Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định hiện hành

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội của thời kỳ hội nhập quốc tế, yếu tố kết hôn cũng như ly hôn có yếu tố quốc tế tại Nước Ta ngày một ngày càng tăng. Vậy thủ tục ly hôn có yếu tố quốc tế có gì khác so với thủ tục ly hôn trong nước, Luật Quang Huy xin hướng dẫn người sử dụng có chăm sóc về đề này một số ít nội dung như sau:

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Bạn đang đọc: Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định hiện hành

Thế nào là ly hôn có yếu tố nước ngoài?

Theo khoản 2 Điều 464 Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) năm ngoái lao lý: Vụ việc dân sự có yếu tố quốc tế là vấn đề dân sự thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Có tối thiểu một trong những bên tham gia là cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế;

b) Các bên tham gia đều là công dân, cơ quan, tổ chức triển khai Nước Ta nhưng việc xác lập, biến hóa, triển khai hoặc chấm hết quan hệ đó xảy ra tại quốc tế;

c) Các bên tham gia đều là công dân, cơ quan, tổ chức triển khai Nước Ta nhưng đối tượng người tiêu dùng của quan hệ dân sự đó ở quốc tế.

Tại khoản 25 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình (HN&GĐ) năm trước cũng pháp luật:

Quan hệ hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình có yếu tố quốc tế là quan hệ hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình mà tối thiểu một bên tham gia là người quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế; quan hệ hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình giữa những bên tham gia là công dân Nước Ta nhưng địa thế căn cứ để xác lập, đổi khác, chấm hết quan hệ đó theo pháp lý quốc tế, phát sinh tại quốc tế hoặc gia tài tương quan đến quan hệ đó ở quốc tế.

Từ hai địa thế căn cứ pháp lý trên hoàn toàn có thể đưa ra khái niệm như sau: Ly hôn có yếu tố quốc tế là sự kiện tương quan đến chấm hết quan hệ hôn nhân gia đình tại Tòa án giữa một bên là công dân Việt nam và một bên là người quốc tế, người Việt nam định cư ở quốc tế; giữa những bên là người quốc tế nhưng sinh sống tại Nước Ta; giữa công dân Nước Ta với nhau nhưng địa thế căn cứ để xác lập, đổi khác, triển khai, chấm hết quan hệ đó theo pháp lý quốc tế, phát sinh tại quốc tế hoặc gia tài tương quan đến quan hệ đó ở quốc tế. Như vậy, một vấn đề ly hôn khi có một trong những yếu tố sau thì được coi là ly hôn có yếu tố quốc tế:

Vụ việc đó có ít nhất một bên tham gia là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài.

Việc xác lập, thay đổi, thực hiện, chấm dứt quan hệ hôn nhân theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài.

Tài sản liên quan đến quan hệ hôn nhân nước ngoài.

Xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam trong vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài

Trường hợp ly hôn một bên là công dân Việt Nam

Thứ nhất, nếu hai bên sống ở Nước Ta, một trong hai bên viết đơn tại Tòa án Nước Ta thì Tòa án Nước Ta có thẩm quyền xử lý (theo Điều 470 BLTTDS năm ngoái). Điều ấy có nghĩa là nếu Tòa án quốc tế thụ lý giải quyết vấn đề trên, bản án của họ sẽ không được công nhận và cho thi hành tại Nước Ta.

Thứ hai, nếu một bên sống ở Nước Ta: Theo điểm a, phần 2.3, mục II Nghị quyết 01/2003 / NQ-HDTP: Đối với trường hợp người Nước Ta ở quốc tế kết hôn với người quốc tế mà việc kết hôn đó được công nhận tại Nước Ta, nay người Nước Ta về nước và người quốc tế xin ly hôn:

a. Trong trường hợp người quốc tế đang ở quốc tế xin ly hôn người Nước Ta mà người Nước Ta còn quốc tịch Nước Ta và đang cư trú tại Nước Ta, thì Toà án thụ lý giải quyết… Đồng thời tại phần 2.4, mục II Nghị quyết 01/2003 / NQ-HĐTP cũng hướng dẫn: Đối với trường hợp công dân Nước Ta ở trong nước xin ly hôn với người quốc tế đang cư trú ở quốc tế. Công dân Nước Ta kết hôn với người quốc tế, nhưng người quốc tế đã về nước mà không còn liên hệ với công dân Nước Ta, nay công dân Nước Ta xin ly hôn, thì Toà án thụ lý giải quyết. Như vậy, khi công dân Nước Ta cư trú ở Nước Ta thì Tòa án Nước Ta có thẩm quyền xử lý ly hôn, người quốc tế hoàn toàn có thể là nguyên đơn hoặc bị đơn.

