Chia tài sản khi ly hôn

Tài sản chung của vợ chồng:

 • Tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung;

Bạn đang đọc: Chia tài sản khi ly hôn

 • Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là gia tài chung vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được khuyến mãi ngay cho riêng hoặc có được trải qua thanh toán giao dịch bằng gia tài riêng;
 • Khoản tiền thưởng, tiền trúng xổ số kiến thiết, tiền trợ cấp trừ trường hợp qui định tại khoản 3 điều 11 Nghị định 126 / năm trước / NĐ-CP;
 • Tài sản mà vợ chồng có được xác lập quyền sở hữu theo qui định Bộ Luật dân sự so với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị đắm chìm, bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây: (Điều 59 Luật hôn nhân gia đình 2014).

 • Hoàn cảnh của mái ấm gia đình và của vợ, chồng;
 • Công sức góp phần của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và tăng trưởng khối gia tài chung. Lao động của vợ, chồng trong mái ấm gia đình được coi như lao động có thu nhập;
 • Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh thương mại và nghề nghiệp để những bên có điều kiện kèm theo liên tục lao động tạo thu nhập;
 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng.
 • Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần gia tài bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán giao dịch cho bên kia phần chênh lệch.
 • Trường hợp gia tài riêng đã nhập vào gia tài chung.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa gia tài riêng với gia tài chung mà vợ, chồng có nhu yếu về chia gia tài thì được giao dịch thanh toán phần giá trị gia tài của mình góp phần vào khối gia tài đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận hợp tác khác.

Tài sản riêng của vợ chồng: (Điều 59 Luật hôn nhân gia đình 2014)

Tài sản riêng của vợ/chồng thì thuộc sở hữu của người đó.

Nguyên tắc chứng tỏ gia tài là gia tài riêng của vợ hoặc chồng:

Trong trường hợp vợ hoặc chồng có nhu yếu Tòa án xác lập gia tài đang có tranh chấp là gia tài riêng của chính mình thì người nhu yếu có nghĩa vụ và trách nhiệm phải chứng tỏ, đưa ra địa thế căn cứ để xác lập đó là gia tài riêng. Trường hợp không có địa thế căn cứ để chứng tỏ gia tài đó là gia tài riêng thì thì gia tài đó được coi là gia tài chung của vơ chồng.

Một số lưu ý khi phân chia tài sản khi ly hôn:

Tài sản chung của vợ chồng hoàn toàn có thể nhu yếu xử lý trong vụ án ly hôn hoặc phân loại gia tài sau ly hôn ( tách riêng ra thành 1 vụ án khác );

Trường hợp có yếu tố nước ngoài thì giải quyết tài sản khi ly hôn giải quyết theo thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Trừ tài sản là bất động sản khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước có bất động sản;

Nếu có địa thế căn cứ xác lập đã nhập gia tài riêng vào gia tài chung thì được xác lập là gia tài chung vợ chồng;– Các bên muốn cho con thì nên xem xét, chú ý quan tâm về người đại diện thay mặt đương nhiên của con khi con chưa thành niên;– Án phí được tính theo trường hợp có giá ngạch.

Một số trường hợp đặc biệt về chia tài sản vợ chồng khi ly hôn:

Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình: (Điều 61 Luật hôn nhân và gia đình 2014)

Trong trường hợp vợ chồng sống chung với mái ấm gia đình mà ly hôn, nếu gia tài của vợ chồng trong khối gia tài chung của mái ấm gia đình không xác lập được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối gia tài chung của mái ấm gia đình địa thế căn cứ vào sức lực lao động góp phần của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, tăng trưởng khối gia tài chung cũng như vào đời sống chung của mái ấm gia đình. Việc chia một phần trong khối gia tài chung do vợ chồng thỏa thuận hợp tác với mái ấm gia đình; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì nhu yếu Tòa án xử lý.

Trong trường hợp vợ chồng sống chung với mái ấm gia đình mà gia tài của vợ chồng trong khối gia tài chung của mái ấm gia đình hoàn toàn có thể xác lập được theo phần thì khi ly hôn, phần gia tài của vợ chồng được trích ra từ khối gia tài chung đó để chia đôi, nhưng có xem xét thực trạng của mỗi bên, thực trạng gia tài, sức lực lao động góp phần của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, tăng trưởng gia tài này.

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn: (Điều 62 Luật hôn nhân và gia đình 2014)

 • Quyền sử dụng đất là gia tài riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.
 • Việc chia quyền sử dụng đất là gia tài chung của vợ chồng khi ly hôn được thực thi như sau:
 • Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy hải sản, nếu cả hai bên đều có nhu yếu và có điều kiện kèm theo trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận hợp tác của hai bên; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì nhu yếu Tòa án xử lý theo nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét thực trạng của mỗi bên, thực trạng gia tài, sức lực lao động góp phần của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, tăng trưởng gia tài này. Trong trường hợp chỉ một bên có nhu yếu và có điều kiện kèm theo trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được liên tục sử dụng nhưng phải giao dịch thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;
 • Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy hải sản chung với hộ mái ấm gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều 62 Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm trước );
 • Đối với đất nông nghiệp trồng cây nhiều năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia được chia đôi, nhưng có xem xét thực trạng của mỗi bên, thực trạng gia tài, công sức của con người góp phần của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, tăng trưởng gia tài này;
 • Đối với loại đất khác thì được chia theo lao lý của pháp lý về đất đai.
 • Trong trường hợp vợ chồng sống chung với mái ấm gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ mái ấm gia đình thì khi ly hôn quyền lợi và nghĩa vụ của bên không có quyền sử dụng đất và không liên tục sống chung với mái ấm gia đình được xử lý theo trường hợp gia tài vợ chồng sống chung với mái ấm gia đình như đã nếu trên.

Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh: (Điều 64 Luật hôn nhân và gia đình 2014)

Vợ chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác.

Thời gian Tòa án giải quyết chia tài sản khi ly hôn: (Điểm a, Khoản 1,Điều 203 BLTTDS 2015).

 • Thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử: Từ 04 đến 06 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án;
 • Thời hạn mở phiên tòa xét xử: Từ 01 đến 02 tháng kể từ ngày có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử.
phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top