Tư vấn Chia tài sản sau khi ly hôn – Tư vấn pháp luật

Bây giờ tôi quyết định hành động ly dị chồng tôi. Tôi muốn biết điều này có ảnh hưởng tác động gì đến phần tài sản tôi hiện đang nắm giữ và chồng tôi có quyền tranh chấp những tài sản đó hay k?Giữa tôi và chồng tôi có một số ít tài sản chung gồm có nhà cửa và shop. Tuy nhiên khi tôi phái hiện ra chuyện này, chồng tôi đã ra công chứng ký giấy chuyển nhượng ủy quyền toàn bộ tài sản vào tên con gái lớn của tôi. Sau đó con gái tôi lại chuyển toàn bộ tài sản đó qua tên tôi.Tôi hiện vẫn đang trong thực trạng hôn nhân gia đình với chồng tôi. Tuy nhiên chồng tôi ngoại tình và đã dọn ra ngoài sống cùng nhân tình anh ta đc 1 năm nay nhưng họ đã qua lại nhiều năm trước và đã có 2 đứa con riêng.

Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Luật Quang Huy xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo điều 33 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước, tài sản chung của vợ chồng gồm có: “ 1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, hoa lợi, cống phẩm phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân gia đình, trừ trường hợp được pháp luật tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được Tặng Ngay cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận hợp tác là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  1. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  2. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Căn cứ theo điều 43 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước, tài sản riêng của vợ / chồng gồm có:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

  1. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Dựa vào những lao lý trên thì tài sản chung của vợ chồng không phụ thuộc vào vào việc tài sản đó thay mặt đứng tên vợ hay thay mặt đứng tên chồng. Nếu tài sản đó hình thành trong thời kì hôn nhân gia đình và không có địa thế căn cứ chứng tỏ đó là tài sản riêng của vợ hay chồng ( tài sản có trước khi hôn nhân gia đình, tài sản được thừa kế riêng, khuyến mãi ngay cho riêng, … ) thì đó là tài sản chung. Đối với tài sản chung, vợ và chồng đều có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm với tư cách đồng sở hữu. Vì vậy, dù tài sản đã được chuyển sang cho bạn chiếm hữu nhưng không có địa thế căn cứ chứng tỏ đó là tài sản riêng của bạn thì đó vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng. Do đó, để bảo vệ có địa thế căn cứ chứng tỏ tài sản đó là tài sản riêng của bạn thì hoàn toàn có thể lập văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại tài sản trong thời kì hôn nhân gia đình.

Trân trọng!

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top