Giữ lại quyền nuôi con sau ly hôn được pháp luật quy định ra sao? Khi mẹ trực tiếp nuôi con mức cấp dưỡng của cha được xác định như thế nào?

nuoi con sau ly hon 11

Cho tôi hỏi quyền nuôi con sau ly hôn được pháp luật quy định ra sao? Cháu gái tôi đã ly hôn, hiện đang buôn bán. Có 1 con 7 tuổi 3 tháng. Chồng cũ của cháu tôi hiện là công nhân. Cả hai đều có thu nhập ổn định nhưng cháu tôi buôn bán nên khó chứng minh thu nhập. Hiện tại nhà chồng đòi lại quyền nuôi con. Cháu tôi cần phải làm thế nào để giữ lại quyền nuôi con?

Giữ lại quyền nuôi con sau ly hôn được pháp luật quy định ra sao?

Theo quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước về việc trông nom, chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau :

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 84 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước quy định như sau :

“Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.”

Đối chiếu quy định trên, bạn là người trực tiếp nuôi con bạn cần phải bảo vệ về đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh và tuân thủ quy định của pháp lý .

Đối với trường hợp con của bạn 7 tuổi 3 tháng, bạn cũng cần phải xem xét nguyện vọng của con muốn ở với ai do con của bạn đã trên 07 tuổi.

Như vậy, bạn muốn giữ quyền nuôi con sau ly hôn bạn phải chứng tỏ với Tòa được bản thân không chỉ có thu nhập không thay đổi mà còn có đủ những điều kiện kèm theo về vật chất và niềm tin để nuôi dạy, tạo điều kiện kèm theo tăng trưởng tốt nhất cho con .

Xem thêm: Giải quyết ly hôn đơn phương – Luật Quang Huy

Khi mẹ trực tiếp nuôi con mức cấp dưỡng của cha được xác định ra sao?

Căn cứ khoản 1 Điều 116 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước quy định về mức cấp dưỡng như sau :

“1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Theo Mục 11 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP quy định về việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn thì tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, vào khả năng của mỗi bên mà quyết định mức cấp dưỡng nuôi con cho hợp lý.

Theo đó, việc cấp dưỡng cho con được xác lập dựa trên mức thu nhập, năng lực trong thực tiễn của người trợ cấp cũng như ngân sách cho từng độ tuổi của người con được trợ cấp .

Sau ly hôn mẹ cản trở ba đến thăm nom chăm sóc nuôi dưỡng con được không?

Căn cứ Điều 82 Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm trước quy định, đơn cử như sau :

“Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Theo đó, sau khi ly hôn cha không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thăm nom con mà không ai được cản trở .

Source: https://www.luatquanghuy.edu.vn
Category : Ly hôn

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top