Cùng với ý thức đó, điểm d khoản 1 Điều 469 BLTTDS 2015 đã luật hóa lao lý trên như sau: Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Nước Ta hoặc những đương sự là người quốc tế cư trú, làm ăn, sinh sống lâu bền hơn tại Nước Ta… Vậy khi một bên sống tại Nước Ta thì Tòa án Nước Ta cũng có thẩm quyền xử lý chứ không thuộc thẩm quyền riêng không liên quan gì đến nhau như trường hợp hai bên sống ở Nước Ta.

Thứ ba, nếu cả hai sống ở quốc tế: Cũng giống như đã trình diễn ở trường hợp một bên sống ở Nước Ta, Tòa án Nước Ta có thẩm quyền xử lý vấn đề ly hôn khi một bên là công dân Nước Ta ngay cả khi hai vợ chồng đều không thường trú ở Nước Ta

Trường hợp ly hôn cả hai người không phải là công dân Việt Nam

Thứ nhất, nếu cả hai sống ở Nước Ta: Tòa án Nước Ta có thẩm quyền xử lý theo pháp luật tại điểm d khoản 1 Điều 469 BLTTDS.

Thứ hai, nếu một bên sống ở Nước Ta: Theo khoản 25 Điều 3 Luật HN&GĐ 2014 thì ly hôn giữa hai người không phải công dân Nước Ta nhưng một bên có nơi thường trú tại Nước Ta được coi là ly hôn có yếu tố quốc tế, Tòa án Nước Ta có thẩm quyền xử lý (điểm a khoản 1 Điều 469 BLTTDS năm ngoái).

Thứ ba, nếu cả hai bên không còn sống ở Nước Ta nhưng có gia tài trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta cũng hoàn toàn có thể ly hôn tại Tòa án Việt nam (điểm c khoản 1 Điều 469 BLTTDS năm ngoái).

Thẩm quyền xét xử của Tòa án theo cấp

Theo BLTTDS năm ngoái, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử lý ly hôn có yếu tố quốc tế. Tuy nhiên, pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều 35 và khoản 2 Điều 36 BLTTDS chỉ ra rằng Tòa án nhân dân cấp huyện cũng có thẩm quyền xử lý thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp về HN&GĐ khi không có đương sự ở quốc tế, gia tài ở quốc tế mà không phải triển khai ủy thác tư pháp.Đối với trường hợp ly hôn giữa công dân Nước Ta và công dân quốc tế tại khu vực biên giới, BLTTDS năm ngoái không phân biệt hai đương sự có cùng cư trú ở Nước Ta hay không mà chỉ cần công dân Nước Ta cư trú ở khu vực biên giới, công dân nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới với Nước Ta khi có đơn thì Tòa án nhân đan cấp huyện nơi công dân Việt Nam sinh sống có thẩm quyền xử lý (khoản 4 Điều 35 BLTTDS 2015).

Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

Theo đó, TANDTC nơi bị đơn cư trú, thao tác sẽ có thẩm quyền xử lý ly hôn có yếu tố quốc tế được xác lập tại Điều 39 BLTTDS năm ngoái.Tại Điều 40 BLTTDS năm ngoái lao lý trong trường hợp nếu không biết nơi cư trú, thao tác của bị đơn thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi bị đơn cư trú, thao tác sau cuối hoặc nơi bị đơn có gia tài để xử lý; trường hợp bị đơn không còn cư trú, thao tác tại Nước Ta thì có quyền nhu yếu Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, thao tác để xử lý.

Trình tự, thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Bước 1: Giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ. Người xin ly hôn viết đơn xin ly hôn và gửi bộ hồ sơ xin ly hôn tới Tòa án có thẩm quyền xử lý. Hồ sơ xin ly hôn có yếu tố quốc tế gồm có:

Đơn yêu cầu Tòa án nhân dân công nhận thuận tình ly hôn (đối với trường hợp thuận tình ly hôn) hoặc đơn khởi kiện ly hôn đơn phương (đối với trường hợp đơn phương ly hôn)

Bản sao Giấy CMND hoặc giấy chứng thực cá nhân (Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân); Hộ khẩu (có sao y bản chính);

Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải trình bày rõ trong đơn kiện;

Bản sao giấy khai sinh con (nếu có con);

Bản sao chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp);

Nếu hai bên kết hôn tại Việt Nam, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không tìm được địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương về việc một bên đã xuất cảnh;

Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật nước ngoài muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải hợp thức lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp rồi mới nộp đơn xin ly hôn. Trong trường hợp các bên không tiến hành ghi chú nhưng vẫn muốn ly hôn thì trong đơn xin ly hôn phải trình bày rõ lý do không ghi chú kết hôn.

Lưu ý: các giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự; dịch sang tiếng Việt và công chứng /chứng thực bản dịch.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Sau khi chuẩn bị hồ sơ thì nộp đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền (như phân tích ở trên) yêu cầu giải quyết.

