Mẫu đơn xin trích lục quyết định ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN TRÍCH LỤC QUYẾT ĐỊNH LY HÔN
(V/v: Cấp lại Quyết định ly hôn số………. của………… và………..)

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN/TỈNH……………

– Ông:……………… – Chánh án Tòa án nhân dân huyện/tỉnh………….

( Hoặc những chủ thể khác có thẩm quyền như Viện kiểm sát nhân dân, … ) – Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm năm ngoái.

Tên tôi là: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … Sinh ngày … … … …. tháng … … … năm … … … … …
Giấy CMND / thẻ CCCD số … … … … … … … … Ngày cấp … / … / …. Nơi cấp ( tỉnh, TP ) … … … … ….
Địa chỉ thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Chỗ ở lúc bấy giờ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. … … ….
Điện thoại liên hệ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … …
Tôi xin trình diễn với Quý cơ quan vấn đề như sau: Tôi là … … … … …. ( tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, nguyên đơn trong vụ án dân sự / việc dân sự được Quý Tòa thụ lý giải quyết ) theo Quyết định … … … ….. về việc … … … … … … … … … … … …. được phát hành vào ngày …. / … … / … … …. Tới ngày … / …. / … ….., kết thúc phiên tòa xét xử xử lý vụ án / việc ly hôn giữa tôi và: Anh / Chị: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm: … … … ….. Giấy CMND / thẻ CCCD số … … … … … … … … Ngày cấp … / … / …. Nơi cấp ( tỉnh, TP ) … … … … ….
Địa chỉ thường trú: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….
Chỗ ở lúc bấy giờ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … ….
Điện thoại liên hệ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … …
Qua phiên tòa xét xử xử lý, chúng tôi đã trình diễn, thỏa thuận hợp tác, ghi trước Quý Tòa và Quý Tòa cũng đã ghi nhận 1 số ít nội dung chính sau trong biên bản thao tác:

1./……………

2. / … … … … … ( bạn hoàn toàn có thể đưa ra 1 số ít nội dung mà những bên đạt được sau khi kết thúc phiên tòa xét xử ) Tuy nhiên, … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ( Bạn trình diễn thực trạng và nguyên do đơn cử làm bạn làm đơn này, ví dụ: “ Nhưng tới ngày …. / ….. / … …., tôi vẫn chưa hề nhận được trích lục bản án … … … … …., mặc dầu đã lên thao tác với … … … … … … … nhiều lần. ” ) Căn cứ theo lao lý tại Khoản 21 Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự năm năm ngoái: “ Điều 70. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đương sự … 21. Được cấp trích lục bản án, bản án, quyết định hành động của Tòa án. … ”

Và Điều 269 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 269. Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án

1. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày kết thúc phiên tòa xét xử, những đương sự, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho những đương sự, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.

3. Bản án xét xử sơ thẩm có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án xử lý vụ án dân sự bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng do tổ chức triển khai xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện phải được niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở Tòa án và công bố công khai minh bạch trên một trong những báo từng ngày của TW hoặc địa phương trong ba số liên tục. Bản án xét xử sơ thẩm có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án có tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải được Tòa án cấp xét xử sơ thẩm gửi cho cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về bồi thường nhà nước. Bản án xét xử sơ thẩm có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án có tương quan đến việc đổi khác hộ tịch của cá thể phải được Tòa án cấp xét xử sơ thẩm thông tin bằng văn bản kèm theo trích lục bản án cho Ủy ban nhân dân nơi đã ĐK hộ tịch của cá thể đó theo lao lý của Luật hộ tịch. Thời hạn niêm yết, công bố, gửi bản án, thông tin pháp luật tại khoản này là 05 ngày thao tác, kể từ ngày bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý.

4. Bản án xét xử sơ thẩm có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ), trừ bản án, quyết định hành động của Tòa án có chứa thông tin lao lý tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này. ” Tôi làm đơn này trình diễn với Quý Tòa yếu tố trên và đề xuất Quý Tòa xem xét, thực thi việc cấp trích lục quyết định hành động ly hôn … … … … … …. cho tôi theo lao lý của pháp lý.

Tôi xin cam kết với Quý Tòa những gì mà tôi đã trình diễn trên là trọn vẹn đúng thực sự, và xin chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai thực sự.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top