòa án sẽ thực thi hòa giải. Nếu bị đơn cố ý vắng mặt khi Tòa án triệu tập hợp lệ thì sẽ bị coi là không hòa giải thành theo lao lý tại Điều 207 Bộ luật TTDS. Khi đó, Tòa án sẽ ra quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung.

Bước 4: Ra bản án ly hôn

Nếu xét thấy đủ điều kiện kèm theo để xử lý ly hôn thì Tòa án sẽ ra bản án chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình của hai vợ chồng.

Giải quyết nợ chung khi ly hôn

Như nghiên cứu và phân tích ở trên, có hai hình thức ly hôn là ly hôn đơn phương và ly hôn đồng ý chấp thuận. Do đó, những yếu tố cần xử lý của hai hình thức này cũng khác nhau. Tuy vậy, nhìn chung, khi những cặp vợ, chồng muốn chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình thường cũng muốn xử lý yếu tố gia tài chung, con chung và một phần không hề thiếu là nợ chung.

Theo đó, khoản 1 Điều 60 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định:

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của vợ chồng so với người thứ ba vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận hợp tác khác.

Do đó, nợ chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân gia đình thì nếu chưa được Tòa án quyết định hành động hoặc công nhận trong bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý thì vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành dù hai vợ, chồng đã ly hôn. Và chỉ có trường hợp duy nhất, sau khi ly hôn hai vợ chồng không phải trả nợ đó là khi vợ, chồng và người thứ ba ( người cho vay ) có thỏa thuận hợp tác khác.

Bài viết trên là hàng loạt nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần tương hỗ pháp lý khác bạn vui vẻ liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp lý trực tuyến qua tổng đài điện thoại thông minh để được giải đáp tốt nhất.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top