Xem thêm: Mẫu Đơn ly hôn chuẩn, mới nhất của Tòa án [có File tải về]

Bước 3: Tòa án nhận đơn, thụ lý giải quyết nhu yếu ly hôn:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chánh án Tòa án sẽ phân công Thẩm phán để xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Thẩm phán thông báo cho các đương sự sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, đương sự có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ.

Nếu xét thấy hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thông báo cho đương sự về việc nộp tạm ứng lệ phí giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật (theo Nghị quyết 326/2016/NQ-UBNDTVQH14 quy định về mức tạm ứng án phí cho vụ án ly hôn).

Nếu đã đủ điều kiện thụ lý, Tòa án phải gửi thông báo thụ lý về việc giải quyết vấn đề ly hôn, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành phiên hòa giải trong văn bản thông báo thụ lý cho các đương sự.

Về án phí ly hôn: Căn cứ theo Nghị quyết 326 / năm nay / UBTVQH14, mức án phí ly hôn có yếu tố quốc tế được lao lý như sau:

Lệ phí giải quyết sơ thẩm trong trường hợp vợ chồng thuận tình ly hôn, không có tranh chấp về tài sản là 300.000 đồng.

Án phí giải quyết tranh chấp về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài (đơn phương ly hôn) là 300.000 đồng. Nếu có tranh chấp về tài sản thì mức án phí sẽ được tính theo giá ngạch với các mức cụ thể như sau:

+ Tài sản từ 06 triệu đồng trở xuống: Án phí là 300.000 đồng;

+ Tài sản trên 06 triệu đồng đến 400 triệu đồng: Án phí là 5 % giá trị gia tài;

+ Tài sản trên 800 triệu đồng đến 02 tỷ đồng: Án phí là 36 triệu đồng + 3 % phần giá trị gia tài có tranh chấp vượt 800 triệu đồng;

+ Tài sản trên 02 tỷ đồng đến 04 tỷ đồng: Án phí là 72 triệu đồng + 2 % phần giá trị gia tài có tranh chấp vượt 02 tỷ đồng;+ Tài sản trên 04 tỷ đồng: Án phí là 112 triệu đồng + 0,01 % của phần giá trị gia tài tranh chấp vượt 04 tỷ đồng.

+ Cần quan tâm rằng khi ly hôn có yếu tố quốc tế, nếu có thủ tục ủy thác tư pháp như tống đạt sách vở, tài liệu cho vợ hoặc chồng đang ở quốc tế thì người nộp đơn phải có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí ủy thác tư pháp ra quốc tế là 200.000 đồng / lần ủy thác.

Bước 4: Chuẩn bị xét xử, xử lý nhu yếu ly hôn Tòa án: hoàn toàn có thể xử lý theo những trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra như sau:

Nếu hòa giải thành, hai bên vợ chồng thống nhất đoàn tụ thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu ly hôn có yếu tố nước ngoài của họ.

Trong trường hợp hai vợ chồng không đoàn tụ nhưng thỏa thuận được với nhau về vấn đề ly hôn, nuôi con và chia tài sản, sau 07 ngày kể từ ngày Tòa án lập biên bản hòa giải thành mà các bên không thay đổi ý kiến thì Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự.

Trong trường hợp hòa giải không thành, Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Bước 5: Mở phiên tòa xét xử / phiên họp xử lý nhu yếu ly hônPhiên tòa xét xử được mở không quá 01 tháng kể từ thời gian ra quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa xét xử hoặc phiên họp xử lý, Thẩm phán xem xét nhu yếu của những bên và những yếu tố tương quan để đưa ra phán quyết sau cuối.Bước 6 Thời hạn xử lý

Đối với trường hợp đơn phương ly hôn có yếu tố nước ngoài, thời gian giải quyết sẽ kéo dài khoảng từ 09 tháng đến 12 tháng kể từ ngày ra văn bản thông báo thụ lý vụ án theo quy định tại Khoản 2 điều 476 BLTTDS

Căn cứ vào quy định tại Khoản 3 Điều 476 Bộ Luật này, trường hợp giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài, thời gian tiến hành tố tụng khoảng từ 06 đến 08 tháng kể từ ngày ra văn bản thông báo thụ lý giải quyết việc dân sự.

Như vậy hoàn toàn có thể thấy rằng, thời hạn xử lý ly hôn có yếu tố quốc tế sẽ lê dài hơn nhiều so với những trường hợp ly hôn trong nước thường thì. Bài viết Thủ tục ly hôn có yếu tố quốc tế của Luật Quang Huy theo kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn nhiều năm và những lao lý pháp lý hiện hành. Được update lần cuối vào tháng 4 năm 2022.

Xem thêm: Quyền nuôi con sau khi ly hôn – Tư vấn pháp luật: Luật Quang Huy

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category: Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top